PDA

View Full Version : Nậu...Đà nẵnganmota
04/04/2008, 08:11 AM
<TABLE id=Table8 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" align=center border=0><TBODY><TR><TD style="PADDING-BOTTOM: 10px"></TD></TR><TR><TD class=home_subtitle></TD></TR><TR><TD>“Nậu” cá ở Đà Nẵng
12:41:00, 29/10/2007
</TD></TR><TR><TD height=20></TD></TR><TR><TD style="PADDING-RIGHT: 5px"><TABLE id=AvatarTable cellSpacing=3 cellPadding=0 width=1 align=left border=0><TBODY><TR><TD vAlign=top align=left>http://www2.thanhnien.com.vn/Uploaded/minhnguyet/29.10.07/nau-ca_1.jpg</TD></TR><TR height=1><TD vAlign=top align=left>Cảng cá Thuận Phước lúc nào cũng đông đúc </TD></TR></TBODY></TABLE>(TNO) 23 giờ, đèn đuốc đã sáng choang ở cảng cá Thuận Phước (Đà Nẵng). Một ngày mới của cảng cá bắt đầu từ đây khi người mua, kẻ bán từ khắp nơi đổ về. Chừng 2 giờ sáng, lượng người tập trung về cảng ước đến 4.000. Từ xa, tiếng máy nổ của những chiếc tàu cá cập cảng mỗi lúc rõ dần. Một nậu cá lẩm bẩm: “Tiếng máy nổ đằm thế chắc hôm nay cá khẳm lắm. Tranh thủ ra tàu mua cá thôi !”. Nậu nào tàu nấy
</TD></TR></TBODY></TABLE>