PDA

View Full Version : Nậu Săc bùaanmota
04/04/2008, 08:15 AM
Hát Sắc Bùa :

Đình Phú Lễ huyện Ba Tri hiện là nơi lưu giữ điệu hát sắc bùa. Hát sắc bùa là 1 loại hình dân ca nghi lễ, mang sắc thái sinh hoạt nông thôn pha tạp với đạo giáo. Hát sắc bùa thường diễn ra vào Tết Nguyên Đán, cũng có thể biểu diễn vào dịp cúng đình, là hình thức diễn xướng tập thể, vừa có xướng, vừa có xô theo nhịp sanh tiền, nội dung thường là xưng tụng, chúc mừng.

Sách "Gia Định Thành thông chí" của Trịnh Hoài Đức viết từ đầu thế kỷ 19 có đoạn như sau : đêm 28 tháng chạp, người nậu sắc bùa đánh trống gõ phách, một bọn 15 người đi dọc theo đường. Nhà nào mở cửa ngõ thì họ vào dán lá bùa ở cửa, niệm thần chú, rồi nói trống phách ca xướng những lời chúc mừng. Người chủ nhà dùng cỗ bàn, trà rượu khoản đãi và đưa tiền thưởng tạ, cứ thế nhà này họ đến nhà khác cũng làm như vậy cho đến hết chiều trừ tịch mới thôi"

Theo nhu cầu thẩm mỹ ngày càng cao của xã hội, nội dung hát sắc bùa ngày nay càng phong phú, không chỉ giới hạn trong những lời chúc tụng theo tập tục mà còn nhiều bài mang tính chất vui chơi giải trí, phản ảnh mọi khía cạnh cuộc sống, tình cảm con người
=======================================
Địa danh Phú lễ :
Ở Huế, ở Bình sơn...đều có.
<!-- / message -->