PDA

View Full Version : Happiness - Hạnh Phúcxì trum
04/25/2008, 11:52 AM
If you want to be happy for 1 hour, take a nap
If you want to be happy for 1 day, go fishing
If you want to be happy for a month, get married
If you want to be happy for a year, win lottery
If you want to be happy for a life time, help others

Nếu bạn muốn Hạnh Phúc trong 1 giờ, hãy đánh một giấc ngũ trưa
Nếu bạn muốn Hạnh Phúc trong 1 ngày, xách cần đi câu cá
Nếu bạn muốn Hạnh Phúc trong 1 tháng, hôn nhân.
Nếu bạn muốn Hạnh Phúc trong 1 năm, trúng độc đắc.
Nếu bạn muốn Hạnh Phúc mãi mãi, hãy mở rộng trái tim mình.

bilu
04/25/2008, 12:07 PM
Tim tui lúc nào cũng mở rộng "2 cánh" mòa hông có cô nào chạy dzô, lồm tui rầu muốn chết, chứ hạnh phúc mãi mãi nỗi gì !!!

:sweatingb:sweatingb:sweatingb

PDK
04/25/2008, 12:43 PM
If you want to be happy for a month, get marriedSao lọa dzị xếp :sweatingb

Em cứ tưởng cho lifetime chứ :wub:. Cho em đổi lại chút nghen :D


If you want to be happy for a month (and renew it every month), get married.

Mòa em cũng hổng biết lòa ... Calendar Month hay ... :innocent: Ha ha ha.:D :D :D

xì trum
04/25/2008, 03:30 PM
Đâu có gì lọa đâu. Marriage is a lifetime commitment but... you only get to be happy the first month, the rest of the way you ngồi thở dài...thườn thượt :D

PDK
04/25/2008, 09:05 PM
Đâu có gì lọa đâu. Marriage is a lifetime commitment but... you only get to be happy the first month, the rest of the way you ngồi thở dài...thườn thượt :D

Tưởng xếp anh hùng nhứt, ai dè xếp ... thở dài thườn thượt ... sớm nhứt :D
:innocent::innocent::innocent: