PDA

View Full Version : Please help!!!Phuc That Bich
04/29/2008, 02:09 PM
Lá lành đùm lá rách, lá rách đùm lá tả tơi...

Please spread the word and help save this girl :

http://www.internationalkidsfund.org/ikf_kids/details.cfm?KD_ID=203
:sad: :sad: :sad:

Phuc That Bich
05/02/2008, 02:30 PM
Bump!
Rất dể, mấy bác chỉ việc click vô cái link, xong nhấn vào nút "Donate", chọn số tiền, điền tên tuổi, rồi nhấn nút "Submit your Donation" là xong !