PDA

View Full Version : Cali Today Newsanmota
05/01/2008, 03:38 PM
Ca phẩu thuật lấy khối u 7 kg trên mặt cháu Lại Thị Đào đã thành công
May 01, 2008

<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 align=left border=0><TBODY><TR><TD>http://www.calitoday.com/directory/getdata.asp?about_id=6d44237dc8ab36d527fbb2aa863c3 80a-2

</TD></TR></TBODY></TABLE>
Cali Today News – Như chúng tôi đã loan tin, cháu Lại Thị Đào bị khối u khổng lồ trên mặt, cần được giải phẩu, đã từ Việt Nam được đưa sang Mỹ giải phẩu.

Ca phẩu thuật vừa tốn phí rất cao (107 ngàn Mỹ kim) và khó khăn, nguy hiểm.

Sau khi nghe tin này, cộng đồng người Việt khắp nơi đã không những chia xẻ, mà còn giúp đỡ cháu Lại Thị Đào. Mấy chục người Việt làm việc tại Cisco đã cùng nhau vận động giúp tài chánh cho cháu, và vận động để hãng Cisco “matching” số tiền người Việt đóng góp giúp đỡ.

Nhiều độc giả của Cali Today cũng tận tình đóng góp cho tổ chức International Kids Fund để giúp đỡ các cháu nguy khốn cần cứu giúp, như trường hợp cháu Lại Thị Đào.

Ca phẩu thuật được tiến hành vào ngày hôm qua thứ ba (29 tháng 4), từ lúc 8:30 sáng cho tới 11 giờ đêm mới xong.
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 align=left border=0><TBODY><TR><TD>http://www.calitoday.com/directory/getdata.asp?about_id=6d44237dc8ab36d527fbb2aa863c3 80a-1

</TD></TR></TBODY></TABLE>
Bé Lại Thị Đào đã mở mắt ra, tỉnh dậy vào sáng hôm nay, thứ tư, ngày 30 tháng 4.
Cháu Lại Thị Đào đang nằm trong ICU và có lẽ sẽ ra phòng bình thường sau 3 tuần.

Nguyễn Dương

Page 1 of 1

<!-- end Print the article -->Send this article to a friend. (http://www.calitoday.com/news/view_custom.html?article_id=6d44237dc8ab36d527fbb2 aa863c380a&send_message=yes)