PDA

View Full Version : chèn linkanmota
05/04/2008, 02:44 PM
Bồ Đề Tâm (http://baodaidoanket.net/ddk/mdNews.ddk?masterId=4&categoryId=87&id=6352)

Thơ Chi Luận:
Mấy năm trước, tôi có đọc bài phóng sự, có tên ...hình như là Thơ chị Luận ...Báo laodong.com thì phải.
Nhờ vậy mà tôi nhớ tên Chua Bồ Đề, Pháp danh Nhà sư Trụ trì ...
Chị Luận, cuốii cùng đã bế con đến chùa này. Không biết rồi thì còn có gì hay ho thêm cho chị, cho con chị .
Nay lại thấy bài phóng sự này...
Tôi thử chèn cái link. Không biết kết quả sẽ ra sao...
Ai chịu khó, phát Bồ đề tâm, vẽ cách chèn link cho tôi. Phúc đăng hà sa...http://www.vnweblogs.com/js/tinymce/plugins/emotions/images/smiley-not-worthy.gif

anmota
05/04/2008, 02:58 PM
biết quá mà (http://baodaidoanket.net/ddk/mdNews.ddk?masterId=2)

anmota
05/04/2008, 03:25 PM
mệt quá mà (http://www.diendantinhoc.com/index.php?showtopic=36420&st=0&p=132978&#entry132978)

DongSaBang
05/04/2008, 04:00 PM
Bồ Đề Tâm (http://baodaidoanket.net/ddk/mdNews.ddk?masterId=4&categoryId=87&id=6352)

Thơ Chi Luận:
Mấy năm trước, tôi có đọc bài phóng sự, có tên ...hình như là Thơ chị Luận ...Báo laodong.com thì phải.
Nhờ vậy mà tôi nhớ tên Chua Bồ Đề, Pháp danh Nhà sư Trụ trì ...
Chị Luận, cuốii cùng đã bế con đến chùa này. Không biết rồi thì còn có gì hay ho thêm cho chị, cho con chị .
Nay lại thấy bài phóng sự này...
Tôi thử chèn cái link. Không biết kết quả sẽ ra sao...
Ai chịu khó, phát Bồ đề tâm, vẽ cách chèn link cho tôi....<a href="http://www.vnweblogs.com/js/tinymce/plugins/emotions/images/smiley-not-worthy.gif">Phúc đăng hà sa'</a>

Try cái nay thử nhe Chú.
Không work! Như vậy là trang nay bị tắt Html tag rồi! Lối DSB viết trên đây là lối viết bằng ngôn nhữ standard (tiêu chuẩn)Html (ngôn ngữ của internet). Nhờ xt mở dùm html tag xem sao.

anmota
05/04/2008, 04:20 PM
khó có ở Quảng Nghể (http://nguyentrongtao.vnweblogs.com/)

Ở Quảng ngãi, mấy ông Bí thư, Chủ tịch, Tư lệnh ...chắc là còn lớn hơn, nghiêm hơn , còn 'cách mạng hơn' mấy người này ở Nghệ an chăng?

Xin hỏi mấy bà con bên mình.
AMT

anmota
05/04/2008, 04:32 PM
dân Quảng nghể (http://www.webwarper.net/ww/~av/www.talachu.org/tho.php?bai=210)

anmota
05/06/2008, 07:37 AM
hàng không không cười (http://www.tienphong.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=121248&ChannelID=15)

anmota
05/06/2008, 08:17 AM
Dạ Vâng. (http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/Interview_with_Mrs.TranThiLe-Mother_of_Dissident_LeThiCongNhan_VLong-05052008100555.html)
=======================================

hoang_philong
05/09/2008, 12:24 AM
Qúa <=+=> Khổ <=+=> Qúa (http://thuvienamnhac.info)