PDA

View Full Version : (thinhanquangngai) Mai Chiêu Sươnganmota
05/10/2008, 09:27 AM
GIẬT MÌNH
Kính dâng Mẹ
Nghe dừa khô rụng trong vườn
Giật mình thức giấc càng thương mẹ già
Mắt mù tuổi đã tám ba
Một thân cô độc- cửa nhà một thân
DỪA KHÔ- Đời mẹ sắp gần
Ngày nào rụng cuống lìa trần xa con!!!
Đời con mấy chục năm tròn
Nổi trôi gió bụi vẫn còn … trắng tay.
Con về thăm mẹ hôm nay
Ngày mai chẳng biết tương lai phương nào?
Trăm năm đời- Mẹ xanh xao
Phải chi nhân thế thuyền nào cũng xuôi.
Chợt thèm tiếng hát mẹ ru.
Nhìn qua ô cửa sương mù vườn xa
Mai Chiêu Sương