PDA

View Full Version : (Posted by thinhanquangngai on May 9, 2008)anmota
05/10/2008, 09:52 AM
http://thinhanquangngai.wordpress.com

Một thoáng đơn phương- Nguyễn Đức Trung (http://thinhanquangngai.wordpress.com/2008/05/09/m%e1%bb%99t-thoang-d%c6%a1n-ph%c6%b0%c6%a1ng-nguy%e1%bb%85n-d%e1%bb%a9c-trung/)

Posted by thinhanquangngai on May 9, 2008

http://farm4.static.flickr.com/3139/2477945038_a21624b717.jpg?v=0
Một Thoáng Đơn Phương
Tập thơ Nguyễn Đức Trung
Nhà xuất bản Thanh Niên, 2008
Khổ: 13×19
Số trang: 87