PDA

View Full Version : ...ngoài nghìn dặm.anmota
05/17/2008, 03:42 PM
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm/articlefiles/78666-medium_NguyenQuocQuan.jpg (javascript:openppl('viewpict.asp?hl=Hình của tờ CAND cho thấy ông Nguyễn Quốc Quân đang được an ninh Việt Nam đưa ra phi trường Tân Sơn Nhất&fn=http://www.nguoi-viet.com/absolutenm/articlefiles/78666-big_NguyenQuocQuan.jpg',0,0,460,480))