PDA

View Full Version : kechanboanmota
05/18/2008, 12:08 PM
http://kechanbo.vnweblogs.com/post/6888/68558#268904

Chăn bò? Chận Bò?

Mở bò...:
Ở quê ta, thì có dùng hai tiếng "mở bò"...( mở cổng chuồng bò, để bò được ra khỏi chuồng...đi ra đồng ăn cỏ...để dược dắt đi tắm, chứ không bị đi cày, đi kéo...)
...
Xin nhận danh loài bò, xin nhớ ơn mấy ai ...mở cưa cho bò, mở bò...
AMT