PDA

View Full Version : thửhoang_philong
05/28/2008, 07:03 AM
http://thuvienamnhac.info/music/asx_album.asp?ID=591
http://thuvienamnhac.info/music/NST.asp?macakhuc=7773

hoang_philong
05/28/2008, 07:08 AM
http://thuvienamnhac.info/music/asx_album.asp?ID=570
http://thuvienamnhac.info/music/NST.asp?macakhuc=7581

hoang_philong
05/28/2008, 08:36 AM
Bonjour Việt Nam (http://thuvienamnhac.info/music/#Play/Song/7238)
Ca Sĩ : Quỳnh Anh (http://thuvienamnhac.info/music/#NST/Casi/9)
http://thuvienamnhac.info/anhcasi/quynh-anh.jpg (http://thuvienamnhac.info/music/#NST/Casi/9)
http://thuvienamnhac.info/music/NST.asp?macakhuc=7238
Ca Khúc Này Trong Album : Hello Việt Nam (http://thuvienamnhac.info/music/#NST/Album/536)

Nguồn Tại :D (http://Thuvienamnhac.info/music/#Play/Song/7238)

hoang_philong
05/28/2008, 09:43 AM
Một Vòng Trái Đất - Video (http://Thuvienamnhac.info/music/#Play/Album/570)
Ca Sĩ : Minh Hằng (http://thuvienamnhac.info/music/#NST/Casi/356)
http://210.245.37.163/$sitepreview/thuvienamnhac.info/album/MotVongTraiDat_video.jpg (http://thuvienamnhac.info/music/#NST/Casi/356)
http://thuvienamnhac.info/music/asx_album.asp?ID=570
Hãng Phát Hành : Một Vòng Trái Đất - Video (http://Thuvienamnhac.info/music/#Play/Album/570)

Nguồn Tại (http://Thuvienamnhac.info/music/#Play/Album/570) :D

hoang_philong
05/28/2008, 06:24 PM
Ca Khúc : Một Vòng Trái Đất(Rimex) (http://thuvienamnhac.info/music/#Play/Song/7584)
Ca Sĩ : Minh Hằng (http://thuvienamnhac.info/music/#NST/Casi/356)
http://thuvienamnhac.info/anhcasi/MinhHang.jpg (http://thuvienamnhac.info/music/#NST/Casi/356)
http://thuvienamnhac.info/music/NST.asp?macakhuc=7584
Ca Khúc Này Trong Album : Một Vòng Trái Đất - Video (http://thuvienamnhac.info/music/#NST/Album/570)

Nguồn Tại (http://Thuvienamnhac.info/music/#Play/Song/7584):D

hoang_philong
06/07/2008, 09:11 AM
Album
: Nhớ Người Yêu (http://Thuvienamnhac.info/music/#Play/Album/584)
http://www.thuvienamnhac.info/album/NhoNguoiYeu_CamLyQuocDai_CD.jpg (http://thuvienamnhac.info/music/#Play/Album/584)1 . Mất Nhau Rồi (http://Thuvienamnhac.info/music/#Play/Song/7713)http://Thuvienamnhac.info/music/qc_nghenhac.gif (http://Thuvienamnhac.info/music/#Play/Song/7713)http://Thuvienamnhac.info/music/qc_download.gif (http://Thuvienamnhac.info/music/playsong_dl.asp?song=7713)


2 . Bài Tango Cho Em - Quốc Đại (http://Thuvienamnhac.info/music/#Play/Song/7714)http://Thuvienamnhac.info/music/qc_nghenhac.gif (http://Thuvienamnhac.info/music/#Play/Song/7714)http://Thuvienamnhac.info/music/qc_download.gif (http://Thuvienamnhac.info/music/playsong_dl.asp?song=7714)


3 . Lệ Đá (http://Thuvienamnhac.info/music/#Play/Song/7715)http://Thuvienamnhac.info/music/qc_nghenhac.gif (http://Thuvienamnhac.info/music/#Play/Song/7715)http://Thuvienamnhac.info/music/qc_download.gif (http://Thuvienamnhac.info/music/playsong_dl.asp?song=7715)


4 . Nhớ Người Yêu - Quốc Đại (http://Thuvienamnhac.info/music/#Play/Song/7716)http://Thuvienamnhac.info/music/qc_nghenhac.gif (http://Thuvienamnhac.info/music/#Play/Song/7716)http://Thuvienamnhac.info/music/qc_download.gif (http://Thuvienamnhac.info/music/playsong_dl.asp?song=7716)


5 . Nắng Lên Xóm Nghèo Ft. Quốc Đại (http://Thuvienamnhac.info/music/#Play/Song/7717)http://Thuvienamnhac.info/music/qc_nghenhac.gif (http://Thuvienamnhac.info/music/#Play/Song/7717)http://Thuvienamnhac.info/music/qc_download.gif (http://Thuvienamnhac.info/music/playsong_dl.asp?song=7717)


6 . Mưa Rơi (http://Thuvienamnhac.info/music/#Play/Song/7718)http://Thuvienamnhac.info/music/qc_nghenhac.gif (http://Thuvienamnhac.info/music/#Play/Song/7718)http://Thuvienamnhac.info/music/qc_download.gif (http://Thuvienamnhac.info/music/playsong_dl.asp?song=7718)


7 . Quê Mẹ - Quốc Đại (http://Thuvienamnhac.info/music/#Play/Song/7719)http://Thuvienamnhac.info/music/qc_nghenhac.gif (http://Thuvienamnhac.info/music/#Play/Song/7719)http://Thuvienamnhac.info/music/qc_download.gif (http://Thuvienamnhac.info/music/playsong_dl.asp?song=7719)


8 . Tiếng Hát Học Trò Ft. Quốc Đại (http://Thuvienamnhac.info/music/#Play/Song/7720)http://Thuvienamnhac.info/music/qc_nghenhac.gif (http://Thuvienamnhac.info/music/#Play/Song/7720)http://Thuvienamnhac.info/music/qc_download.gif (http://Thuvienamnhac.info/music/playsong_dl.asp?song=7720)


9 . Hai Phương Trời Cách Biệt - Quốc Đại (http://Thuvienamnhac.info/music/#Play/Song/7721)http://Thuvienamnhac.info/music/qc_nghenhac.gif (http://Thuvienamnhac.info/music/#Play/Song/7721)http://Thuvienamnhac.info/music/qc_download.gif (http://Thuvienamnhac.info/music/playsong_dl.asp?song=7721)


10 . Mùa Xuân Đầu Tiên (http://Thuvienamnhac.info/music/#Play/Song/7722)http://Thuvienamnhac.info/music/qc_nghenhac.gif (http://Thuvienamnhac.info/music/#Play/Song/7722)http://Thuvienamnhac.info/music/qc_download.gif (http://Thuvienamnhac.info/music/playsong_dl.asp?song=7722)