PDA

View Full Version : Nham ...anmota
05/31/2008, 09:26 AM
http://my.opera.com/tusaurieng/blog/

Nguyễn Ngọc Tư làm thơ vẫn ...hay như thường.

"Bái Thạch Vi Huynh".