PDA

View Full Version : IDF - Israeli Defense ForcesPDK
06/03/2008, 09:17 PM
Hôm nay tui đi tòng quân
Tui lồm nghĩa vụ người dân ... :wub:http://www.vnexpress.net/Files/Subject/3B/9F/75/4E/a1a.jpg

http://www.vnexpress.net/Files/Subject/3B/9F/75/4E/a2a.jpg
http://www.vnexpress.net/Files/Subject/3B/9F/75/4E/a3a.jpg
http://www.vnexpress.net/Files/Subject/3B/9F/75/4E/a4a.jpg
http://www.vnexpress.net/Files/Subject/3B/9F/75/4E/a5a.jpg


:innocent::innocent::innocent::innocent::innocent: :innocent::innocent::innocent::innocent::innocent: :innocent::innocent::innocent::innocent::innocent: :innocent::innocent::innocent::innocent::innocent: :innocent::innocent:

PDK
06/03/2008, 09:39 PM
Chẳng làm đau một chiếc lá trên cành :sweatingb:innocent::D


:D :D :D


http://cache.viewimages.com/xc/3140749.jpg?v=1&c=ViewImages&k=2&d=34F6DC9BDA297B9E6027AA10809CE3B3A55A1E4F32AD3138