PDA

View Full Version : Đại học chi đạo...anmota
06/05/2008, 11:08 AM
http://www.talawas.org/talaDB/pics/trans.gifXã hộiGiáo dục (http://www.talawas.org/talaDB/talaDBFront.php?rb=0501)
http://www.talawas.org/talaDB/pics/print.gif bản để in (http://www.talawas.org/talaDB/suche.php?res=12073&rb=0501) http://www.talawas.org/talaDB/saf.gif Gửi bài này cho bạn bè (http://www.talawas.org/talaDB/sendafriend.php?fl=aHR0cDovL3d3dy50YWxhd2FzLm9yZy9 0YWxhREIvc2hvd0ZpbGUucGhwP3Jlcz0xMjA3MyZhbXA7cmI9M DUwMSZhbXA7dGl0ZWw9Tmh1bmcrY2h1byUyRnRydW9uZytkYWk raG9jKyUyOERIJTI5K2QlMkZyYW5oK2phJTJGdGllbmcrbmhhd Ct0aGUram9pK3ZzLitESCslRTIlODAlOUNSJUUyJTgwJTlEJmF tcDthdXRvcj1EYW5nK1RoYW4=)
24.1.2008
Đặng Thân
Những chuồ/trường đại học (ĐH) d/ranh já/tiếng nhất thế jới vs. ĐH “R”