PDA

View Full Version : Thích nhỉ...?anmota
06/14/2008, 10:39 AM
http://www.news.harvard.edu/gazette/2008/06.12/99-rowling.html

anmota
06/17/2008, 08:54 PM
http://hongquang.vnweblogs.com/post/5619/75334

PDK
06/18/2008, 06:21 AM
http://hongquang.vnweblogs.com/post/5619/75334


Đừng có hom. Thấy dzị chứ hổng phải dzị đâu. Táo Quân kia mòa còn phải nhảy vô lửa để tự vẫn nữa ... :D

http://en.wikipedia.org/wiki/Showgirl


Nhưng mòa kể ... cũng lọa (hay ... hổng lọa chi hết ?). Xưa giờ Bác Đảng ta có bao giờ "promote" cái kiểu 1 ông 2 (chục :D) bà cái kiểu ni đâu hỉ ? Giờ chéc muốn lập Đông/Tây/Nam/Bắc Cung ? :D :D.

Câu ni muôn đời vẽn đúng nghen bòa con:

Một vợ thì nằm giường Lèo :wub: (The Good)
Hai vợ thì nằm chèo queo :innocent: (The Bad)
Ba vợ ra chốn chuồng heo mà nằm :sweatingb (The Ugly)

Cứ ... theo đó ... mòa tính :sorcerer: