PDA

View Full Version : " Búi..."anmota
06/22/2008, 08:25 AM
-- Thằng đó...chỉ có 'búi' thôi chớ có được việc gì đâu !
-- Chớ có làm... thêm chi cho ' búi '....
Có lẽ là gốc của chữ/tiếng : bối rối đó chăng.
Búi , nhặng cả lên. Rối bời...
- Đi chỗ khác chơi,... đừng có làm búi !

(Bổi : thuốc bổi, thuốc xắt lá thuốc, cho...rời...
( bổi : rơm, rác..., cành cây - củi nhỏ...độn vào đất đắp đập...)
người miệt Trà niêng trở vào... tới mé nam Đức phổ, thuốc bổi nói giống như thuốc bủi. Ô >< U Tôi > Tui...)


"Búi sụi..." vài ba mươi năm gần đây, hay nghe nói . Nhiều, lắm (gấp gáp)