PDA

View Full Version : Tiến sĩ ...tổ.anmota
06/29/2008, 08:09 PM
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=265278&ChannelID=119

Sao mà giống Việt Nam quá vầy.
AMT

lê hồng khánh
06/30/2008, 11:43 AM
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=265278&ChannelID=119

Sao mà giống Việt Nam quá vầy.
AMT

Không biết làm tiến sỹ bằng cái chuyên môn gì thì làm tiến sỹ QUẢN LÝ, nếu là thể thao thì làm tiến sỹ dinh dưỡng; nếu không có ngành gì thì chọn ngành xã hội học; không có bài viết " lấy điểm " thì thuê chúng viết rồi đăng; không viết được luận văn thì ra chợ mà mua; không biết ngoại ngữ thì nhờ người ta ...biết giúp;mọi cở đều có giá: thạc sỹ thì như vầy...như vầy...tiến sỹ thì như vầy...như vầy..; cử nhân mình học tại chức thì tiến sỹ là để... giữ chức;
Thối quá! không biết cái đồ bẩn thỉu nầy là ở đâu? Không biết ở đâu thì thôi! Toét mắt là bởi hướng đình/ Cả làng toét mắt phải mình em đâu...

anmota
06/30/2008, 01:23 PM
http://www.tienphong.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=128111&ChannelID=73

AMT