PDA

View Full Version : Sân gạch quỳ đôi...anmota
07/11/2008, 03:57 PM
bé kiện anh...
--------------------------------------------------------------------
http://i.cdn.turner.com/cnn/2008/images/07/11/dexterking.pdf

Phú hề! Quý hề !...Nghĩa hề! Lợi hề!...
I have a dream:
Free at last !