PDA

View Full Version : Nhà - Ta.anmota
11/16/2004, 10:10 AM
" Nói chơi chứ bận lo giấy tờ vô nhà mới thành ra lu bu quá...." Trích

Mừng con có nhà

Rế chạy, mừng con cũng chạy ra
Cũng lo làm chủ một căn nhà
Đi về khuya khoắt nhìn hoa thắm
Thức ngủ quanh năm ngó cửa ra
Con nó chạy chơi , buồn tấm thảm
Vợ ngồi hong tóc , mắng cùng la
Cầm cái tờ Bill mà thấy nặng
Còn đâu hơi sức nghĩ thương Ta .
Anmota.

IceMan
11/16/2004, 11:09 AM
Mừng thêm cái nợ

Bi đuổi....cho nên phải chạy ra... :D
Ráng lo.....làm chủ một căn nhà
Băng động....đông về đâu hoa thắm
Tuyết trắng buồn tênh ta ngắm ta
Đi về một bóng, sầu thê thảm
Vợ còn chưa có lấy ai la
Nợ tiền nợ bạc...thì lo đặng
Nợ núi nợ sông....ôi xót xa :(

bilu
11/16/2004, 11:26 AM
Chưa dzợ sao lại mua nhà
Thôi đời trôi nổi la cà quán bar http://www.quangngai.net/forum/images/smilies/eek.gif
"Sắm" dzợ rồi hãy có nhà
Để "bà" lo trả còn ta chỉ nằm :D :D :D :D

(Còn chi sung sướng hơn !!!!:D)