PDA

View Full Version : Bão...đừng vào!anmota
10/29/2008, 05:43 PM
http://vinhnq.vnweblogs.com/post/9150/103425 (http://vinhnq.vnweblogs.com/post/9150/103425)

chonbinhyen
11/01/2008, 07:04 PM
em ơi về làm chi
ruộng đồng tan tác
phố xá điều hiu
xơ xác cả rồi
anh đưa ngược em về
bên ấy
quét sạch chúng nó đi