PDA

View Full Version : Giải Oananmota
11/24/2004, 02:46 PM
Coins of Vạn-Lịch______ Prof. John Balaban

Vạn-Lịch coins have four words.

I regret loving you.

You’re another’s wife, never to be mine.

One hundred areca nuts, a thousand gold sheets.

Half to burn for you, my sweet.

The other five hundred to release our oath,

the vows you so easily spoke.

The lock’s broken, but who had the key?

You no longer listen to me

When we pass, you hide your face.

Ðồng tiền Vạn-Lịch thích bốn chữ vàng,

Anh tiếc công anh gắn bó với cô nàng bấy lâu.

Bây giờ cô lấy chồng đâu?

Ðể anh giúp đỡ trăm cau, nghìn vàng.

Năm trăm anh đốt cho nàng.

Còn năm trăm nữa giải oan lời thề.

Xưa kia nói nói, thề thề,

Bây giờ bẻ khóa, trao thìa cho ai?

Bây giờ nàng đã nghe ai?

Gặp anh ghé nón, chạm vai chẳng chào?