PDA

View Full Version : nước Mỹ có hai người...cát.anmota
11/07/2008, 09:38 PM
http://www.cnn.com/2008/US/11/06/offbeat.images/index.html