PDA

View Full Version : Ông Vũ Ký (Quảng nam)anmota
11/17/2008, 02:00 PM
ĐÃ TỪ TRẦN VÀO LÚC 16:10 PM (GIỜ BRUSSELS), BELGIUM. NGÀY 14 THÁNG 11 NĂM 2008,

HƯỞNG THƯỢNG THỌ 88 TUỔI

LINH CỬU ĐƯỢC QUÀN TẠI BỆNH VIỆN ST LUC, BRUSSELS

NGHI LỄ SẼ ĐƯỢC LONG TRỌNG CỬ HÀNH
TẠI PAROISSE NOTRE DAME DES GRACES
VÀO LÚC 11:00AM (GIỜ BELGIUM)
NGÀY THỨ SÁU 21 THÁNG 11 NĂM 2008

THEO NGHI LỄ TÔN GIÁO TẠI
2 AVENUE DES CHANTS D' OISEAUX
1150 BRUXELLES, BELGIUM

AN TÁNG TẠI NGHĨA TRANG AUDERGHEM, BRUSSELS.