PDA

View Full Version : vì Tổ quốc...quyết sinh!anmota
11/22/2008, 07:05 AM
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=760 align=left border=0><TBODY><TR vAlign=top><TD colSpan=5>Ông Huỳnh Ngọc Sỹ gặp nạn? <!-- end_title -->

</TD></TR><TR vAlign=top><TD colSpan=3><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=208 align=right border=0><TBODY><TR><TD bgColor=#ffffff rowSpan=2>http://www.bbc.co.uk/f/t.gif</TD><TD>http://www.bbc.co.uk/worldservice/images/2008/11/20081119050745huynhngocsy203.jpg
</TD></TR><TR><TD class=caption>Các bị cáo Nhật Bản đã nêu đích danh ông Huỳnh Ngọc Sỹ</TD></TR></TBODY></TABLE><!-- st_story -->Báo Nông thôn Ngày nay nói ông Huỳnh Ngọc Sỹ, người bị cáo buộc nhận hối lộ của công ty Nhật PCI, vừa phải nhập viện vì tai biến tim mạch.
</TD></TR></TBODY></TABLE>

amd
11/23/2008, 02:43 AM
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=760 align=left border=0><TBODY><TR vAlign=top><TD colSpan=5>Ông Huỳnh Ngọc Sỹ gặp nạn? <!-- end_title -->

</TD></TR><TR vAlign=top><TD colSpan=3><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=208 align=right border=0><TBODY><TR><TD bgColor=#ffffff rowSpan=2>http://www.bbc.co.uk/f/t.gif</TD><TD>http://www.bbc.co.uk/worldservice/images/2008/11/20081119050745huynhngocsy203.jpg
</TD></TR><TR><TD class=caption>Các bị cáo Nhật Bản đã nêu đích danh ông Huỳnh Ngọc Sỹ</TD></TR></TBODY></TABLE><!-- st_story -->Báo Nông thôn Ngày nay nói ông Huỳnh Ngọc Sỹ, người bị cáo buộc nhận hối lộ của công ty Nhật PCI, vừa phải nhập viện vì tai biến tim mạch.
</TD></TR></TBODY></TABLE>

có khi nào....chọn cái chết nhe, nhàng ko mấy bác......các bác nhà ta hạ cánh an toàn....:sweatingb :sweatingb