PDA

View Full Version : Trâu Tui....tui Cày.....amd
12/16/2008, 07:12 PM
Thứ hai em phải đi làm.
Thứ ba em cũng vì làm phải đi.
Thứ tư làm việc nên đi.
Thứ năm càng phải vội đi để làm.
Thứ sáu em cũng phải tham.
Thứ bảy bận quá vì làm phải đi.
Chủ nhật thủng thẳng nghĩ suy.
Ở nhà buồn quá có khi đi làm.


:sweatingb :sweatingb :sweatingb