PDA

View Full Version : tôn.. thần tượnganmota
01/18/2009, 06:41 PM
« Trước (http://phamxuannguyen.vnweblogs.com/post/1958/121290) | Sau» (http://phamxuannguyen.vnweblogs.com/post/1958/121473)
Chân dung Trần Đăng Khoa (Trung Trung Đỉnh) (http://phamxuannguyen.vnweblogs.com/post/1958/121472)

phamxuannguyen | 06 Jan, 2009, 00:57 | PXN thấy trên mạng (http://phamxuannguyen.vnweblogs.com/category/1958/17119) | (192 Reads)
Bài viết này của nhà văn Trung Trung Đỉnh hồi mới đăng lên suýt đã đưa tới một vụ kiện tụng. Dân văn chương, báo chí ai quan tâm hẳn còn nhớ. Tôi thì thấy TTĐ đã nhìn thơ TĐK thuở nhỏ khá tinh tường. Thế mà đã gần mười năm trôi qua!

http://phamxuannguyen.vnweblogs.com/gallery/1958/previews-med/TranDangKhoa.jpg (http://phamxuannguyen.vnweblogs.com/gallery/1958/TranDangKhoa.jpg)