PDA

View Full Version : 16. Qnnanmota
02/01/2009, 11:43 AM
Danh sách 15 website có lượt người truy cập nhiều nhất trên Internet vào tháng 12-2008 theo số liệu của comScore:

Google (http://www.google.com/): 775.980.000
Microsoft (http://www.microsoft.com/): 646.915.000
Yahoo! (http://www.yahoo.com/): 562.571.000
AOL (http://www.aol.com/): 273.020.000
Wikimedia (http://www.wikimedia.org/): 272.998.000
eBay (http://www.ebay.com/): 240.947.000
Facebook (http://www.facebook.com/): 221.791.000
Amazon (http://www.amazon.com/): 187.354.000
CBS (http://www.cbs.com/): 178.844.000
Fox Interactive (http://www.fox.com/): 172.841.000
Ask (http://www.ask.com/): 164.513.000
Apple (http://www.apple.com/): 161.500.000
Tencent (http://www.tencent.com/): 158.617.000
Baidu (http://www.baidu.com/): 152.447.000
Adobe (http://www.adobe.com/): 123.623.000