PDA

View Full Version : Câu đối chữ Nho! Kính nhờ bác AMT!!!NHD
02/17/2009, 01:08 AM
Kính bác AMT!

Con đang tìm câu đối 11 chữ để treo hai bên bàn thờ tổ tiên, con lượm được mấy câu này, nhưng nghẹt hổng biết chữ Nho chữ nhãn gì trọi, nhờ bác dịch ra dùm con với, bác dịch ra quốc ngữ (chéc là Hán -việt), rồi bác dịch nghĩa giúp con luôn.

Mấy câu nầy nề bác

1.
报德报功,爱祖时思心不斁;
致诚致悫,敬神如在孝常存。

2.
春祀秋尝,遵万古贤礼乐圣;
左昭右穆,序一家世代源流。

3.
春露秋霜,当思德业由先泽;
云蒸霞蔚,留得读书与后人。

4.
要好儿孙,须从尊祖敬宗起;
欲光门第,还自读书积善来。

5.
堂势尊严,昭奕代祖功宗德;
孙支蕃衍,承万年春祀秋尝。

6.
勤俭持家,农工商贾各居业;
文章华国,祖考高曾乃慰心。

7.
先代有贻谋,肇基端由勤俭;
后人宜续绪,务本只在读耕。

8.
守祖宗一脉真传,克勤克俭;
教子孙两行正路,唯读唯耕。

Nhờ bác tranh thủ giúp
Cảm ơn bác nhiều nhiều!

PDK
02/17/2009, 06:59 AM
Học kiểu tui nề :D

http://www.viethoc.org/hannom/tdtc_online.php

- Có thể dịch thẻng từ website đó.

- Nếu không, download về cái hồ sơ HanViet.jar rùi chạy ở máy nhà.

Nhờ chương trình dịch xong ... rùi ... ngậm đó ... ngậm càng lâu càng tốt vì nó càng thấm .. giống như ngày xưa ông bà ta nhuộm reng đen dzị đó :D. Chừng nào mở miệng ra, đen mun ... coi như đòa hiểu :D. Ha ha. J/K.

...

Còn ... lẹ hơn thì vô đây:

http://www.personal.usyd.edu.au/~cdao/booksv/cacdoilien/cdl-mucluc.htm#1-mucluc
http://www.personal.usyd.edu.au/~cdao/booksv/cacdoilien/cdl-mucluc.htm#2-mucluc

...


Lạy bác Anmota giúp giùm :thumbsup: Hi hi:D :D :D

anmota
02/17/2009, 08:45 AM
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.
========
报德报功,爱祖时思心不斁;
致诚致悫,敬神如在孝常存。

2.
春祀秋尝,遵万古贤礼乐圣;
左昭右穆,序一家世代源流。

3.
春露秋霜,当思德业由先泽;
云蒸霞蔚,留得读书与后人。

4.
要好儿孙,须从尊祖敬宗起;
欲光门第,还自读书积善来。

5.
堂势尊严,昭奕代祖功宗德;
孙支蕃衍,承万年春祀秋尝。

6.
勤俭持家,农工商贾各居业;
文章华国,祖考高曾乃慰心。

7.
先代有贻谋,肇基端由勤俭;
后人宜续绪,务本只在读耕。

8.
守祖宗一脉真传,克勤克俭;
教子孙两行正路,唯读唯耕。
==================================
1.
报德报功,爱祖时思心不斁;致诚致 ,敬神如在孝常存。
Báo đức báo công, ái tổ thời tư – tâm bất dịch
Chí thành chí …?, kính thần như tại – hiếu thường tồn .
2.
春祀秋尝,遵万古/贤礼乐圣;
左昭右穆,序一家/世代源流。
Xuân tế Thu thường - ….vạn cổ … ………..
Tả chiêu hữu mục, tự nhất gia thế đại nguyên lưu .


3.
春露秋霜,当思德业由先泽;
Xuân lộ thu sương, …tư đức … do tiên …
云蒸霞蔚,留得读书与后人。
Vân ….hà …., lưu đắc ……dữ ? hậu nhân


4.
要好儿孙,须从尊祖敬宗起;
欲光门第,还自读书积善来。
Yêu hảo nhi tôn … …. , tu tòng tôn tổ kính tông khởi
Dục quang môn đệ , ………… thiện lai .
5.
堂势尊严,昭奕代祖功宗德;Đừờng …tôn …, chiêu …đại /Tổ công Tông đức

孙支蕃衍,承万年春祀秋尝。Tôn chi phiên diễn, thừa vạn niên /xuân tế thu thường

6.
勤俭持家,农工商贾各居业; Cần kiệm trì gia, nông công thương mãi các cư …

文章华国,祖考高曾乃慰心。 Văn chương hoa quốc, tổ khảo cao tằng nhưng ….tâm

7.
先代有贻谋,肇基端由勤俭;Tiên đại hữu …..mưu, triệu ? cơ đoan do cần kiệm
后人宜续绪,务本只在读耕。 Hậu nhân tuyên ….tự, ….bản, chỉ tại thâm? canh

8.
守祖宗一脉真传,克勤克俭;Thụ Tổ tông nhất vĩnh (?)….chân truyền, khắc cần khắc kiệm .
教子孙两行正路,唯读唯耕。Giáo tử tôn lưỡng hành chánh lộ, duy ….duy …

anmota
02/17/2009, 09:01 AM
Lễ nghĩa trí nhân (ưu) , tu thân trị quốc !
Cung khoan tín mẫn (huệ), kiệm học cần công

(của tui nề )

PDK
02/17/2009, 09:08 AM
Bỏ vô máy, ra cái rột :D [còn hiểu ... lòa chuyện khác à nghen :D. Ha ha. Thui thì ... Cứ Ngồi Đây Thui ... rùi ... lẩm nhẩm ... Nhân chi sơ ... Tính bổn thiện ... ]


1. Báo đức báo công, ái tổ thì tư tâm bất dịch
Trí thành trí khác, kính thần như tại hiếu thường tồn

2. Xuân tự thu thường, tuân vạn cổ hiền lễ nhạc thánh
Tả chiêu hữu mục, tự nhất gia thế đại nguyên lưu

3. Xuân lộ thu sương, đương tư đức nghiệp do tiên trạch
Vân chưng hà úy, lưu đắc độc thư dữ hậu nhân

4. Yếu hảo nhân tôn, tu tòng tôn tổ kính tông khởi
Dục quang môn đệ, hoàn tự độc thư tích thiện lai

5. Đường thế tôn nghiêm, chiêu dịch đại tổ công tông đức
Tôn chi phiền diễn, thừa vạn niên xuân tự thu thường

6. Cần kiệm trì gia, nông công thương cổ các cư nghiệp
Văn chương hoa quốc, tổ khảo cao tằng nãi úy tâm

7. Tiên đại hữu di mưu, triệu cơ đoan do cần kiệm
Hậu nhân nghi tục tự, vụ bổn chỉ tại độc canh

8. Thủ tổ tông nhất mạch chân truyện, khắc cần khắc kiệm
Giáo tử tôn lưỡng hành chánh lộ, duy độc duy canh

PDK
02/17/2009, 09:35 AM
Lễ nghĩa trí nhân (ưu) , tu thân trị quốc !
Cung khoan tín mẫn (huệ), kiệm học cần công

(của tui nề )


Còn câu của bác Anmota thì đây cũng máy dịch, tui ... lượm ra ... giùm anh [No Star Where :D]. Trật thì nhờ bác sửa lại cho :D


礼義孝仁 [優], 修身治國
躬寬信敏 [慧], 儉學勤功


:D :D :D

anmota
02/17/2009, 10:13 AM
Giốc sỏi sa huỳnh , đi mãi ngàn thu...thêm mỏi (cẳng).
Sa kỳ đá vách , ở hoài vạn kiếp... đặng vui (lòng).
(khuyết danh)

PDK
02/17/2009, 10:38 AM
Giốc sỏi sa huỳnh , đi mãi ngàn thu...thêm mỏi (cẳng).
Sa kỳ đá vách , ở hoài vạn kiếp... đặng vui (lòng).
(khuyết danh)


Bác ... viết dzì ... lồm sô viết ... thư pháp được hè :D. Ha ha [Tui ... ghét ... thư pháp ... chữ quốc ngữ :wink:].


:D :D :D

NHD
02/17/2009, 06:06 PM
Ồ!!! Cảm ơn bác AMT và anh PDK thiệt nhiều, như vậy, để thờ tổ tiên có thể lựa dùng từ câu 1 đến câu 5, các câu 6,7,8 dường như nói về công chuyện lòm en, 'tiết kiệm chống lãng fí' thì phải (?)

Hình như câu của bác AMT hay wá, tư tưởng hơi lớn, họ tộc đã từng có người làm quan bự rồi thì treo câu này ngon ơ!

NHD muốn câu có nội dung nôm na là: Tôn kính công đức ông bà xa xưa để lại, và đồng thời nhắc nhở hậu thế gìn giữ công đức đó thì mới mong thịnh vượng (tạm gọi) đươc.

Như vậy nên chọn câu nào cho ngon đây bác AMT và anh PDK, mọi người tư vấn dùm em với?PS: Máy ở cty, nên em chưa cài được cái Java JRE để chạy cái tự điển HV, chéc phải nhờ admin cty giúp.

NHD
02/17/2009, 06:27 PM
5.
Đường thế tôn nghiêm, chiêu dịch đại tổ công tông đức
Tôn chi phiền diễn, thừa vạn niên xuân tự thu thường

Có vẻ câu 5 này được nề, nhưng lại có 2 chữ tôn ở 2 đoạn đầu mỗi vế, thấy hơi kỳ kỳ!

NHD
02/17/2009, 06:47 PM
Sự thể là dzầy: Năm ngoái đưa bà xã về sinh, ngồi uống nước trà thì ông Nhạc phụ chợt nhớ ra điều gì và làm thinh làm thế đi lấy ra tờ giấy, ổng đưa cho xem, ổng kêu "Ba thỉnh (hay xin, mua gì đó hổng nhớ) 2 câu đối này, nhưng thấy cũng hơi..., đâu mầy coi thử". Mình thì chữ nghĩa có được mấy hào đâu mà coi, nhưng cũng thấy hơi... ít tin, vì vậy nhận lời "để con ngâm cứu thử coi". Rồi cầm vô SG, mấy tháng sau ổng nhắc "câu đối của ba xong chưa con?" thì giựt mình nói đại "từ từ chút ba, để chỉnh chu cho ngon kế đã", xong rồi tối đó về tìm túi tụi không biết mình cất ở đâu hết trọi! Ít tuần sau mới tình cờ... lượm lại được ! hehehe...

Bây giờ ổng chuẩn bị khởi công làm nhà, ổng không hối nữa mà dzợ hối, hối như vũ (Vũ Hối), lo đưa cho ổng chuẩn bị chạm, khắc chi đó để lắp lên nhà mới! Hết hồn... chạy lẹ vào QNN...

Câu đối thế này, các bác các anh xem thử thế nào và giúp em, em tính tìm câu khác cho ổng vì không tin lắm về độ ngon ở 2 câu này.

Câu A (để ngay trước bàn thờ tổ tiên ông bà)

TỔ ĐỨC LƯU PHƯƠNG KẾ THẾ TƯ BỒI TĂNG PHƯỚC ẤM
TÔN CÔNG TÍCH THIỆN ĐA NĂNG TƯỞNG NIỆM THIỆU GIA THANH


Câu B (có lẽ ổng tính để phòng khách, hoặc trước bàn thờ nhưng ở ngoài cửa ra vào quay dzô)

PHÚ THỌ KHƯƠNG NINH TỔNG THỊ NHÂN TỪ THÀNH SỰ NGHIỆP
QUÝ TÀI LỢI LỘC GIAI DO TRUNG HIẾU VĨNH CƠ ĐỒ

NHD nghi không ngon ở các chữ TƯ BỒI, ĐA NĂNG, TƯỞNG NIỆM, LỢI LỘC GIAI DO...

Kính nhờ bác AMT cùng các anh xem giúp!

Rất cảm ơn, và rút kinh nghiệm!

PDK
02/17/2009, 08:27 PM
Anh NHĐ mới lấy vợ nên còn sốt sắng ... việc nhà vợ :thumbsup:

Bách niên chi kế ... mạc nhược ... tẩu vi thượng sách nghen :D. Ha ha.

Mỗi lần nhà vợ hô lên điều gì thì nhớ la lên ... Nhứt trí, nhứt trí, nhứt trí ... cao độ :D. Mọi việc nhà vợ ... đều đúng :D [Hổng tin ... đừng hỏi :wink: ]

...

Chôm dzìa cho anh :D


祖功宗德千年盛
Tổ công tông đức thiên niên thịnh
子孝孙贤万代荣
Tử hiếu tôn hiền vạn đại vinh


祖德流芳思木本
Tổ đức lưu phương tư mộc bổn
宗功浩大想水源
Tông công hạo đại tưởng thủy nguyên:wink: :wink: :wink:

NHD
02/18/2009, 12:41 AM
Rể mới sốt sắng
Nhứt dzợ nhì trời
Thời thế đổi dời
Đâu dâu đâu rể?

Bây chừ dâu mà có ở với mẹ chồng được mấy ngày đâu, chỉ có về thăm thui, bởi vậy, bây chừ lòm rể mới chính là lòm dâu, mà còn lòm dâu dzợ nữa mới fê chứ... hihihi...


祖功宗德千年盛
Tổ công tông đức thiên niên thịnh
子孝孙贤万代荣
Tử hiếu tôn hiền vạn đại vinh


祖德流芳思木本
Tổ đức lưu phương tư mộc bổn
宗功浩大想水源
Tông công hạo đại tưởng thủy nguyên:wink: :wink: :wink:

Câu 2 có mấy chữ em không biết, còn 1 thì ngon wá, để hỏi lại thử ông ba có chịu 7 chữ không, nếu chịu...chôm liền... hehehe...

Cỏm ơn anh PDK nhiều!

PDK
02/18/2009, 07:53 AM
Rể mới sốt sắng
Nhứt dzợ nhì trời
Thời thế đổi dời
Đâu dâu đâu rể?

Bây chừ dâu mà có ở với mẹ chồng được mấy ngày đâu, chỉ có về thăm thui, bởi vậy, bây chừ lòm rể mới chính là lòm dâu, mà còn lòm dâu dzợ nữa mới fê chứ... hihihi...
Bà Mẹ Chồng khó nhứt thế giới - Bà tổ phó :innocent:

Câu 2 có mấy chữ em không biếtHổng biết thì hỏi bác Anmota.

Bác Anmota trả lời ... Hổng biết ... đừng hỏi :sorcerer:
:wink::wink::wink:

PDK
02/18/2009, 10:58 AM
... để hỏi lại thử ông ba có chịu 7 chữ không, nếu chịu...chôm liền... hehehe...
Hôm nào ... vui vui, ngồi bên ... nhạc phụ đại nhân :D:sweatingb, anh làm trước vài ... chén ... xong kể xa, kể gần câu chuyện này với ổng:

http://www.quangngai.net/forum/showpost.php?p=70818&postcount=2

...

Hình như người Tàu thường chọn một chữ chính cho mình và làm một chữ bự tổ chảng treo ... nơi trang trọng nhứt trong nhà [giống như người ta biểu phải treo tấm hình ... ở nơi trang trọng nhứt trong nhà ... những ngày sau 75 dzị :sweatingb]. Những chữ đơn độc đó như Tâm [心], Nhẫn [忍], Tín [信], Nghĩa [義], Trí [知], v.v...

...

Sao lại phải ... 11 chữ ? 11 chữ có ... nghĩa gì không ? Nhớ có đọc đâu đó có cái luật ... 3 hay 4 chi đó ...

...

Hổng biết ... phải hỏi :D. Hỏi hoài ... hổng biết ... đừng hỏi :D. Ha ha. Anh hùng ... thấm mệt ... nghen :wink:
:D :D :D

IceMan
02/18/2009, 11:46 AM
Thời buổi nầy... mà mấy boác mấy anh còn thích dùng chử nghĩa của Thánh Hiền quá hỉ :D :D
Ba của mấy nhóc còn đi truy lùng từng chử thì sau nầy cháu chắt lồm sao mà hiểu nỗi mấy câu nầy.

anmota
02/18/2009, 11:46 AM
祖功宗德千年盛 ... ... ...
Tổ công tông đức thiên niên...thanh trọng thạnh. (đủ chín chữ)
子孝孙贤万代荣 ... ... ...
Tử hiếu tôn hiền vạn đại...vĩnh lập vinh (đủ chín chữ )

-- Thưa ba, Thơ ANH thanh , thêm dấu NẶNG . THẠNH .
Dạ còn Vĩnh, có dấu Ngã . Mình đở đứng lên, hết ngã, tức là LẬP ... Thì lại thành VINH

-- Giỏi gướm hể !

NHD
02/19/2009, 01:24 AM
Oh, cảm ơn bác AMT và anh PDK nhiều, có lẽ nhiêu đây và cứ tự điển anh K đưa NHD cũng cố lắp ghép đáp ứng được cho ông music rồi.

Tìm 11 chữ vì ổng ưng 11 dzậy thôi, hơn nữa 11 cũng là một khuôn mẫu của câu đói (...7, 9, 11...)

Câu của bác AMT ổng lấy lại đâu mất trớt rồi, hồi hay...
Câu "mỏi (cẳng)" thấy cũng hay hay mà ren chứ cũng đâu mất rôi???

Tổ công tông đức thiên niên...thành thôi thạnh
Tử hiếu tôn hiền vạn đại...vĩnh bải vinh

nhà nhiều trẻ nhỏ
viết ra chữ nho
nhớ phải cong co
thì treo cũng được!...

PDK
02/19/2009, 07:58 AM
Give a man a fish ...:thumbsup::thumbsup::thumbsup:

IceMan
02/19/2009, 08:18 AM
Oh, cảm ơn bác AMT và anh PDK nhiều, có lẽ nhiêu đây và cứ tự điển anh K đưa NHD cũng cố lắp ghép đáp ứng được cho ông music rồi.

Tìm 11 chữ vì ổng ưng 11 dzậy thôi, hơn nữa 11 cũng là một khuôn mẫu của câu đói (...7, 9, 11...)Hai câu nầy tui tính để bàn thờ Ô Ba Ma... Mấy boác cho ý kiến :D
đâu cần phải 7, 9, 11.... :D :D :D

Chuột Đi Chuột Phá Tan Nhà, Trâu Đến Trâu Cày Trả Nợ
Ô Thắng Ô Chờ Hứng Nước, Bút Tè Bút Đợi Về Hưu

anmota
02/19/2009, 09:23 AM
Có nhà nọ, hiếm con, sinh mỗi cô con gái. Cô lại đảm ... Khi gả con xong ông gìa vợ đi vào đi ra, nhớ con ...càu nhàu một mình mình:

"Trai cũng mình nó, gái cũng mình nó, trai gái một mình nó ...".

Anh chàng rể đang đứng nép xó hè, nghe vậy hoang mang quá .
Tìm đến bác AMT ...
-- Ông gìa vợ cháu nói cái gì lạ vậy bác .
-- Nói sao ?
-- ( dạ vậy đó ....)
-- ...ổng làm một ...'câu đối' mà chưa xong . Mau mau chạy qua hỏi xem đã hoàn tất chưa ...
(còn tiếp )

PDK
02/19/2009, 09:45 AM
Có nhà nọ, hiếm con, sinh mỗi cô con gái. Cô lại đảm ... Khi gả con xong ông gìa vợ đi vào đi ra, nhớ con ...càu nhàu một mình mình:

"Trai cũng một mình nó, gái cũng một mình nó, trai gái một mình nó ...".

Anh chàng rể đang đứng nép xó hè, nghe vậy hoang mang quá .
Tìm đến bác AMT ...
-- Ông gìa vợ cháu nói cái gì lạ vậy bác .
-- Nói sao ?
-- ( dạ vậy đó ....)
-- ...ổng làm một vế đối mà chưa xong . Mau mau chạy qua hỏi xem đã hoàn tất chưa ...
(còn tiếp )

Anh NHĐ chợt xoay qua thấy cái xóm nhà lá ĐK với IM đang luận bàn "chính chị, chính em", kẻ Đen, người Tréng, kẻ Dân Chủ, người Cộng Hòa, ảnh chợt lẩm bẩm trong miệng ...

Đen cũng làm tổng thống, Trắng cũng làm tổng thống, Đen Trắng làm tổng thống ...


Một làm, một làm ... một làm :D Ha ha.


:D :D :D

NHD
02/24/2009, 06:18 AM
"Trai cũng mình nó, gái cũng mình nó, trai gái một mình nó ..."
"Đen cũng làm tổng thống, Trắng cũng làm tổng thống, Đen Trắng làm tổng thống ..."

Đúng cũng là sếp, sai cũng là sếp, đúng sai cũng làm xếp!

Đúng! Haha...

PDK
02/24/2009, 07:37 AM
Đúng cũng là sếp, sai cũng là sếp, đúng sai cũng làm xếp!

Đúng! Haha...


Em ơi, M ơi ... thà không gặp nữa, thà đừng ... đi chung :D Ha ha.:D :D :D

NHD
02/25/2009, 12:59 AM
Bữa hởm ba chớp ba nhoáng lo đối/ họa không à, bữa ni mới đọc kỹ cái nầy của anh PDK


Anh NHĐ chợt xoay qua thấy cái xóm nhà lá ĐK với IM đang luận bàn "chính chị, chính em", kẻ Đen, người Tréng, kẻ Dân Chủ, người Cộng Hòa, ảnh chợt lẩm bẩm trong miệng ...


Đen cũng làm tổng thống, Trắng cũng làm tổng thống, Đen Trắng làm tổng thống ...


Một làm, một làm ... một làm Ha ha.

...hưng cũng chưa hỉu, lần lần mấy ảnh gống ông thầy AMT wá, núa khó hỉu pà kố luôn ! Mà chơi chận họng "hổng biết...đừng hỏi" nữa chứ!... huhu...

PDK
02/25/2009, 06:19 AM
Mà chơi chận họng "hổng biết...đừng hỏi" nữa chứ!... huhu...Ai cười cũng kệ ... ai cười ... mược :D:D :D :D

lê hồng khánh
02/26/2009, 12:51 PM
Bữa hởm ba chớp ba nhoáng lo đối/ họa không à, bữa ni mới đọc kỹ cái nầy của anh PDK...hưng cũng chưa hỉu, lần lần mấy ảnh gống ông thầy AMT wá, núa khó hỉu pà kố luôn ! Mà chơi chận họng "hổng biết...đừng hỏi" nữa chứ!... huhu...

:sorcerer: NHD ơi NHD, trước cái hơm trước nữa đã mắc lởm rồi nghe! Đây nề :


Lê Hồng Khánh said
November 22, 2008 at 4:40 pm

Đổi rồi,… từ chú sang anh
Coi như tui đã tái sanh một lần!
Một lần là thiệt…một lần!…

#
ngohuudoan said
November 27, 2008 at 9:21 amCòn dzụ “đổi rồi” thì …

Dù cho đổi trắng sang xanh
Cũng đâu có thể tái sanh dễ dàng!
Một đàng là thiệt … một đàn!…

:innocent: Ha ha...
"Một lần" mới thiệt..."một lần!"
"Một đàng" trẹc léc ới Đ, Đ ơi...:hug:

anmota
02/26/2009, 12:57 PM
"Đừng tưởng tui già mà...lỡm "
Trích Phùng Quán...(Lời Bà già bán nước vối /chè cho ông Thầy Thảo...ở Hà nội - Thanh xuân? )

NHD
03/04/2009, 06:54 PM
NHD ơi NHD, trước cái hơm trước nữa đã mắc lởm rồi nghe!

Đúng là dzô đây chơi dzễ méc lỡm wá! Nhưng mà chơi ở đây có vẻ hay hay..


"Đừng tưởng tui già mà...lỡm "
Tui trẻ còn méc lỡm nói chi.. tui già

hehe...