PDA

View Full Version : Tư pháp ...là gì hả mẹ?anmota
02/24/2009, 08:00 PM
<TABLE id=table28 style="BORDER-COLLAPSE: collapse" cellSpacing=0 cellPadding=0 width="99%" border=0><TBODY><TR><TD width="100%" colSpan=2>Tập trung kiện toàn tổ chức, bộ máy Tư pháp (25/02/2009)
</TD></TR><TR><TD width="2%"> </TD><TD width="100%">
<TABLE id=table4 cellSpacing=0 cellPadding=3 width=1 align=left border=0><TBODY><TR><TD>http://www.quangngai.gov.vn/quangngai/tiengviet/bangtin/2009/43260/images/43260.gif (http://www.quangngai.gov.vn/quangngai/tiengviet/bangtin/2009/43260/#)</TD></TR><TR><TD class=Image align=justify>Bộ trưởng Bộ Tư pháp - Hà Hùng Cường phát biểu tại buổi làm việc với các đồng chí Lãnh đạo tỉnh</TD></TR></TBODY></TABLE>
<META content="MSHTML 6.00.5730.11" name=GENERATOR>Chiều 24-02, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường về thăm và làm việc với tỉnh Quảng Ngãi.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Sau khi nghe báo cáo tình hình thực hiện công tác tư pháp năm 2008, Bộ trưởng đánh giá cao nỗ lực của ngành Tư pháp Quảng Ngãi trong thực hiện nhiệm vụ thời gian qua; lưu ý tỉnh là đội ngũ cán bộ của ngành Tư pháp vừa thiếu vừa yếu, trong khi chức năng, nhiệm vụ của ngành ngày càng mở rộng trong tình hình mới. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Vì vậy, Bộ trưởng đề nghị lãnh đạo tỉnh quan tâm rà soát, kiện toàn tổ chức, bộ máy của các cơ quan tư pháp từ cấp tỉnh đến huyện, trong đó trọng tâm là tăng cường biên chế và tập trung đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Bộ trưởng cũng lưu ý tỉnh chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai thực hiện các Luật Quốc tịch, Luật Thi hành án dân sự khi có hiệu lực đạt kết quả, trong đó cơ quan Thi hành án dân sự tách thành cơ quan trực thuộc Bộ, tỉnh cần quan tâm, phối hợp chặt chẽ với Bộ để kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt của cơ quan này.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Bộ trưởng cũng đề nghị tỉnh cần tăng cường và đẩy mạnh hầu hết các lĩnh vực công tác của ngành Tư pháp như rà soát văn bản quy phạm pháp luật; tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật; hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp và công tác thi hành án dân sự, nhằm tạo bước đột phá trong thời gian tới.<o:p></o:p>
</TD></TR></TBODY></TABLE>