PDA

View Full Version : Phân Loại ... Rác !PDK
04/07/2009, 09:31 AM
Hôm trước tui có ... phân loại rác ... thì bị khẻ tay :D

Đã là rác rùi mòa còn bị bày đặt phân loại rác xài được [Recyclable] với loại xài hổng được [No Name Brand :D. Ha ha]. Rác nào ... cũng là rác :D.

Hôm nay tui ... béc chước anh NĐN vô ... lục thùng rác ... thì cũng thấy quả thiệt ... có hai loại rác. Ahem :D, có loại rác ... chỉ muốn ... cho nó ra tro, ra trấu, còn có loại rác ... để dzị ... bốc mùi chơi :D. Ha ha. Hổng biết ... loại nào ... hôi hơn hỉ ? Loại đốt ra tro, ra trấu hay loại ... còn nằm trong giỏ rác ? Mà thui ... hổng biết ... đừng hỏi :D.

Hồi nãy lái xe vô hãng chợt ... nghĩ đến cái giỏ rác. Thấy cái tựa đề ... Đống Rác ... nghe nó ghê quá. Định ... cải tạo ... nó, đổi nó cái tên lòa ... [B]Giỏ Rác Xứ Nẩu ... nghe nó êm hơn mòa ... độc hơn :D. Bằng cách này, có thể ngăn chặn được bà con mình ... xả rác :D. Ai đời lại đem rác rưởi đi xả ... Xứ Nẩu Quê Mình hè ? [đại để liệng vô xứ người, hay kéo ra biển xả ... phải tiện hơn hông ? ] Phải hông bòa con ?

Mòa lại thui ... hổng biết ... đừng hỏi :D. Ha ha:D :D :D

TomCat
04/07/2009, 02:28 PM
Dạ thưa cán bộ, cái đó có phải là rác "cải thiện" không à :D

Dzu KaKa
04/07/2009, 04:18 PM
Hehe, ý kiến hay anh Khuê. Từ cái bữa bác Xì Trum làm "Đống Rác" như vậy thì Dzu nghĩ tại sao không lấy đó để đặt tên cho cả diễn đàn? Đã là đống rác nhiều khi còn phải cần có định nghĩa...