PDA

View Full Version : Ảnh đẹp sưu tầmdoankiem
05/15/2009, 03:04 PM
http://vnexpress.net/Files/Folder/00/26/den11111.jpg

http://vnexpress.net/Files/Folder/00/26/Congan2.jpg

http://vnexpress.net/Files/Folder/00/26/xemay.jpg


http://vnexpress.net/Files/Folder/00/26/Sapa.jpg


http://vnexpress.net/Files/Folder/00/26/dendo111.jpg


http://vnexpress.net/Files/Folder/00/26/xe_B.jpg


http://vnexpress.net/Files/Folder/00/26/xe11.jpg


http://vnexpress.net/Files/Folder/00/26/xe-cong-kenh.jpg

anmota
05/15/2009, 03:50 PM
http://a367.yahoofs.com/lifestory/qXNd7baREQK_G3hBxhOTLNuL_1/blog/ap_20090516125731214.jpg?lb_____DbnupceqW

Chào mừng.

hoang_philong
06/06/2009, 06:44 AM
Bôi bát xã hội

PDK
06/06/2009, 07:02 AM
Bôi bát xã hội

Dzị lòa ... chưa có tay nghề, tay nghề ... mới lòa thợ cấp 1 :D

Dzô đây ... bôi "bác" lẹ hơn nề, chổ này cần thợ có tay nghề ... cấp 7 [hông thì ... chuyên tu tại chức ... cũng được :D]:


http://www.na.gov.vn/default_files/p6.gif

http://www.na.gov.vn/htx/Vietnamese/
:D :D :D