PDA

View Full Version : Anh Cùanmota
06/25/2009, 06:27 AM
ANH CÙ HUY HÀ VŨ KHÔNG PHẢI LÀ LUẬT SƯ


ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI********CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc------o0o------Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2009
THÔNG BÁO

Gần đây có một số người gọi điện về Đoàn luật sư thành phố Hà Nội hỏi, anh Cù Huy Hà Vũ có phải là luật sư hay không?
Đoàn luật sư thành phố Hà Nội trả lời như sau:
-Anh Cù Huy Hà Vũ không phải là luật sư.
-Sở dĩ có một số người coi anh Cù Huy Hà Vũ là luật sư vì có một Văn phòng lấy tên là “Văn phòng luật sư Cù Huy Hà Vũ” nên một số người nhầm tưởng anh là luật sư.
Đoàn luật sư thành phố Hà Nội thông báo để mọi người biết.

TUQ. CHỦ NHIỆMChánh văn phòng
(Đã ký)

================================================== =====
Đấy! Cái lối xỏ lá ba que...
" Thông cáo " của cái Văn Phòng Luật Sư sao mà dị hợm.
Tui mà là sếp ngành Tư Pháp, ngành Hành pháp thì tui phải biết xấu hổ lây !

bilu
06/25/2009, 10:13 AM
Thì cứ nói rõ ra văn phòng đó là của vợ ông Cù Huy Hà Vũ, là luật sư Nguyễn Thị Dương Hà.( chứ ai mà dám mạo danh ổng phải không hè??? :innocent:)

Ổng không là luật sư, vợ ổng là luật sư. Ổng hưởng ké cũng được dzậy. Cũng như người ta gọi vợ của mấy ông bác sĩ là bà bác sĩ x,y,z,...

:D :D :D

PDK
06/25/2009, 10:34 AM
Thì cứ nói rõ ra văn phòng đó là của vợ ông Cù Huy Hà Vũ, là luật sư Nguyễn Thị Dương Hà.( chứ ai mà dám mạo danh ổng phải không hè??? :innocent:)

Ổng không là luật sư, vợ ổng là luật sư. Ổng hưởng ké cũng được dzậy. Cũng như người ta gọi vợ của mấy ông bác sĩ là bà bác sĩ x,y,z,...

:D :D :DHôm qua tui lại chổ bà tổ phó lồm, ghé cái tiệm Pizza kế bên mua cho Bi Bo miếng bánh.

Mới bước vô, cái thèng chủ tiệm chào:

- Hello Doctor !

Mẹ Cha ơi, tui hết hồn :sweatingb. Đính chính lại liền:

- Hông, tao hổng phải Doctor. Doctor lòa cái cô kia kìa. :sorcerer:

Nghe dzị nó noái:

- Ở xứ tao [Ấn Độ], chồng hay vợ lòa BS thì người kia được ăn ké :stuart:

Tui cũng định ... tả theo ... xứ tao ... :D Nhưng thấy mất công, cười cười bỏ đi cho ... phẻ :sorcerer:


:D :D :D

bilu
06/25/2009, 12:26 PM
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=322948&ChannelID=3

Thứ Ba, 23/06/2009, 10:40 (GMT+7)
Tòa án TP Hà Nội bác đơn kiện quyết định của Thủ tướng về quy hoạch bô xít
Chánh án Tòa án nhân dân TP Hà Nội vừa có quyết định không xem xét giải quyết đơn khởi kiện của ông Cù Huy Hà Vũ đối với Quyết định số 167/2007/QĐ-TTg ngày 1-11-2007 của Thủ tướng Chính phủ.

http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=342987 Quyết định của Chánh án Tòa án nhân dân TP Hà Nội giải quyết khiếu nại của ông Cù Huy Hà Vũ - Ảnh: Chinhphu.vn
Dưới đây là toàn văn quyết định:TÒA ÁN NHÂN DÂNTHÀNH PHỐ HÀ NỘI___________Số: 978/QĐ-GQKN-HCCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc_____________________________Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2009


QUYẾT ĐỊNH

Giải quyết khiếu nại của ông Cù Huy Hà Vũ,

trú tại số nhà 24 đường Điện Biên Phủ, phường Điện Biên Phủ,

quận Ba Đình, thành phố Hà nội về việc trả lại đơn khởi kiện

______________

CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

- Căn cứ vào Điều 31 Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2006);

- Xét đơn khiếu nại đề ngày 17 tháng 6 năm 2009 của ông Cù Huy Hà Vũ, thường trú tại số nhà 24 đường Điện Biên Phủ, phường Điện Biên Phủ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội đối với Thông báo số 19/TB-TA ngày 15 tháng 6 năm 2009 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội về việc trả lại đơn khởi kiện.


NHẬN THẤY

Ngày 11 tháng 6 năm 2009, ông Cù Huy Hà Vũ có đơn kiện tại Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đối với Quyết định số 167/2007/QĐ-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng quặng bauxit giai đoạn 2007-2015, có xét đến năm 2025;

Ngày 15 tháng 6 năm 2009, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội ra Thông báo số 19/TB-TA trả lại đơn khởi kiện của ông Cù Huy Hà Vũ vì đơn khởi kiện không có căn cứ pháp lý.

Ngày 17 tháng 6 năm 2009, ông Cù Huy Hà Vũ có đơn khiếu nại gửi Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội về Thông báo trả lại đơn khởi kiện nói trên.


XÉT THẤY

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội trả lại đơn khởi kiện của ông Cù Huy Hà Vũ là hoàn toàn có căn cứ và đúng pháp luật, bởi lẽ:

1. Căn cứ Điều 11 và điểm a khoản 2 Điều 12 Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2006), Tòa án không có căn cứ pháp lý để thụ lý và giải quyết quyết đơn khởi kiện này;
2. Quyết định số 167/2007/QĐ-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng quặng bauxit giai đoạn 2007-2015, có xét đến năm 2025, được ban hành hoàn toàn đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định trong Luật tổ chức Chính phủ, Luật bảo vệ môi trường, Luật khoáng sản, Luật quốc phòng, Luật di sản văn hóa, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Quy chế làm việc của Chính phủ và các văn bản pháp luật khác có liên quan;
3. Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến bauxit là chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước được khẳng định từ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhằm xây dựng ngành công nghiệp bauxit, alumin, nhôm phục vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở Tây Nguyên trước mắt và lâu dài. Quyết định số 167/2007/QĐ-TTg được ban hành để triển khai thực hiện chủ trương đúng đắn nói trên, đáp ứng yêu cầu về hiệu quả kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, môi trường văn hóa xã hội, hợp tác đầu tư với nước ngoài và bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn Tây Nguyên. Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XII đã xem xét, thảo luận, bày tỏ sự đồng thuận cao về sự cần thiết của Quy hoạch này.
Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

1. Giữ nguyên Thông báo số 19/TG-TA ngày 15 tháng 6 năm 2009 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội về việc trả lại đơn khởi kiện của ông Cù Huy Hà Vũ;
2. Không xem xét giải quyết đơn khởi kiện của ông Cù Huy Hà Vũ đối với Quyết định số 167/2007/QĐ-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng quặng bauxit giai đoạn 2007-2015, có xét đến năm 2025.
Quyết định này là quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng./.


Nơi nhận:
- Người khiếu nại;
- Lưu THC, VP

CHÁNH ÁN


(Đã ký)


Nguyễn Sơn

Theo Cổng TTĐT Chính phủ

bilu
06/25/2009, 12:27 PM
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/Hanoi-court-rejects-a-lawsuit-aimed-at-Viet-PM-TGiao-06252009115848.html

Trả đơn kiện Thủ tướng về vụ bauxite

Thiện Giao, phóng viên RFA

2009-06-25

Đơn kiện mà Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ kiện Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã bị trả lại cho đương đơn.

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/Lawyer-CuHuyHaVu-to-sue-PM-NguyenTanDung-MLam-06122009140804.html/CuHuyHaVu-150.jpg
Luật sư Cù Huy Hà Vũ. RFA file photo

Tiến sĩ Hà Vũ cũng đã gởi khiếu nại lên Chánh Án Tòa Án Thành Phố Hà Nội. Đơn khiếu nại cũng đã được trả lời. Ông Hà Vũ phát biểu, ngụ ý tại Việt Nam, một đơn kiện chưa hẳn được giải quyết thuần túy pháp lý, mà còn phụ thuộc vào các yếu tố mang tính chính trị.
Biên tập viên Thiện Giao phỏng vấn tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ sau đây. Trước hết, ông Vũ giải thích về sự khác nhau giữa việc “trả lại đơn kiện” và “bác đơn kiện” mà ông cho rằng báo chí dùng sai chữ:
LS Cù Huy Hà Vũ: Nói cho đúng là Chánh Án Tòa Án Hà Nội, Nguyễn Sơn, ngày 19 tháng Sáu, đã ra một quyết định có tiêu đề “Quyết Định Giải Quyết Khiếu Nại của Ông Cù Huy Hà Vũ Về Việc Trả Lại Đơn Khởi Kiện.” Nguyên văn quyết định là như thế.
Tuy nhiên, khi đưa tin, có một số báo có sự nhầm lẫn về việc “trả đơn kiện” và “bác đơn kiện.”
Khi đưa tin, có một số báo có sự nhầm lẫn về việc “trả đơn kiện” và “bác đơn kiện.” Trong trường hợp này, tòa án nhân dân thành phố Hà Nội thấy họ không có đủ căn cứ pháp lý để thụ lý đơn của tôi, thì họ trả lại đơn.
LS Cù Huy Hà Vũ


Trả đơn kiện là gì? Là tòa án thấy họ không đủ điều kiện, hoặc đơn của tôi không đủ điều kiện pháp lý để thụ lý, thì trả lại đơn khởi kiện.
Còn “bác đơn” được sử dụng trong trường hợp đơn khởi kiện của tôi được tòa thụ lý và đưa ra xét xử, và trong phiên tòa ấy, tòa, nếu thấy lập luận của tôi là không đúng thì trong phiên xử ấy, hội đồng xét xử bác đơn của tôi.
Trong trường hợp này, tòa án nhân dân thành phố Hà Nội thấy họ không có đủ căn cứ pháp lý để thụ lý đơn của tôi, thì họ trả lại đơn.
Tòa không đủ cao…

Thiện Giao: Thưa, ông có nhắc đến yếu tố “đáp ứng điều kiện pháp lý.” Xin hỏi, ông có hài lòng với lý do mà Tòa Án đưa ra để trả lại đơn khởi kiện của ông?
LS Cù Huy Hà Vũ: Trước khi trả lời, tôi cần dẫn giải thông báo của Tòa Án Nhân Dân Hà Nội gởi cho tôi ngày 15 tháng Sáu. Nguyên văn:
“Tòa Án Nhân Dân Thành Phố Hà Nội thấy, theo quy định tại điều 12, pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính, thì tòa án chỉ có thẩm quyền giải quyết đối với những khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính của Bộ, cơ quan ngang Bộ, và cấp tương đương trở xuống và quyết định hành chính, hành vi hành chính của thủ trưởng các cơ quan đó.
Do đó, việc ông khởi kiện quyết định của Thủ Tướng Chính Phủ không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa Án bằng vụ án hành chính. Cho nên, căn cứ vào điểm d, khoản 1, điều 31, thủ tục giải quyết các vụ án hành chính, Tòa Hành Chính Tòa Án Nhân Dân Hà Nội trả lại đơn khởi kiện và các tài liệu kèm theo đơn và thông báo cho ông được biết.”
Như vậy thì, lý do mà Tòa Án Nhân Dân Thành Phố Hà Nội không thụ lý đơn khởi kiện của tôi là vì họ cho rằng Tòa Án cấp tỉnh, thành phố nói chung, và Hà Nội nói riêng, chỉ có thẩm quyền xử lý các vụ kiện cấp Bộ Trưởng trở xuống. Còn đây là đơn tôi kiện Thủ Tướng thì đương nhiên không thuộc thẩm quyền của Tòa Án Hà Nội.
Tại Việt Nam, bộ máy quyền lực dường như coi pháp luật là áp dụng cho người dân là chính. Không phải cho chính quyền, càng không áp dụng cho lãnh đạo.

LS Cù Huy Hà Vũ

Tôi đã gởi đơn khiếu nại lên ông Chánh Án về việc trả lại đơn khiếu kiện. Lẽ ra, Tòa phải chỉ ra tòa án nào tại Việt Nam có thẩm quyền thụ lý đơn khởi kiện của tôi. Chức năng hướng dẫn cho người khởi kiện thì Tòa Án Hà Nội đã không làm.
Truyền thông 1 chiều

Thiện Giao: Điều quan trọng là cuối cùng ông cũng đã có một câu trả lời. Cách trả lời như vậy, trong một lần phỏng vấn, ông có nói là “nhanh.” Ông có nghĩ là một câu trả lời như vậy trong một vụ được coi là “chưa từng có tiền lệ” là có một ý nghĩa nào không?
LS Cù Huy Hà Vũ: Một mặt, tôi dựa vào pháp luật để đưa đơn khởi kiện về những hành vi gây tổn hại cho đất nước.
Mặt khác, tôi cũng hiểu rằng, tại Việt Nam, bộ máy quyền lực dường như coi pháp luật là áp dụng cho người dân là chính. Không phải cho chính quyền, càng không áp dụng cho lãnh đạo.
Tôi mường tượng là họ cho rằng đây là hành vi phạm thượng không thể có được trong một nước dưới sự lãnh đạo của một đảng duy nhất, Đảng Cộng Sản Việt Nam, và bộ máy nhà nước từ trước đến nay vẫn được coi là một giai tầng không thể đụng đến.
Thiện Giao: Câu hỏi cuối: khi ông nộp đơn kiện, dựa trên những gì chúng tôi đọc được, thì báo trong nước không đưa tin về việc ông nộp đơn. Nay đơn bị trả lại thì tin tức khá nhiều. Ông có nhận xét gì về hiện tượng này?
LS Cù Huy Hà Vũ: Đây là một vấn đề thú vị không chỉ về pháp lý mà cả trong lãnh vực chính trị, xã hội.
Mặc dầu không có tờ báo nào do nhà nước quản lý đăng nửa chữ về việc tôi khởi kiện thủ tướng, thì có thể nói dân từ vùng sâu, vùng xa cũng đã biết.

LS Cù Huy Hà Vũ

Mặc dầu không có tờ báo nào do nhà nước quản lý đăng nửa chữ về việc tôi khởi kiện thủ tướng, thì có thể nói dân từ vùng sâu, vùng xa cũng đã biết.
Tại sao? Bên cạnh truyền thông do nhà nước quản lý, hiện nay Internet, các trang thông tin điện tử phi chính phủ, các hãng thông tấn nước ngoài đưa tin, người dân trong nước đã biết chuyện này mà không cần thông qua truyền thông nhà nước.
Đây là bài học nhãn tiền cho thấy: không phải cứ dấu đi là dân không biết. Và qua việc này, chính phủ chột dạ, thấy rằng mình không lên tiếng là thiệt thòi, tức là mình đã nhường toàn bộ sân chơi cho truyền thông phi nhà nước, phi chính thống, và cả các hãng thông tấn nước ngoài.
Thiện Giao: Xin cám ơn thời gian của ông.

anmota
06/25/2009, 07:38 PM
Ở Ba Lan: Công dân thắng kiện nhà nước; ở Việt Nam: Con kiến mà kiện củ khoai (http://www.talawas.org/?p=6640)

26/06/2009 | 7:00 sáng |
Tác giả: Lê Diễn Đức
Chuyên mục: Báo chí - Truyền thông (http://www.talawas.org/?cat=14), Chính trị - Xã hội (http://www.talawas.org/?cat=8), Pháp luật (http://www.talawas.org/?cat=273)
Thẻ: Ba Lan (http://www.talawas.org/?tag=ba-lan) > Báo chí - Truyền thông (http://www.talawas.org/?tag=bao-chi-truy%e1%bb%81n-thong) > Chính trị Xã hội (http://www.talawas.org/?tag=chinh-tr%e1%bb%8b-xa-h%e1%bb%99i)
Năm nay nhà nước Ba Lan lại tiếp tục thua các vụ kiện của công dân mình trước Toà án Nhân quyền châu Âu.
Nhật báo Ba Lan Gazeta Wyborcza và các cơ quan truyền thông khác trong ngày 23/06/2009 đều đưa tin về phán quyết của Toà án Nhân quyền châu Âu.
Vụ thứ nhất. Một công dân thành phố Gdansk bị tạm giam về tội lừa gạt. Lần hỏi cung đương sự đầu tiên được thực hiện cách đây 13 năm! Mấy ông bên chấp pháp hình như… quên luôn anh ta. Chịu không nổi, anh ta đâm đơn kiện.
Các vị thẩm phán của Toà án Nhân quyền châu Âu không một chút nghi vấn nào, ghi nhận Ba Lan vi phạm Công ước Nhân quyền châu Âu, trong đó bảo đảm cho người có tội thời hạn xét xử ngắn nhất.
Theo phán quyết của Toà, nhà nước Ba Lan phải trả cho đương sự hai lần tiền, hơn 11 ngàn euro cho việc vi phạm và trả thêm hơn 10 ngàn euro nữa trong khuôn khổ bồi thường thương tổn cho phạm nhân.
Vụ thứ hai. Một công dân vùng Woikowic bị tạm giam vì tội giết người. Anh ta đã ngồi tù ba năm mà chưa có án. Cũng với phán quyết tương tự, Toà án buộc nhà nước Ba Lan bồi thường tổn thất cho đương sự một ngàn euro.
Thú vị hơn là trường hợp hôm 24 tháng 2/2009. Trên tờ báo địa phương ở Kolbuda Kolbudzki ABC , thuộc tỉnh Gdansk, nhà báo Jacek Dulgolecki viết bài chỉ trích cách làm ăn thiếu hiệu quả kinh tế của một quan chức vùng đó. Bài báo đặt nghi vấn về scandal trong hợp đồng khai thác nguồn nước ở Pregow. Viên quan chức nọ đâm đơn kiện với tội danh thoá mạ. Toà án tỉnh đã phán quyết theo điều 216 bộ Luật Hình sự về tội mạ lỵ người khác, buộc nhà báo phải trả một số tiền vào lợi ích công cộng và án phí.
http://www.talawas.org/wp-content/uploads//2009/06/jacekdlugolecki-150x150.jpg (http://www.talawas.org/wp-content/uploads//2009/06/jacekdlugolecki.jpg)Jacek Dlugolecki - Ảnh: Google
Jacek Dlugolecki đã kiện lên Toà án Nhân quyền châu Âu với lý do toà án Ba Lan vi phạm điều 10 của Công ước Nhân quyền châu Âu.
Toà án Nhân quyền châu Âu cho rằng, với nghề làm báo, việc chỉ trích các nhân vật xã hội cần phải được bao dung. Ngoài ra, không được hạn chế quyền tự do ngôn luận. Những chỉ trích của nhà báo hoàn toàn nằm trong giới hạn có thể chấp nhận. Chánh án Nicolas Bratza còn nhấn mạnh rằng, các nhà báo không thể bị trừng phạt bằng bất kỳ hình thức nào khi họ phê phán các nhân vật hoạt động chính trị, xã hội.
Nhà nước Ba Lan phải trả tiền bồi thường danh dự cho nhà báo Jacek Dlugolecki ba ngàn euro. Sau khi nhận được tin, nhà báo Dlugolecki nói rằng, “quan trọng không phải là tiền bạc mà là một thắng lợi, một thông điệp cho các nhà báo”.
Đọc xong tin này chắc nhà báo Nguyễn Việt Chiến bị đi tù trong vụ PMU 18 sẽ khóc thầm?
Xin nói sơ qua về Toà án Nhân quyền châu Âu và đôi lời liên hệ với Việt Nam.
http://www.talawas.org/wp-content/uploads//2009/06/courteu-400x300.jpg (http://www.talawas.org/wp-content/uploads//2009/06/courteu.jpg)Toà án Nhân quyền châu Âu tại Strasbourg - Ảnh: PE
Toà án Nhân quyền châu Âu ETPC (Tiếng Anh: European Court of Human Rights - Tiếng Pháp: Cour Européenne des Droits de l’Homme) - có trụ sở tại Strasbourg thành lập năm 1998 trên cơ sở Công ước Nhân quyền châu Âu, là định chế tư pháp quốc tế kiểm soát sự tôn trọng nhân quyền.
Thẩm phán của ETPC là những luật gia chuyên về bảo vệ nhân quyền tại châu Âu và được Liên Quốc hội của Hội đồng châu Âu chọn với nhiệm kỳ 6 năm và có thể được bầu tiếp.
Liên Quốc hội của Hội đồng châu Âu có 47 thành viên, nên toà án có 47 vị thẩm phán từ mỗi nước. Trong thời gian giữ chức thẩm phán của ETPC, các vị này làm việc toàn phần thời gian, không được có hoạt động gì khác bên ngoài, không được tư vấn, cố vấn cho bên nguyên đơn hay bị đơn - nhằm bảo đảm tính khách quan đối với các phán quyết. Sau khi được bầu chọn, thẩm phán không làm việc với tư cách đại diện cho quốc gia của mình và không được nhận các chỉ thị, hướng dẫn từ phía quốc gia mình. Chính vì thành phần và trách nhiệm của thẩm phán như vậy mà phán quyết của Toà án Nhân quyền có hiệu lực ngay và không được khiếu nại.
47 thành viên Liên Quốc hội châu Âu của Hội đồng châu Âu với số ghế đại diện như sau:
Albania (4), Andora (2), Armenia (4), Austria (6), Azerbaijan (6), Belgium (7), Bosnia & Herzegovina (5), Bulgaria (6), Croatia (5), Cyprus (3), Motenegro (3), CH Czech (7), Denmark (5), Estonia (3), LB Nga (18), Finland (5), France (18), Greece (7), Geogia (5), Spain (12), Netherlands (7), Ireland (4), Iceland (3), Macedonia (3), Liechtenstein (2), Lithuania (4), Luksemburg (3), Latvia (3), Malta (3), Moldova (5), Monaco (2), Đức (18), Norway (5), Poland (12), Portugal (7), Romania (10), San Marino (2), Serbia (7), Slovakia (5), Slovenia (3), Switzerland (6), Sweden (6), Turkey (12), Ukraine (12), Hungary (7), Italy (18), United Kingdom & Noth Ireland (18).
Ở Ba Lan, công dân muốn nộp đơn kiện lên Toà án Nhân quyền chỉ cần vào mạng, ví dụ trang web http://witryna.fucio.pl/panas/skarga.htm theo chỉ dẫn để điền vào mẫu đơn với 22 mục. Đương sự hoặc tự bào chữa, hoặc thuê luật sư, trong trường hợp không có tiền, có thể đề nghị các tổ chức xã hội, phi chính phủ giúp đỡ. Đa số người Ba Lan tận dụng trường hợp thứ hai để kiện nhà nước Ba Lan.
CHXHCN Việt Nam vào ngày 24/09/1982 đã rất long trọng ký kết Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, cũng như Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc, trong đó có hai điều sau:
- “Mọi người đều có quyền tự do ngôn luận. Quyền này bao gồm cả quyền tự do tìm kiếm, nhận và truyền đạt mọi tin tức, ý kiến, không phân biệt ranh giới, hình thức tuyên truyền miệng, hoặc bằng bản viết, in, hoặc bằng hình thức nghệ thuật, hoặc thông qua mọi phương tiện đại chúng khác tuỳ theo sự lựa chọn của họ” - Điều 19.2, Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị.
- “Mọi người đều có quyền tự do ngôn luận và bày tỏ ý kiến, quyền này bao gồm quyền tự do giữ quan điểm không có sự can thiệp, và tự do tìm kiếm, tiếp nhận và chia sẻ các ý tưởng và thông tin bằng bất kỳ phương tiện nào và không có biên giới“ - Điều 19, Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền.
Cả hai điều trên trích từ cuốn “Các văn kiện quốc tế về quyền con người“, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, NXB TP HCM, 1/1997, trang 25 và 117.
Chỉ cần đọc xong hai điều vừa dẫn, chẳng cần phải suy nghĩ, ta thấy CHXHCN Việt Nam thường xuyên nhổ ra rồi lại liếm vào!
Các luật sư Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân, Lê Công Định, Cù Huy Hà Vũ, những người am tường luập pháp, mà cũng đành bất lực trước luật rừng, luật maphia của tập đoàn cộng sản Ba Đình.
Không có điều gì tốt đẹp trong các văn bản công pháp quốc tế mà CHXHCN Việt Nam không đưa vào hiến pháp, vào các bộ luật, nhưng luôn luôn thòng thêm cái đuôi to tổ bố: “trong khuôn khổ pháp luật“. Ví dụ, tự do biểu tình, tự do cư trú, tự do đi lại, vân vân… “trong khuôn khổ pháp luật”. Nhưng pháp luật ở đây được hiểu như thế nào? - Là Đảng, là nằm trong tay mấy ông Chúa Đảng ở Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam.
Ba Lan từ khi bỏ chế độ cộng sản, thiết lập thể chế dân chủ, bị công dân của mình kiện tới lui và bị thua hoài.
Với 20 năm dân chủ non trẻ, vẫn còn khối thứ phải hoàn thiện, song song với việc các tổ chức xã hội, nhân quyền luôn khuyến khích và hỗ trợ công dân phê phán sự tắc trách của nhà nước, Ba Lan được liệt vào hàng đầu trong các nước thuộc Liên hiệp châu Âu bị công dân thưa kiện, nhiều nhất trong lĩnh vực tư pháp và quyền tự do ngôn luận.
Người Việt trong nước nghe những câu chuyện bên Ba Lan chắc hẳn tưởng bịa đặt hoặc là những chuyện cổ tích.
Cũng dễ hiểu thôi!
© http://ledienduc.wordpress.com (http://ledienduc.wordpress.com/)
© talawas blog
Nguồn: Nhật báo Ba Lan Wyborcza ngày 24/02/2009 và 23/06/2009.

anmota
06/25/2009, 08:05 PM
http://www.cand.com.vn/Uploaded_CANDONLINE/hoabt1/13_thay1429.jpg Thầy Triệu đang trình bày sự việc.


Thầy giáo đấu tranh chống tiêu cực bị đuổi việc


15:28:48 25/06/2009

Từ một vụ phản ánh tiêu cực đúng sự thật, thầy giáo Hồ Thành Triệu, giáo viên Trường Tiểu học Bình Hoà (huyện Giông Tôm, Bến Tre) bị hàng loạt hình thức kỷ luật và tước đoạt quyền lợi, danh dự nhân phẩm nhà giáo bị xúc phạm nghiêm trọng.


Gian lận trong xử lý tiêu cực
Năm 2003, ông Lê Trúc Lâm, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bình Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre chỉ định 4 giáo viên thành lập Tổ thanh tra tài chính của trường. Tổ thanh tra phát hiện ông Trần Văn Thiết, Bí thư Chi bộ kiêm Chủ tịch Công đoàn trường làm mất 264 cuốn tập của học sinh nghèo, ông Huỳnh Công Văn, Phó Chủ tịch Công đoàn chi sai mục đích 210.000 đồng. Hiệu trưởng Lê Trúc Lâm cho rằng Tổ thanh tra này làm việc không khách quan nên phớt lờ, không xử lý. Không đồng tình, Hiệu phó Hồ Thành Triệu và 3 giáo viên khác phản ánh sự việc lên Phòng Giáo dục huyện Giồng Trôm.
Ngày 13/5/2004, Hội đồng Kỷ luật huyện Giồng Trôm do Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Hồng Sơn chủ trì họp xem xét khuyết điểm của ông Trần Văn Thiết và Huỳnh Công Văn, Hiệu trưởng Lê Trúc Lâm và Hiệu phó Hồ Thành Triệu. Kết quả bỏ phiếu kín cho thấy: "30/41 phiếu không đồng ý kỷ luật Hiệu trưởng Lê Trúc Lâm; 34/41 phiếu "yêu cầu" kỷ luật người chống tiêu cực Hồ Thành Triệu".
Nhiều giáo viên Trường Tiểu học Bình Hoà nghi ngờ có sự gian lận trong lúc kiểm phiếu và yêu cầu phải kiểm lại… Đúng như dự đoán, Phòng Giáo dục gian lận 17 phiếu không kỷ luật thầy Triệu. Chuyện đổ bể, cuộc họp phải "giải tán". 4 ngày sau, Phòng Giáo dục huyện lại họp Hội đồng kỷ luật ngành xét đề nghị kỷ luật thầy Triệu nhưng bản thân ông không được mời.
Thầy Triệu bức xúc: "Ngày 14/8/2004, Hiệu trưởng Lê Trúc Lâm công khai quyết định kỷ luật cảnh cáo tôi trước tập thể trường. Tôi mượn xem quyết định nhưng Hiệu trưởng không cho. Nhưng sau đó, Hiệu trưởng báo cáo lên cấp trên là tôi không nhận quyết định". Thế là, ngày 1/11/2004, Phòng Giáo dục huyện Giồng Trôm tiếp tục họp xử lý kỷ luật ông Triệu vì "tội" không chấp hành. Thật lạ lùng, tại cuộc họp này Ban tổ chức lấy ý kiến xử lý thầy Triệu bằng cách… giơ tay. Hậu quả là… thầy Triệu bị cách chức.
Chủ tịch huyện ký quyết định buộc thôi việc trái pháp luật
Ngày 11/3/2005, UBND huyện Giồng Trôm ra quyết định miễn nhiệm chức Phó Hiệu trưởng đối với thầy Triệu. Ngày 2/12/2004, Phòng Giáo dục có quyết định "đẩy" thầy Triệu về làm giáo viên tại Trường Tiểu học Châu Hoà. Trong khi đó, ông Lê Trúc Lâm vẫn được làm Hiệu trưởng trường và 2 giáo viên vi phạm là Trần Văn Thiết và Huỳnh Công Văn vẫn tiếp tục được giữ lại Trường Tiểu học Bình Hoà.
Trước cách xử lý kiểu trù dập này, thầy Triệu tiếp tục khiếu nại. Hậu quả là ngày 13/3/2006, Chủ tịch UBND huyện Giồng Trôm ký ra quyết định buộc thôi việc thầy Triệu…
Sau thời gian dài kêu cứu nhiều nơi nhưng không được giải quyết, thầy Triệu nộp đơn khởi kiện hành chính về quyết định buộc thôi việc số 306/QĐ-UBND của huyện Giồng Trôm và yêu cầu bồi thường các chế độ từ khi bị thôi việc. Dù cung cấp đầy đủ các chứng cứ thuyết phục nhưng TAND huyện Giồng Trôm vẫn xử thầy Triệu thua.
Quyết đòi cho được sự công bằng, thầy Triệu kháng cáo lên tòa cấp trên. Ngày 19/12/2007, Hội đồng xét xử-TAND tỉnh Bến Tre tuyên: "Hủy quyết định số 306/QĐ-UBND của UBND huyện Giồng Trôm. Đồng nghĩa với việc ông Triệu được khôi phục công tác và bồi thường các khoản lương, trợ cấp theo luật định…".
Sau nhiều lần liên hệ Phòng Giáo dục huyện Giồng Trôm nhưng đến nay, thầy Triệu vẫn chưa hề nhận được bất kỳ khoản tiền nào, cũng không được bố trí công tác. Như vậy, từ một vụ phản ánh tiêu cực đúng sự thật, thầy giáo Hồ Thành Triệu bị hàng loạt hình thức kỷ luật và tước đoạt quyền lợi, danh dự nhân phẩm nhà giáo bị xúc phạm nghiêm trọnghttp://www.cand.com.vn/Images/reddot.gif
Nam Giao - S.H.

anmota
07/01/2009, 12:51 PM
http://www.viet-studies.info/kinhte/CuHuyHaVu_DonKhieuNai.pdf

T: 04.37342679, 0904350187
Email: havulaw@yahoo.com CÙ HUY HÀ VŨ

anmota
07/01/2009, 12:53 PM
http://www.viet-studies.info/kinhte/CuHuyHaVu_DonKhieuNai.pdf