PDA

View Full Version : Thầy TomCat - That's it !PDK
07/12/2009, 08:33 PM
Ha ha ha.

Men tend to be a bit more embarassed.
Hổng biết "Men" trong câu ni có anh TC trong đó hông hè :wub: Ha ha

:D :D :D


---


Berlin 'sex academy' offers tips for visitors


Fri Jul 10, 1:05 PM
By Caroline Copley

ADVERTISEMENT

BERLIN (Reuters Life!) - Wannabe Latin lovers can improve their technique by playing with the erogenous zones of naked mannequins at a new interactive exhibition that has now opened in Berlin.

The "Amora sex academy" that opened in Berlin on Thursday welcomes visitors with the wry slogan, "Finally -- an exhibition for those who always have to touch everything."

More than 50 interactive displays guide visitors through the intimate areas of the male and female bodies, offering helpful tips on everything from striptease to oral sex and how to achieve a perfect orgasm.

"A lot of couples come in here together to learn something," said Uta Barkow, the manager of the Beate Uhse sex chain which is hosting the academy. "It's been very well received so far. A lot of exhibits have that 'aha' effect on a lot of people."

The show features several life-sized plastic models, naked and in various positions. One female mannequin light ups when touched in the right spot. A voice shrieks "That's it!" when the visitor manages to put his finger on the elusive G-spot.

Next to it is what the museum called its "Spank-o-meter." It measures the level of pleasure a mannequin receives when spanked with a leather whip.

"So far we've had just as many women in here as men," Barkow said. "Women coming in tend to have fewer inhibitions while the men tend to be a bit more embarassed."

The museum also shows film clips of various sexual positions, including the "Italian chandelier" that the viewer learns can burn up to 920 calories per hour.

Founded by Frenchman Johan Rizki, the sex academy opened in London earlier this year and is also due to come to Barcelona.

(Editing by Paul Casciato)Nguồn: http://ca.news.yahoo.com/s/reuters/090710/odds/odd_us_germany_sex

PDK
07/12/2009, 10:59 PM
Tips cho anh TC: Act on it :D. Ha ha.So the next time the mood strikes, don't be shy - act on it
Nguồn: http://ca.lifestyle.yahoo.com/family-relationships/articles/sex/rogers-chatelaine/family_and_relationships-better_sex_tonight_

TomCat
07/14/2009, 07:34 AM
Hổng biết "Men" trong câu ni có anh TC trong đó hông hè :wub:
Hahaha, cái gì chứ ba cái dzụ này thì anh TC luôn đi đầu, hổng có "shy" đâu à nghen


Tips cho anh TC: Act on it :D. Ha ha.

Nguồn: http://ca.lifestyle.yahoo.com/family-relationships/articles/sex/rogers-chatelaine/family_and_relationships-better_sex_tonight_

hahaha...thầy PDK típ lộn người rồi, TC súng ống lúc nào cũng lên nòng, lê lúc nào cũng sẻng sàng ở tư thế xáp lá cà, bách chiến bách théng! Thà chết chứ không bao giờ hàng địch :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
Tui nghĩ loáng giềng của thầy cần đó! :D:D:D

TomCat
07/14/2009, 10:34 AM
Thầy PDK, chuyên viên định hướng, chấm tọa đồ mà bén đâu trật đó nên cần phải đi mấy cái training session này là phải. Tui nhắm mét, khỏi cần định hướng gì hết trọi, đánh đâu théng đó, chiếm cục G, địch phải đầu hàng vô điều kiện, hổng có ỏn đơ gì hết! :D:D:D
hahaha Trăm trận trăm théng mà thầy hahaha

PDK
07/14/2009, 10:43 AM
Thầy PDK, chuyên viên định hướng, chấm tọa đồ mà bén đâu trật đó nên cần phải đi mấy cái training session này là phải. Tui nhắm mét, khỏi cần định hướng gì hết trọi, đánh đâu théng đó, chiếm cục G, địch phải đầu hàng vô điều kiện, hổng có ỏn đơ gì hết! :D:D:D
hahaha Trăm trận trăm théng mà thầy hahaha


Có thì noái nghen :D

Mấy dzụ này ... khó kiểm chứng lắm nghen :D

TomCat
07/14/2009, 11:49 AM
Có thì noái nghen :D

Mấy dzụ này ... khó kiểm chứng lắm nghen :D

Hahaha, có gì đâu mà khó...thầy có trận nào thả em vô đánh thử biết liền chứ có gì đâu hê :D:D:D Em nói dzị thì thầy cứ tin dzị đi, bởi em là lính BĐQ thứ thiệt mà, Trung Tâm Huấn Nhục Dục Mỹ hổng en thua gì em đâu, em có tham dự nhiều khóa tham mưu sĩ quan cao cấp Hoa Kỳ rồi, em còn có bèng Rừng Rậm Sình Lầy ở malaysia nữa mà. Hahaha cục G là chuyện nhỏ, cục R cũng chẻng en thua, rừng rậm sình lầy là nghề của chàng mà!

PDK
07/14/2009, 11:56 AM
Hahaha, có gì đâu mà khó...thầy có trận nào thả em vô đánh thử biết liền chứ có gì đâu hê :D:D:D Em nói dzị thì thầy cứ tin dzị đi, bởi em là lính BĐQ thứ thiệt mà, Trung Tâm Huấn Nhục Dục Mỹ hổng en thua gì em đâu, em có tham dự nhiều khóa tham mưu sĩ quan cao cấp Hoa Kỳ rồi, em còn có bèng Rừng Rậm Sình Lầy ở malaysia nữa mà. Hahaha cục G là chuyện nhỏ, cục R cũng chẻng en thua, rừng rậm sình lầy là nghề của chàng mà!

Nghịch lý ... Reagan :D

Hổng biết ... đừng hỏi :sweatingb
Hổng hỏi ... sao tin hả trời :innocent:

:D :D :D