PDA

View Full Version : Bà Cố Gia HựuPDK
07/16/2009, 09:56 AM
Có ai nghe/biết cái chữ này không ?


Bà Cố Gia Hựu


Ai nghe/biết thì xin giải thích giùm. Cám ơn trước.PDK