PDA

View Full Version : Sợ Dzợ đẹp...nad
08/17/2009, 04:46 AM
CÁC BÁC ,CÁC CHÚ ,CÁC ANH TRONG QNN CÓ NHƯ RI KHÔNG HÊ....???

http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=331941&ChannelID=194
:wub: :wub: :wub:

PDK
08/17/2009, 06:12 AM
CÁC BÁC ,CÁC CHÚ ,CÁC ANH TRONG QNN CÓ NHƯ RI KHÔNG HÊ....???

http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=331941&ChannelID=194
:wub: :wub: :wub:


Chị nad có ... sợ ... chồng đẹp ... hông hê ? Ha ha:D :D :D