PDA

View Full Version : Giỡn thiệt !anmota
09/23/2009, 09:52 PM
Ít bữa nữa đây Chủ tịch nước NMT sẽ đi Mỹ, dự họp ở LHQ .
Trước hơn gì hết, ông nghĩ nên ...tập kể chuyện giỡn .
Kính đề nghị :

http://clip.anipics.com/viewmN3z3eSVG7A/Reagan-tells-Soviet-jokes.html

AMT