PDA

View Full Version : Google Translateanmota
09/25/2009, 12:33 AM
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=vi&u=http://quangngai.net/&ei=4nG8SsyuG5GssgPpobDcBQ&sa=X&oi=translate&resnum=1&ct=result&prev=/search%3Fq%3DQuangNgai.Net%26hl%3Den%26rlz%3D1B3GG GL_enUS341US341

anmota
09/25/2009, 12:38 AM
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=vi&u=http://quangngai.net/&ei=4nG8SsyuG5GssgPpobDcBQ&sa=X&oi=translate&resnum=1&ct=result&prev=/search%3Fq%3DQuangNgai.Net%26hl%3Den%26rlz%3D1B3GG GL_enUS341US341

anmota
09/25/2009, 12:44 AM
Rất có thể đay là cách chơi hữu ích : Đọc bản dịch sang tiếng Anh các bài viết bằng tiếng Quảng ngãi , của người Quảng ngãi. Rất ngon lành !

Hoặc có thể học (ôn ) Song ngữ Việt Anh :
http://www.translate.google.com.vn/translate_s?hl=vi&clss=&q=nh%C3%A0+h%C3%A0ng+%E1%BB%9F+New+York&tq=restaurants+in+New+York&sl=vi&tl=en