PDA

View Full Version : Ba đồng một mớ đàn ông?bilu
11/20/2009, 09:51 AM
Cái bòa Tân sửu ni...bỏa viết, đọc cũng vui vui...:rolleyes:

( mòa tui cũng nghi ngờ cái Tân Sửu của bỏa quá, ... nó hơi gần gần...
choa mẹ vn hay có cái màn tăng...giảm...:sweatingb)

:D :D :D

http://guihuongchogio.vnweblogs.com/post/4523/197690