PDA

View Full Version : giống như ...Trung quốcanmota
01/25/2010, 11:57 AM
Chính trị - xã hội (http://www.x-cafevn.org/taxonomy/term/1/all)
Việt Nam kết án các nhà đấu tranh dân chủ (http://www.x-cafevn.org/node/2619)
<center>http://www.x-cafevn.org/forum/files/imagehosting/37874b5948053649f.jpg</center>