PDA

View Full Version : hoiDanhQuenHetNhungdoigiaemyeuemghet
01/06/2005, 05:06 PM
http://media.quangngai.net/music/KhanhDang__ThoiDanhQuenHetNhungdoigian.mp3

lần đầu tiên thư..hông có biết có work hông nũa hih

xì trum
01/07/2005, 10:16 AM
MP3 thì EYEG nhớ dùng cái Windows icon (MUSIC tag) mới work nhen.

xt