PDA

View Full Version : Xin Chia Buồnanmota
03/05/2010, 04:00 PM
Cùng quyến thuộc ông bà Nguyễn Liệu .
http://nghiathuc.wordpress.com/2010/03/05/tin-bu%E1%BB%93n-10/#comment-3110

PDK
03/05/2010, 09:15 PM
Cháu xin chia buồn cùng bác NL và gia quyến.


PDK