PDA

View Full Version : Đồng Hương Quảng Ngãi - Bắc CaliPDK
03/10/2010, 07:07 PM
Đặc San Quảng Ngãi Bắc Cali 2010

Tui chôm từ bên nuiansongtra.net về và tạo thành cái PDF file cho bà con rinh dzìa nhà, in ra cho các bậc lớn tuổi xem cho dễ :D

Cám ơn tất cả mọi người :sorcerer:


:D :D :D

NHD
03/10/2010, 07:52 PM
Em lượm file của anh rồi, nay mai đọc.
Cảm ơn anh PDK!

bilu
03/11/2010, 07:40 AM
Chú Hạo Nhiên đã dọn về Utah?

PDK
03/11/2010, 08:59 AM
Chú Hạo Nhiên đã dọn về Utah?


Tui nghĩ chéc lâu rùi anh BL.

Hổng biết anh có đọc cái câu chuyện về đạo Mormon của chú/bác hay không ? Tui nghĩ lòa từ lúc đó lận :D [just my pure guess :sorcerer:]:D :D :D

PDK
03/11/2010, 09:07 AM
À quên, cái ni noái ra đây luôn nghen :D Chứ không bị mắc oan chết đi được.

Cái bài PDF đó, lúc tui lấy xuống chỉ có 3 phần.

Giờ, hôm nay, thì có tất cả 4 phần.

Nhưng phần cuối [phần 4] thì cho tui xin nghen bà con.

Ai muốn đọc thì vào http://nuiansongtra.net mà đọc tự nhiên. Ai muốn sửa lại bản PDF thì cứ tự nhiên. Tui xin treo ... miễn chiến bài :D

Tui chỉ muốn lấy xuống cái phần mà bà con có thể đem về, xong in xuống cho những người lớn tuổi, những bà con không có vào mạng Internet được, để họ đọc. Còn những gì khác thì ... cho tui xin :D Hổng có tui trong đó đá nghen :D Tui chỉ thích đọc những chuyện vui vui, còn cái nào buồn phiền, đọc vô nhức đầu thì ... Bãi héc. Hổng ai rảnh đâu mà mang chuyện buồn phiền vào trong đầu mình :innocent:
PDK

bilu
03/11/2010, 09:08 AM
Mây năm trước...tui nghĩ chú về chơi với bà con, bạn bè vài tháng... chứ người hoạt động như chú làm sao bỏ nỗi "thủ đô"...

Nhưng bây giờ, tui đoán chắc chú đã về luôn nơi xứ tuyết mọc môn.

( lúc mới ra trường đi làm họp hành theo hãng...tui cũng về đây ngủ cả tuần :cool:)

:D :D :D

hoang_philong
03/11/2010, 11:31 PM
vui lòng sửa lại file QuangNgaiBacCali_2010.pdf đi đọc không đc


LÁ TH XUÂN
Kính tha quý ng hng,
Kính tha quý thân hu,
Nm K Su 2009 ã qua và nm Canh D n 2010 ã 
n. Trong ni m hân hoan
ón m ng m
t mùa Xuân mi, m
t tng lai mi, m
t ni m hy vng mi, chúng ta
vn còn vng vn nhng k nim vui bun nm c, trong s ó còn tn ng m
t
s vn  ã i quá xa lòng mong i và vt khi t m tay cùng kh nng hn ch

ca chúng ta.
Tuy nhiên, i u quan trng nht i vi tình ng hng chúng ta, là m
t lòng st
son gn bó vi nhau trong tinh th n tng thân tng ái, quy
t tâm oàn k
t vi
nhau qua li nói thân thin, qua hành 
ng chân thành, và vi ý nguyn t duy
trong sáng, tt c  u nhm hng ti mc ích phát trin h
i và phc v cho
nguyn vng chân chính ca mi ng hng và thân hu Qung Ngãi xa g n.
Kính tha quý v,
Trên con ng i 
n Hp Nht, th nh thong chúng tôi ã g!p vài i u tiêu c"c,
vài tr# ngi nho nh do vài cá nhân tuy có lòng nhng có l$ do hiu l m gây ra.
Nhng rt may mn, là tuyt i a s ng hng và thân hu ã tích c"c ym
tr ti a n% l"c thng nht n y và cùng vi s" c
ng tác hu hiu ca m
t s nhân
s&, lãnh o, và gii chuyên môn, chúng ta ã chinh phc mi khó khn, ch'n
(ng s" him l m, gim thiu tác hai cho thanh danh ca h
i, và t c thành
qu kh quan trong công tác chung: Chúng ta ang t ng bc i 
n hp nht
qua nhng Thông Cáo Chung và cùng t) ch(c i h
i m ng Xuân *oàn K
t và
th"c hin *!c San Xuân. T nhng bc  u hp tác tích c"c n y cho ta thy s"
hp nht ch còn là thi gian.
Trong thi gian sp ti, chúng tôi s$ có nhng công tác c th trong vic k
t hp
và phát trin h
i. M
t trong nhng mc tiêu hàng  u là chuyn ti
p cho th
h
tr+, mi các em các cháu tham gia vào sinh hat và lãnh o h
i  ti
p tc lu
truy n và phát huy truy n thng tt ,p ca vn hóa dân t
c và tình thân ng
hng quê c.
Nhân dp Xuân v , chúng tôi thay m!t Ban Thng V, Ban Chp Hành H
i Ái
Hu Qung Ngãi mi n Bc California xin kính chúc quý ng hng, quý thân
hu và gia ình m
t nm mi an khang, thnh vng và m
t ni m vui chan hòa
trong tâm hn.
Trân trng kính chào oàn k
t,
Nguy-n Diên
H
i tr#ng H
i Ái Hu Qung Ngãi Bc Cali
San Jose, ngày 15 tháng 2 nm 2010

PDK
03/12/2010, 06:12 AM
vui lòng sửa lại file QuangNgaiBacCali_2010.pdf đi đọc không đc


Có bà con nào khác gặp trường hợp như anh HPL này không ?

Tui download về nhiều máy khác nhau và tất cả đều đọc được.

Có thể rằng:

- Cái máy của anh không có Acrobat Reader ?
- Cái version Acrobat Reader của anh là loại cũ ?
- Máy anh có đọc các hồ sơ khác cũng ở dưới dạng PDF hay không ?
- Anh có thử ở máy khác chưa ?:D :D :D

hoang_philong
03/12/2010, 06:56 AM
oh do phiên bản củ nhỉ :D
Sài 5.0 cho nó nhẹ chứ có đọc pdf nhiều đâu. cám ơn nhắc nhở nhé
ghét nhất mấy cái dụ version nặng máy thêm chứ chả đc chứ năng chi hết. Adobe Acrobat reader 7.0 pro hehe , hơi nặng nhưng có thể chỉnh sửa file của người khác đc

bilu
03/12/2010, 07:02 AM
Sẵn nâng cấp thì nâng luôn lên 9 chứ còn lèo tèo 7 lồm chi hê??? :rolleyes:

http://get.adobe.com/reader/

:D :D :D

hoang_philong
03/12/2010, 07:24 AM
9.3 thì ko thể chỉnh sửa xóa tuỳ ý đc :D

PDK
03/12/2010, 07:50 AM
Người Mỹ Thực Dụng - Sử dụng bất kỳ thứ gì bạn thích, miễn sao nó "work" lòa được rùi :D

Người Tàu Thực Dụng - Mèo tréng, mèo đen, miu nào cũng được, miễn sô chộp được chú tí :D

Người Việt Thực Dụng - Có version nào ... bỏ hết vô máy cho nó chéc en :D Ha ha.:D :D :D