PDA

View Full Version : ... tuyên giáo việt namanmota
07/27/2010, 10:47 PM
Hầu bà con hình ảnh vui (Daily Mail (http://www.dailymail.co.uk/news/worldnews/article-1298038/Stop-squawking-Kung-fu-sparrow-rowdy-friend.html)): Ban Tuyên Giáo và Báo http://anhbasam.files.wordpress.com/2010/07/article-0-0a955af6000005dc-213_634x430.jpg?w=634&h=430 (http://anhbasam.files.wordpress.com/2010/07/article-0-0a955af6000005dc-213_634x430.jpg)

anmota
07/28/2010, 10:13 AM
http://anhbasam.files.wordpress.com/2010/07/article-0-0a955af6000005dc-213_634x430.jpg?w=634&h=430