PDA

View Full Version : Nghệ thuật sống lâubilu
02/16/2011, 02:48 PM
với những nhân chứng điển hình từ Trung Quốc.

Sưu tầm được từ mạng internet:

1- Không uống rượu, không hút thuốc, không đánh bài cũng không có bạn gái, chỉ làm người tốt việc tốt (Lôi Phong) hưởng dương 23 tuổi.

2- Chỉ hút thuốc, không uống rượu (Lâm Bưu) thọ 63 tuổi,

3- Chỉ uống rượu, không hút thuốc (Chu Ân Lai) thọ 73 tuổi,

4- Vừa uống rượu, vừa hút thuốc, vừa chơi gái (Mao Trạch Đông) thọ 83 tuổi,

5- Vừa uống rượu, vừa hút thuốc, vừa đánh bài (Đặng Tiểu Bình) thọ 93 tuổi,

6- Vừa uống rượu, vừa hút thuốc, vừa đánh bài lại có cả vợ bé (Trương Học Lương) thọ 103 tuổi,

:D :D :D