PDA

View Full Version : Dân Cao Bồi !PDK
02/19/2011, 08:35 AM
Dân Cao Bồi ... mà chẻng Cowboy ... chút nào hết !

Hèn chi ... Cowgirl, hay sắp thành Cowgirl ... bỏ đi lấy chồng xứ khác hết. Đáng đời ! :D Hê hê

http://autos.yahoo.com/articles/autos_content_landing_pages/1728/americas-worst-speed-traps/

:D :D :D