PDA

View Full Version : Nhận Bà Con ...PDK
03/16/2011, 01:31 PM
Mời bà con vô ... nhận bà con. Nhứt lòa các anh TC, IM, và NM :D

Em thì em quen 3 người trong nớ. Hình này chụp năm 2008.


8426
:D :D :D

nước mặn
03/16/2011, 03:03 PM
Bụng bác PDK ngày càng phệ.
Tập kiểu gì mà lạ dzậy? Hahaha
(Hình nhỏ chỉ nhận được 1 người, chiều về xem tiếp)

PDK
03/16/2011, 03:43 PM
Bụng bác PDK ngày càng phệ.
Tập kiểu gì mà lạ dzậy? Hahaha
(Hình nhỏ chỉ nhận được 1 người, chiều về xem tiếp)

Trẹt léc rùi :sweatingb

Em hổng có mẹt trong đó đâu anh NM :whistling


Muốn coi hình lớn thì em gởi cho. Anh XT ... chỉ cho hình cỡ nớ :D:D :D :D

bilu
03/17/2011, 10:02 AM
Chao, cái anh đeo kiếng đen, cột cái áo hay cái túi đen sọc vàng ...thiệt lòa đẹp giai !!! :thumbsup: ( tiếc rèng nay lại bị đuối sức? :sweatingb)

:D :D :D

PDK
03/17/2011, 10:45 AM
Bụng bác PDK ngày càng phệ.
Tập kiểu gì mà lạ dzậy? Hahaha
(Hình nhỏ chỉ nhận được 1 người, chiều về xem tiếp)


Chao, cái anh đeo kiếng đen, cột cái áo hay cái túi đen sọc vàng ...thiệt lòa đẹp giai !!! :thumbsup: ( tiếc rèng nay lại bị đuối sức? :sweatingb)

:D :D :D


Bộ cha đó giống tui hay sô vậy cà ???? :innocent: Tui ... đẹp giai ... hơn cha đó nhiều ... mấy thầy ơi. Hai thầy đừng ... underestimate ... cái séc đẹp Trời cho của tui nghen. Ha ha :D Đừng lồm tui ... sợ nghen :D

Hai thầy cần đeo lại mét kiếng nghen. Hổng có tui trong đó đá nghen.:sad:

Trong đó có ba, má, và chị của tui. Hổng có tui trong đó đâu mấy thầy :sweatingb
:D :D :D