PDA

View Full Version : Tỳ Bà (Thơ Bích Khê - Nhạc Phạm Duy)bilu
02/02/2005, 01:56 PM
Xuân đến, Thân tặng chú anmota và anh phominhtu bài Tỳ Bà qua tiếng hát Thái Thanh.

http://quangngai.net/shared/audio/ThaiThanh-TyBa.mp3


Download (http://quangngai.net/shared/audio/ThaiThanh-TyBa.mp3)

TỲ BÀ
(Theo thơ Bích Khê - Phạm Duy phổ nhạc)

Nàng ơi tay đêm đang giăng mềm
Trăng đan qua cành muôn tơ êm
Mây nhung pha mầu thu trên trời
Sương lam phơi mầu thu muôn nơi.
Vàng sao im im trên hoa gầy
Tương tư ôi người thôi qua đây
Năm xưa ôi nàng quên câu thề
Hoa vừa đưa hương gây đê mê
Cây đàn yêu đương làm bằng thơ
Cây đàn yêu đương run trong mơ
Hồn về trên môi kêu : Em ơi
Thuyền hồn không đi lên chơi vơi
Tôi qua tim nàng vay du dương
Tôi mang lên lầu, lên Cung Thương
Tôi không bao giờ quên yêu nàng
Tình tang tôi nghe như tình lang...
Nàng ơi tay đêm đương giăng mềm
Trăng đan qua cành muôn tơ êm
Mây nhung pha mầu thu trên trời
Sương lam phơi mầu thu muôn nơi.
Vàng sao im im trên hoa gầy
Tương tư ôi người thôi qua đây
Năm xưa ôi nàng quên câu thề
Hoa vừa đưa hương gây đê mê
Yêu nàng bao nhiêu trong lòng tôi
Yêu nàng bao nhiêu trên đôi môi
Ðâu tìm Ðào Nguyên cho xa xôi
Ðào Nguyên trong lòng nàng đây thôi
Thu ôm muôn hồn lên phiêu diêu
Sao tôi không màng kêu : Em yêu
Trăng nay không nàng như trăng thiu
Ðêm nay không nàng như đêm hiu
Buồn lưu cây đào tìm hơi xuân
Buồn sang cây tùng thăm đông quân
Ô hay buồn vương cây ngô đồng
Vàng rơi, vàng rơi thu mênh mông
Buồn lưu cây đào tìm hơi xuân
Buồn sang cây tùng thăm đông quân
Ô hay buồn vương cây ngô đồng
Vàng rơi, vàng rơi thu mênh mông
Vàng rơi, vàng rơi thu mênh mông

anmota
02/02/2005, 02:54 PM
Cám ơn. Nhưng... răng mô có nghe được !
amt

xì trum
02/02/2005, 03:24 PM
Tại BL dùng cái tag wrong. Nhạc Real Audio phải dùng cái tag có số một mới được.

xt

phominhtu
02/02/2005, 08:09 PM
Cảm ơn Bilu lắm nghen. Mà nghe cái tên Bilu làm PMT tui nhớ Milo quá :-)
PMT