PDA

View Full Version : Không phải vạn hồbilu
09/06/2011, 01:39 PM
Năm nay trời thiệt lòa nắng...cực kì chưa từng có...
Gần 3 tháng trời chỉ có một vài giọt mưa như thèng lèn đái, mà nhiệt độ ngày nào cũng trên 100F ( hay 37,7C ). Cỏ, cây cháy nâu trơ tro.i.
Lễ lao động tuần rồi, đã có vài trận cháy tại những khu có nhiều rừng cây. Lệnh cấm đốt lửa ngoài trời đã ban hành cả vài tháng nay. Nhưng chỉ cần một mẫu tàn thuốc, hay một cái nẹt bụi lửa từ một chiếc xe nào đó văng lên cỏ...hay tệ hại hơn...một vài chú vô gia cư cùi không sợ lở...cứ việc nấu nướng ngoài trời...một chút vô ý là thiêu rụi cả cánh rừng hay vài chục căn nhà như chơi.

Na('ng...thiệt là cực. Choán cái mớ đời, dẫn một lũ xuống hồ.. lồm bộ mướn ghe...ngắm các em đứng chèo đò...xéo xéo...cho nó hạ nhiệt ???

:D :D :D