PDA

View Full Version : Cuốc cùn dễ bấu, châu báu phải (lo) canh?bilu
12/09/2011, 09:57 AM
tui đưa cái phần "lãng nhách" (PDK) này bên thread "Galang trong Ký Ức" về đây cho bà con tha hồ mà mở hội Sợ Dzợ hay hội dùng Lá Dứa???

:D :D :D
<table class="tborder" border="0" cellpadding="6" cellspacing="1" width="100%"> <tbody><tr><td class="page"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr valign="bottom"><td style="font-size:14pt">bilu</td><td class="smallfont" align="right">12/05/2011 08:36 AM</td></tr></tbody></table> <hr> Trích:
<table border="0" cellpadding="6" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td class="alt2"> <hr> Nguyên văn bởi PDK (Post 91913)
Tui có đưa cái link tấm hình ni cho chị bạn bên Úc xem. Chị cũng có y choang cái kết luận như tui :DĐơn ... nộp hoài ... chính phủ hổng cứu xét đơn and BL quơi :D Chính phủ xem xong ... đợi ... rùi chính phủ ... liệng vô thùng rác :sweatingb

<hr> </td></tr></tbody></table>
Có ngừ bên... U...méc: "bà xã K "giữ" K chặt lắm. Không cho K đi đâu 1 mình"

Tui mới tin thầy PDK và ngừ kia đều nói thật !!!

ha ha ha quả lòa trái đất tròn...trời qu*o*i???

:D :D :D

tui rủ thầy IM, hè này đi Quebec chơi...thầy IM đề nghị mướn cái cottage trong rừng... :innocent:
</td> </tr> </tbody></table>
<table class="tborder" border="0" cellpadding="6" cellspacing="1" width="100%"> <tbody><tr><td class="page"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr valign="bottom"><td style="font-size:14pt">PDK</td><td class="smallfont" align="right">12/05/2011 09:28 AM</td></tr></tbody></table> <hr> Trích:
<table border="0" cellpadding="6" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td class="alt2"> <hr> Nguyên văn bởi bilu (Post 91970)

ha ha ha quả lòa trái đất tròn...trời qu*o*i???

:D :D :D

<hr> </td></tr></tbody></table>


Anh quen ai bên Úc dzị sư huynh ? Hay lòa dốm quen với chị M lắm à nghen :D Chị M lòa con nhà BGI ở thị xã QN ... có ông anh ... lòa bạn [học cùng lớp thì phải] với anh PMT. Lòng vòng đâu đó ... dám mấy thầy ... quen hết ráo trụi :D

Trích:
<table border="0" cellpadding="6" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td class="alt2"> <hr> Nguyên văn bởi bilu (Post 91970)

Tui mới tin thầy PDK và ngừ kia đều nói thật !!!

<hr> </td></tr></tbody></table>
Em có bao giờ em nóa dốc với thầy BL đâu mòa thầy cứ tưởng em hay nói dốc :sweatingb Dù vẽn biêt rèng ... thật thà ... là Cha đứa dại :D Thui ... kệt mother nó, làm ... Cha trước đã :D ha ha.

Hay ... thầy BL ... suy bụng ta ra bụng người ? :innocent:
:D :D :D
</td> </tr> </tbody></table>
<table class="tborder" border="0" cellpadding="6" cellspacing="1" width="100%"> <tbody><tr><td class="page"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr valign="bottom"><td style="font-size:14pt">bilu</td><td class="smallfont" align="right">12/06/2011 11:49 AM</td></tr></tbody></table> <hr> lâu nay tui cứ tưởng dân ĐP...địa đầu tuyến lửa đâu có sợ gì lá dứa như ở MĐ... nên tui cứ tưởng anh noái giỡn chơi...ai ngờ lòa thật??? :innocent: ( lá mơ rứa mà cũng bén còn hơn lá dứa??? )

:D :D :D
</td> </tr> </tbody></table>
<table class="tborder" border="0" cellpadding="6" cellspacing="1" width="100%"> <tbody><tr><td class="page"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr valign="bottom"><td style="font-size:14pt">PDK</td><td class="smallfont" align="right">12/06/2011 05:20 PM</td></tr></tbody></table> <hr> Trích:
<table border="0" cellpadding="6" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td class="alt2"> <hr> Nguyên văn bởi bilu (Post 91983)
lâu nay tui cứ tưởng dân ĐP...địa đầu tuyến lửa đâu có sợ gì lá dứa như ở MĐ... nên tui cứ tưởng anh noái giỡn chơi...ai ngờ lòa thật??? :innocent: ( lá mơ rứa mà cũng bén còn hơn lá dứa??? )

:D :D :D
<hr> </td></tr></tbody></table>
Địa đầu, chiến tuyến gì nó ... cũng nhủn như con chi chi :D

Còn sư huynh ... muốn nghe tui nóa dzìa tui ... hay nghe người khác nóa dzìa tui :wink: Thui, nghe người khác nóa dzìa tui ... nó trung thực hơn :D Ha ha.
:D :D :D
</td> </tr> </tbody></table>
<table class="tborder" border="0" cellpadding="6" cellspacing="1" width="100%"> <tbody><tr><td class="page"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr valign="bottom"><td style="font-size:14pt">THN</td><td class="smallfont" align="right">12/07/2011 03:46 AM</td></tr></tbody></table> <hr> Nghe hai anh ni nói sao cao siêu quá, không hiểu gì hết.

Tui nghe đồn anh K là chef cook trong nhà. Nghe xong tui thấy bà xã anh K sao mà có phước, chỉ ngôì giũa móng tay chờ anh K làm xong bê lên bàn ăn. Hèn gì nhìn hình thấy cô ấy xinh quá. Thêm tin nưã là anh K ôm net rất khuya, để hôm naò tui canh đúng 12h khuya gọi sang nói chuyện net chơi. Nghiệm lại, không biết có phải có của quý trong tay phải giữ chặt nên bạn bè sang vùng nớ, không bao giờ gặp được anh K.

Tui phục anh IM. Cuối tuần tới anh IM có lên nhà bạn trong nhóm golf ăn tiệc không vậy?
</td> </tr> </tbody></table>
<table class="tborder" border="0" cellpadding="6" cellspacing="1" width="100%"> <tbody><tr><td class="page"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr valign="bottom"><td style="font-size:14pt">nad</td><td class="smallfont" align="right">12/07/2011 06:09 AM</td></tr></tbody></table> <hr> ạnh PDK làm mất mặt con trai quảng ngãi quá.:sweatingb

:wub: :wub: :wub:
</td> </tr> </tbody></table>
<table class="tborder" border="0" cellpadding="6" cellspacing="1" width="100%"> <tbody><tr><td class="page"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr valign="bottom"><td style="font-size:14pt">PDK</td><td class="smallfont" align="right">12/07/2011 11:18 AM</td></tr></tbody></table> <hr> Em nghe bòa con nóa chuyện về đời em, em thấy sô mòa nó thê thảm quá :sad: Hu hu. Anh BL ... lồm ơn cho xin mấy miếng giấy Kleenex ... để lau nước mét ... cái coi :D

Trước khi hỏi ... ngược bòa con cái ... định nghĩa sợ vợ. Để em hỏi cái câu ni trước. Bắt đầu ... bèng anh BL nghen :D ha ha.


Anh BL ... có sợ dzợ hông ?


Nào, con trai quảng, con trai Nẩu ... anh hùng lên cái coi. Nói thiệt lòng cái coi ... có ... sợ dzợ hông ? Ha ha.

Hổng sợ thì khẻng khái tuyên bố: Tui, BL, hổng sợ mụ dzợ của tui :thumbsup:

Nhớ nghen, nhớ ... dõng dạc ... nóa ... cho nó xứng với con trai xứ Quảng :sorcerer:
:D :D :D
</td> </tr> </tbody></table>
<table class="tborder" border="0" cellpadding="6" cellspacing="1" width="100%"> <tbody><tr><td class="page"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr valign="bottom"><td style="font-size:14pt">bilu</td><td class="smallfont" align="right">12/07/2011 11:29 AM</td></tr></tbody></table> <hr> Trích:
<table border="0" cellpadding="6" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td class="alt2"> <hr> Nguyên văn bởi PDK (Post 91995)
Em nghe bòa con nóa chuyện về đời em, em thấy sô mòa nó thê thảm quá :sad: Hu hu. Anh BL ... lồm ơn cho xin mấy miếng giấy Kleenex ... để lau nước mét ... cái coi :D

Trước khi hỏi ... ngược bòa con cái ... định nghĩa sợ vợ. Để em hỏi cái câu ni trước. Bắt đầu ... bèng anh BL nghen :D ha ha.


Anh BL ... có sợ dzợ hông ?


Nào, con trai quảng, con trai Nẩu ... anh hùng lên cái coi. Nói thiệt lòng cái coi ... có ... sợ dzợ hông ? Ha ha.

Hổng sợ thì khẻng khái tuyên bố: Tui, BL, hổng sợ mụ dzợ của tui :thumbsup:

Nhớ nghen, nhớ ... dõng dạc ... nóa ... cho nó xứng với con trai xứ Quảng :sorcerer:

<hr> </td></tr></tbody></table>
Sao mòa lại hỏi sợ dzợ trong ni hỉ thầy PDK hê??? :sweatingb có ai noái anh sợ dzợ đâu mòa anh... phải đòi định nghĩa này nọ hê ??? :sweatingb

Tui dõng dạc tuyên bố...lòa.. tui chẻng sợ dzợ, mòa dzợ tui cũng chẻng sợ tui !!! :rolleyes:

có của quí...thì phải mất công giữ gìn, giấu kĩ??? ( phải không anh/chị THN ).:innocent: Chứ chạy cái xe trành đời 95 như tui...thì sợ thèng Tây nào quẹt đít???

:D :D :D
</td> </tr> </tbody></table>
<table class="tborder" border="0" cellpadding="6" cellspacing="1" width="100%"> <tbody><tr><td class="page"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr valign="bottom"><td style="font-size:14pt">PDK</td><td class="smallfont" align="right">12/07/2011 11:42 AM</td></tr></tbody></table> <hr> Trích:
<table border="0" cellpadding="6" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td class="alt2"> <hr> Nguyên văn bởi bilu (Post 91997)

Tui dõng dạc tuyên bố...lòa.. tui chẻng sợ dzợ, mòa dzợ tui cũng chẻng sợ tui !!! :rolleyes:

:D :D :D
<hr> </td></tr></tbody></table>

Rứa mới roa thèng con trai xứ quảng chứ :thumbsup: Em thích sư huynh BL ở chổ ni :thumbsup: Chị Nad ... nhớ học tập theo nghen :D ha ha

Em ... cũng rứa. :D Em chẻng sợ mụ dzợ của em, mà mụ dzợ của em cũng chẻng sợ em. Nhà em hổng có cái tính gia trưởng sống trong đó được. Ai cũng đi lồm ra tiền, ai cũng thích sống cho sướng cái bản thân. Mình chỉ là bạn ... đời ... của nhau mà thui :wub: Ngày nào còn thương yêu nhau, còn tình, còn nghĩa thì còn sống bên nhau. Ngày nào hết cơm, hết gạo ... thì ... giải tán :wink:

Còn của quý hay hông thì nó như dzì:


Của mục bà để trong rương
Hễ ai hỏi đến, trầm hương của bà :sorcerer:


Chị Nad với chị THN ... còn gì để hỏi nữa hông :D ha ha.

Đang nóa chuyện Galang, thêm chuyện đời em dzô ... nó nhạt thếch :innocent::D :D :D</td> </tr> </tbody></table>

bilu
12/09/2011, 09:57 AM
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr valign="bottom"><td style="font-size:14pt">bilu</td><td class="smallfont" align="right">12/07/2011 11:49 AM</td></tr></tbody></table> <hr> Trích:
<table border="0" cellpadding="6" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td class="alt2"> <hr> Nguyên văn bởi THN (Post 91989)
Nghe hai anh ni nói sao cao siêu quá, không hiểu gì hết.

Tui nghe đồn anh K là chef cook trong nhà. Nghe xong tui thấy bà xã anh K sao mà có phước, chỉ ngôì giũa móng tay chờ anh K làm xong bê lên bàn ăn. Hèn gì nhìn hình thấy cô ấy xinh quá. Thêm tin nưã là anh K ôm net rất khuya, để hôm naò tui canh đúng 12h khuya gọi sang nói chuyện net chơi. Nghiệm lại, không biết có phải có của quý trong tay phải giữ chặt nên bạn bè sang vùng nớ, không bao giờ gặp được anh K.

Tui phục anh IM. Cuối tuần tới anh IM có lên nhà bạn trong nhóm golf ăn tiệc không vậy?
<hr> </td></tr></tbody></table>
chef cook chính và xịn thì trong ni biết lâu rùi anh/chị THN qu*o*i...còn cái chuyện sau thì....tui mới nghe lần đầu !!! :sweatingb:innocent:

Dzậy mòa hôm trước anh IM noái dzới tui ... rủ thầy PDK đi rừng quebec cho dzui ??? :sweatingb

:D :D :D

<table class="tborder" border="0" cellpadding="6" cellspacing="1" width="100%"> <tbody><tr><td class="page"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr valign="bottom"><td style="font-size:14pt">PDK</td><td class="smallfont" align="right">12/07/2011 11:54 AM</td></tr></tbody></table> <hr> Trích:
<table border="0" cellpadding="6" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td class="alt2"> <hr> Nguyên văn bởi bilu (Post 92000)
c

Dzậy mòa hôm trước anh IM noái dzới tui ... rủ thầy PDK đi rừng quebec cho dzui ??? :sweatingb

:D :D :D
<hr> </td></tr></tbody></table>

Chưa đi mòa anh BL đõa cancel rùi hỉ :D Ha ha. Dzị thui ... khỏi đi nghen :sorcerer:

Có duyên ... thì gặp. Còn ... vô duyên ... thì hổng gặp. Đơn giản dzị thui :D He he

Còn tại sao ... vô duyên ... thì ... để hỏi lại, để nghe kể lại ... nghen :D Ha ha.:D :D :D
</td> </tr> </tbody></table>
<table class="tborder" border="0" cellpadding="6" cellspacing="1" width="100%"> <tbody><tr><td class="page"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr valign="bottom"><td style="font-size:14pt">nad</td><td class="smallfont" align="right">12/08/2011 06:04 AM</td></tr></tbody></table> <hr> Trích:
<table border="0" cellpadding="6" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td class="alt2"> <hr> Nguyên văn bởi bilu (Post 91997)
Tui dõng dạc tuyên bố...lòa.. tui chẻng sợ dzợ :rolleyes:


:D :D :D
<hr> </td></tr></tbody></table>
Có thì nói .....không ai ép.......heheheh:sweatingb

:wub: :wub: :wub:
</td> </tr> </tbody></table>
<table class="tborder" border="0" cellpadding="6" cellspacing="1" width="100%"> <tbody><tr><td class="page"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr valign="bottom"><td style="font-size:14pt">nad</td><td class="smallfont" align="right">12/08/2011 06:17 AM</td></tr></tbody></table> <hr> Trích:
<table border="0" cellpadding="6" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td class="alt2"> <hr> Nguyên văn bởi PDK (Post 92001)
Chưa đi mòa anh BL đõa cancel rùi hỉ :D Ha ha. Dzị thui ... khỏi đi nghen :sorcerer:

Có duyên ... thì gặp. Còn ... vô duyên ... thì hổng gặp. Đơn giản dzị thui :D He he

Còn tại sao ... vô duyên ... thì ... để hỏi lại, để nghe kể lại ... nghen :D Ha ha.:D :D :D
<hr> </td></tr></tbody></table>
Có dzợ đẹp.....để hầu để cưng là có phước 7 đời...:sweatingb

mòa mấy mợ bi giờ cũng đáo để lắm.......cứ gài con cho mấy ông chăm bẳm chả nhúc nhích gì được.....hahahah :sweatingb

nói ra thì thật là đau lòng......hic hic.....đàn ông mà mỗi lần muốn nói muốn chơi phải nhìn sắc mặt của dzợ......hic hic...thà chết sướng hơn....hahahah

:wub: :wub: :wub:
</td> </tr> </tbody></table>
<table class="tborder" border="0" cellpadding="6" cellspacing="1" width="100%"> <tbody><tr><td class="page"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr valign="bottom"><td style="font-size:14pt">bilu</td><td class="smallfont" align="right">12/08/2011 08:02 AM</td></tr></tbody></table> <hr> Trích:
<table border="0" cellpadding="6" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td class="alt2"> <hr> Nguyên văn bởi nad (Post 92005)
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td valign="bottom" width="75"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="50"><tbody><tr><td class="smallfont" valign="top" width="28">http://quangngai.net/forum/images/styles/ongdo/misc/quotes/quot-top-left.gif</td><td class="smallfont" style="background-image: url('/forum/images/styles/ongdo/misc/quotes/quote-bg.gif'); background-position: center;" valign="middle" width="100%"> Trích:</td><td class="smallfont" valign="top"> http://quangngai.net/forum/images/styles/ongdo/misc/quotes/quot-top-right.gif</td></tr></tbody></table> </td><td style="background-image: url('/forum/images/styles/ongdo/misc/quotes/quot-lr-bg.gif')" align="left" valign="bottom">
</td><td align="left" valign="bottom" width="0"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="200"><tbody><tr><td class="smallfont" valign="top"> http://quangngai.net/forum/images/styles/ongdo/misc/quotes/quot-by-left.gif</td><td style="background-image: url('/forum/images/styles/ongdo/misc/quotes/quot-bye-bg.gif')" align="left" nowrap="nowrap" valign="middle" width="100%"> Nguyên văn bởi bilu</td><td class="smallfont" valign="top"> http://quangngai.net/forum/images/styles/ongdo/misc/quotes/quot-by-right.gif</td></tr></tbody></table> </td><td align="right" valign="bottom" width="100%"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td width="100%"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td style="background-image: url('/forum/images/styles/ongdo/misc/quotes/quot-top-bg.gif')" valign="middle" width="100%">
</td><td class="smallfont" align="left" valign="top"> http://quangngai.net/forum/images/styles/ongdo/misc/quotes/quot-top-right-10.gif</td></tr></tbody></table> </td></tr></tbody></table> </td></tr></tbody></table> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td style="background-image: url('/forum/images/styles/ongdo/misc/quotes/quoting-left.gif')" width="10">
</td><td bgcolor="#ffffff" valign="top" width="100%">
</td><td style="background-image: url('/forum/images/styles/ongdo/misc/quotes/quoting-right.gif')" width="10">
</td></tr><tr><td style="background-image: url('/forum/images/styles/ongdo/misc/quotes/quot-left-bg.gif')" width="10">
</td><td class="smallfont" bgcolor="#ffffff" valign="top" width="100%"> Tui dõng dạc tuyên bố...lòa.. tui chẻng sợ dzợ :rolleyes:</td><td style="background-image: url('/forum/images/styles/ongdo/misc/quotes/quot-right-bg.gif')" width="10">
</td></tr><tr><td valign="bottom" width="10"> http://quangngai.net/forum/images/styles/ongdo/misc/quotes/quot-bot-left.gif</td><td style="background-image: url('/forum/images/styles/ongdo/misc/quotes/quot-bot-bg.gif')" width="100%">
</td><td valign="bottom" width="10"> http://quangngai.net/forum/images/styles/ongdo/misc/quotes/quot-bot-right.gif</td></tr></tbody></table>
Có thì nói .....không ai ép.......heheheh:sweatingb

<hr> </td></tr></tbody></table>
Dọa em không có anh hùng để phán chỉ 1 câu xanh dờn như dza^.y...Em noái phải có câu sau...mà chị nad lại lấy lá dứa cắt đi ( chéc chị nad cũng dân MĐ chuyên trồng lá dứa??? :sweatingb).

Em noái như ri: tui chẻng sợ dzợ, mà cái con dzợ tui nó cũng chẻng sợ tui !!! :rolleyes:

còn chị nad muốn biết em sợ ai??? thì em cũng dõng dạc tuyên bố:

em chỉ sợ gái tơ...hay gái...giả nai thui !!!

ha ha ha

:D :D :D
</td> </tr> </tbody></table>
<table class="tborder" border="0" cellpadding="6" cellspacing="1" width="100%"> <tbody><tr><td class="page"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr valign="bottom"><td style="font-size:14pt">THN</td><td class="smallfont" align="right">12/09/2011 02:06 AM</td></tr></tbody></table> <hr> Trích:
<table border="0" cellpadding="6" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td class="alt2"> <hr> Nguyên văn bởi PDK (Post 91999)
Đang nóa chuyện Galang, thêm chuyện đời em dzô ... nó nhạt thếch :innocent:
:D :D :D
<hr> </td></tr></tbody></table>
Hổng có nhạt thếch đâu chef cook. Nói chuyện Galang, ngươì Galang vaò đây xem rôì kể tui nghe. Nhờ vậy mới có chuyện "đời em" nghe thiệt là hay. Săñ dịp có anh bạn gửi email này. Gửi tặng các nẫu ở đây (tui khoái câu 14) và chúc cuối tuần vui vẻ nghe

MƯỜI BỐN ĐIỀU RĂN CỦA MẸ! (Remix 14 điều răn của PHẬT)

1. Kẻ thù lớn nhất của con là nó (vợ con)
2. Ngu dốt lớn nhất của đời con là không hiểu được nó
3. Thất bại lớn nhất của đời con là không bỏ được nó
4. Bi ai lớn nhất của con là phải sống với nó
5. Sai lầm lớn nhất của đời con là quyết định lấy nó.
6. Tội lỗi lớn nhất của con là nghe lời nó
7. Đáng thương nhất của đời con là bị nó sai khiến
8. Đáng khâm phục lớn nhất của con là Con vẫn chịu được nó.
9. Phá sản lớn nhất của đời con là: Cuộc đòi con bị mất trong tay nó!
10. Tài sản lớn nhất của đời con là “những thứ” nó đang giữ.
11. Món nợ lớn nhất của đời con là tờ giấy ly hôn.
12 Lễ vật lớn nhất của đời con là “sự hết lòng” của nó đối với con
13. Khiếm khuyết lớn nhất của đời con là con không lấy được 2 vợ ( hu..hu.)
14. An ủi lớn nhất của đời con là ai cũng như con!
</td> </tr> </tbody></table>
<table class="tborder" border="0" cellpadding="6" cellspacing="1" width="100%"> <tbody><tr><td class="page"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr valign="bottom"><td style="font-size:14pt">PDK</td><td class="smallfont" align="right">12/09/2011 05:59 AM</td></tr></tbody></table> <hr> Bên trời Tây ... dường như thông tin nó chạy nhanh hơn bên trời Béc Mỹ :thumbsup:

Ừ hỉ, em dân xưa sống ở đảo GL, nên chuyện dzìa em ... nó dính luôn với chuyện ... GL :sweatingb Cái vòng Kim Cô ni ... coi bộ ... hơi rộng ... và ... bao trùm khắp :D Suy cho cùng thì ... em người sống trên trái đất, chuyện gì liên hệ đến trái đất, chéc chén có em trong đó. ha ha.

Nhớ ... linh xưa, em nghĩ mình lòa Đường Tăng ... em điều khiển cái vòng Kim Cô chứ ... đâu phải Tôn Ngộ Không ... để cái vòng Kim Cô ... xiết đầu :D hê hê.

Nóa dzị chứ ... sàng qua, sàng lại lòa em biết chị THN nóa chuyện với ai rùi :D Ai kêu em bèng anh K, ai gọi em bèng K, ai kêu em bèng thèng K ... em biết hết :D Ha ha.
:D :D :D
</td> </tr> </tbody></table>
<table class="tborder" border="0" cellpadding="6" cellspacing="1" width="100%"> <tbody><tr><td class="page"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr valign="bottom"><td style="font-size:14pt">nad</td><td class="smallfont" align="right">12/09/2011 06:17 AM</td></tr></tbody></table> <hr> Trích:
<table border="0" cellpadding="6" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td class="alt2"> <hr> Nguyên văn bởi bilu (Post 92007)
còn chị nad muốn biết em sợ ai??? thì em cũng dõng dạc tuyên bố:

em chỉ sợ gái tơ...hay gái...giả nai thui !!!

ha ha ha

:D :D :D
<hr> </td></tr></tbody></table>
Gái giả nai.????......nghe lọa quá nghen..:innocent: ...hỏng lẻ sợ dzợ nhà người.....:innocent:

hahahaha

:wub: :wub: :wub:
</td> </tr> </tbody></table>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr valign="bottom"><td style="font-size:14pt">PDK</td><td class="smallfont" align="right">12/09/2011 07:37 AM</td></tr></tbody></table> <hr> Trích:
<table border="0" cellpadding="6" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td class="alt2"> <hr> Nguyên văn bởi nad (Post 92006)

đàn ông mà mỗi lần muốn nói muốn chơi phải nhìn sắc mặt của dzợ


:wub: :wub: :wub:
<hr> </td></tr></tbody></table>

Anh Nad ... có nhìn ... Chị Nad ... trước hay hông ? :wub: ha ha. Hay ... nhào vô lồm đại :D he he.:D :D :D

bilu
12/09/2011, 10:13 AM
không biết chị nad vô tình hay cố ý...để thiếu một chữ... "Đ"...nguy hiểm quá??? :innocent::sweatingb

Thầy PDK thừa nước đục thả câu liền???:rolleyes:

:D :D :D

PDK
12/09/2011, 10:23 AM
không biết chị nad vô tình hay cố ý...để thiếu một chữ... "Đ"...nguy hiểm quá??? :innocent::sweatingb

Thầy PDK thừa nước đục thả câu liền???:rolleyes:

:D :D :D


Dzì nữa đây sư huynh :D

Em nhảy vô, giúp sư huynh bề hội đồng chị Nad ... mòa sư huynh nỡ lòng nào ... thò cái chưn dài ... khèo em một cái dzị hỉ :wub:

Sư huynh khèo em, em chạy đi ... tìm rượu, đánh đít sư huynh ... 2 hèo à nghen :D Ha ha.

Em thì ... nước trong, nước đục gì ... em cũng ... kéo lưới ... cào ... lên hết. Thả câu ... biết đời nào mới dính hỉ sư huynh :D:D :D :D

bilu
12/09/2011, 10:34 AM
lượm lặt được bài tổng kết hội nghị phụ nữ quốc tế này... để các anh nghiên cứu...sau này tốt hơn hết nên dzìa VN dưỡng tuổi già???

:D :D :D

Tại hội nghị quốc tế phụ nữ, đại biểu của Mỹ đứng lên phát biểu:
Như hội nghị lần trước, chúng ta đã nhất trí cần phải quyết liệt hơn với những ông chồng. Sau khi từ hội nghị trở về, tôi đã nói với chồng tôi rằng từ nay tôi sẽ không nấu nướng gì nữa, mà anh ta sẽ phải tự lo. Ngày thứ nhất, tôi không thấy gì. Ngày thứ 2, tôi vẫn không thấy gì. Nhưng... tới ngày thứ 3, chồng tôi đã chịu vào bếp và hôm đó, anh ấy đã nấu một bữa tối ngon tuyệt.Cả hội nghị vỗ tay
Đến lượt đại biểu của Pháp đứng lên phát biểu:- Sau khi từ hội nghị trở về, tôi nói với chồng tôi rằng tôi sẽ không lo việc giặt giũ nữa, anh ta sẽ phải tự lo. Ngày thứ nhất, tôi không thấy gì. Ngày thứ 2, tôi vẫn không... thấy gì. Nhưng tới ngày thứ 3, chồng tôi đã chịu mang áo quần đi giặt, và anh ấy không chỉ giặt đồ của mình mà còn giặt đồ của cả tôi nữa.Cả hội nghị lại vỗ tay.
Đến lượt đại biểu Việt Nam đứng lên:- Sau khi từ hội nghị trở về, tôi nói với chồng tôi rằng từ nay tôi sẽ không đi chợ nữa, mà anh ta sẽ phải tự lo. Ngày thứ nhất, tôi không thấy gì. Ngày thứ 2, tôi vẫn không thấy gì. Nhưng tới ngày thứ 3, tôi đã bắt đầu nhìn thấy lại được một chút, khi 2 mắt của tôi bớt sưng...:innocent::sweatingb

PDK
12/09/2011, 10:38 AM
He he. Chị Nad ... nhớ học kỹ kỹ nghen :wink:

Em thì em ... đề nghị sửa lại chút đỉnh như dzì: Thay vì "Ông" chồng, em đề nghị lòa sửa lại thành "Thèng" chồng :D Thay vì anh thì nên ghi là "mày" :D Thay vì "Chồng Tôi" nên sửa lại là nó ... dzị mới ngon :wink:


Tại hội nghị quốc tế phụ nữ, đại biểu của Mỹ đứng lên phát biểu:
Như hội nghị lần trước, chúng ta đã nhất trí cần phải quyết liệt hơn với những thèng chồng. Sau khi từ hội nghị trở về, tôi đã nói với nó rằng từ nay tôi sẽ không nấu nướng gì nữa, mà nó sẽ phải tự lo. Ngày thứ nhất, tôi không thấy gì. Ngày thứ 2, tôi vẫn không thấy gì. Nhưng... tới ngày thứ 3, nó đã chịu vào bếp và hôm đó, nó đã nấu một bữa tối ngon tuyệt.Cả hội nghị vỗ tay
Đến lượt đại biểu của Pháp đứng lên phát biểu:- Sau khi từ hội nghị trở về, tôi nói với thèng chồng rằng tôi sẽ không lo việc giặt giũ nữa, nó sẽ phải tự lo. Ngày thứ nhất, tôi không thấy gì. Ngày thứ 2, tôi vẫn không... thấy gì. Nhưng tới ngày thứ 3, nó đã chịu mang áo quần đi giặt, và nó không chỉ giặt đồ của mình mà còn giặt đồ của cả tôi nữa.Cả hội nghị lại vỗ tay.
Đến lượt đại biểu Việt Nam đứng lên:- Sau khi từ hội nghị trở về, tôi nói với thèng chồng tôi rằng từ nay tôi sẽ không đi chợ nữa, mà nó sẽ phải tự lo. Ngày thứ nhất, tôi không thấy gì. Ngày thứ 2, tôi vẫn không thấy gì. Nhưng tới ngày thứ 3, tôi đã bắt đầu nhìn thấy lại được một chút, khi 2 mắt của tôi bớt sưng...:innocent::sweatingb:D :D :D

bilu
12/09/2011, 11:13 AM
mà tui cũng đồng ý dzới chị nad...muốn đi chơi mòa phải nhìn sắc mặt dzợ chờ kí giấy...thiệt lòa choán ??? :sweatingb

tui đi đâu tui cũng hỏi dzợ, có muốn đi chung không? đi chung thì tui sắp xếp chương trình du hí ăn ở đàng hoàng. Còn không muốn đi, thì tui đi một mình. Đi một mình thì tui...ăn lang ngủ bụi ở đâu cũng được.:innocent:

Lần trước qua canada...ban ngày cho dzợ con đi chơi đây đó. Tối lại, thèng bạn rủ lại nhà en cơm. Bả mệt không muốn đi và vả lại đi chung dzới gia đình em dzợ đông, bả cũng ngại. Không đi thì tui cho ở khách sạn mà ngủ. Lần đó, có tối thì tui và thầy IM lang thang bụi đời ngoài mấy quán bar ..., có tối thì lại nhà thèng bạn nhậu nhẹt suốt đêm.

Về SJ cũng dzậy ... sau khi hoàn thành nhiệm vụ, đến giờ riêng của mình, thì tui và mấy đứa bạn dẫn ra Em Quyên...tán dóc . Cứ trả bài đầy đủ chứ có gì đâu mà phải lo canh giữ???

:D :D :D

PDK
12/09/2011, 11:23 AM
mà tui cũng đồng ý dzới chị nad...muốn đi chơi mòa phải nhìn sắc mặt dzợ chờ kí giấy...thiệt lòa choán ??? :sweatingb

tui đi đâu tui cũng hỏi dzợ, có muốn đi chung không? đi chung thì tui sắp xếp chương trình du hí ăn ở đàng hoàng. Còn không muốn đi, thì tui đi một mình. Đi một mình thì tui...ăn lang ngủ bụi ở đâu cũng được.:innocent:

Lần trước qua canada...ban ngày cho dzợ con đi chơi đây đó. Tối lại, thèng bạn rủ lại nhà en cơm. Bả mệt không muốn đi và vả lại đi chung dzới gia đình em dzợ đông, bả cũng ngại. Không đi thì tui cho ở khách sạn mà ngủ. Lần đó, có tối thì tui và thầy IM lang thang bụi đời ngoài mấy quán bar ..., có tối thì lại nhà thèng bạn nhậu nhẹt suốt đêm.

Về SJ cũng dzậy ... sau khi hoàn thành nhiệm vụ, đến giờ riêng của mình, thì tui và mấy đứa bạn dẫn ra Em Quyên...tán dóc . Cứ trả bài đầy đủ chứ có gì đâu mà phải lo canh giữ???

:D :D :D


Dzị anh BL hạnh phúc quá rùi :thumbsup:

Anh BL sanh ra nhằm ngôi sao tốt, có số hưởng phước, muốn gì được nấy :thumbsup: Bà con, mà thui, em nói cho em thui nghen :D, ghen lòa phải rùi :D He he. Đừng mơ tưởng chuyện chi nghen :D Dzị lòa số 1, dzị lòa ngon nhứt rùi :thumbsup:

Em bầu cho anh BL ... hạng nhứt hạnh phúc :sorcerer:

Còn thầy nào ... hạnh phúc hơn anh BL ... thì nhảy ra :sorcerer: em thua lòa cái chéc rùi nghen :D

Còn ... chị nad thì em hổng biết. Kêu thì em kêu bèng chị nad, nhưng lời chữ thì cái đầu của em nó cứ nóa lòa ... anh nad :D
:D :D :D

bilu
12/09/2011, 11:32 AM
Hạnh phúc hay không tùy theo quan điểm của mỗi người ...
Nhưng tui không nghĩ đó là sao tốt hay hưởng phước gì cả??? :sweatingb có điều mình cứ coi như thèng en mày, còn gì để mất để mà lo sợ? để mà phải canh phải giữ???

hình như có câu chuyện trẻ con, một ông vua muốn đánh tráo vai trò của một thèng hầu hay thèng ăn mày....để được tự do ra khỏi cung thành không phải bị kẻ canh người gác??? cái tự do của thèng ăn mày...ông vua cũng phải ao ước???:rolleyes:

Đâu có ai mong sao tốt, hay hưởng phước để thành kẻ ăn mày???

:D :D :D

PDK
12/09/2011, 11:37 AM
Hạnh phúc hay không tùy theo quan điểm của mỗi người ...
Nhưng tui không nghĩ đó là sao tốt hay hưởng phước gì cả??? :sweatingb có điều mình cứ coi như thèng en mày, còn gì để mất để mà lo sợ? để mà phải canh phải giữ???

hình như có câu chuyện trẻ con, một ông vua muốn đánh tráo vai trò của một thèng hầu hay thèng ăn mày....để được tự do ra khỏi cung thành không phải bị kẻ canh người gác??? cái tự do của thèng ăn mày...ông vua cũng phải ao ước???:rolleyes:

Đâu có ai mong sao tốt, hay hưởng phước để thành kẻ ăn mày???

:D :D :D


The Prince and The Pauper - Mark Twain

Dzị thì ... em cũng hạnh phúc choán :D He he.

Em thì em ước mơ ... Con sãi ở chùa ... [sướng quá] được quét ... Lá Đa !

Làm vua ... khổ thấy mother. Hổng có ... hưởng được ... Sự đời như cái lá ... Đa. Hổng có ... cả đống lá Đa để quét ... như ... sãi ở chùa :wub: He he. Sãi ... cũng khôn chán. Biết ... dùng chổi ... để quét :wub: ha ha.:D :D :D

bilu
12/09/2011, 11:40 AM
Lọa thay...

dường như thầy PDK...thì đang như vua ???? được/bị canh giữ kĩ càng??? :innocent:

ha ha ha

:D :D :D

PDK
12/09/2011, 11:44 AM
Lọa thay...

dường như thầy PDK...thì đang như vua ???? được/bị canh giữ kĩ càng??? :innocent:

ha ha ha

:D :D :D


Dzị thì ... đang sướng, he he.


Anyway, Au revoir ! Bon weekend ! I got to go now.:D :D :D

nad
12/10/2011, 05:42 AM
Anh PDK sướng ghê.....:thumbsup:

http://www.youtube.com/watch?v=6TJV3C3LYpg

:wub: :wub: :wub:

PDK
12/10/2011, 07:19 AM
Anh PDK sướng ghê.....:thumbsup:

http://www.youtube.com/watch?v=6TJV3C3LYpg

:wub: :wub: :wub:


Chị Nad tìm đâu ra bài hát có hình ảnh phim minh họa giống đời tui dzử dzị hỉ :thumbsup:

Merci beaucoup nghen :thumbsup:
:D :D :D

doankiem
12/10/2011, 03:53 PM
Cuốc cùn dễ bấu, châu báu phải (lo) canh?

Châu báu nhiều khi hổng mất vì chủ châu báu thường biết cái giá của nó mà (lo canh)
Cuốc cùn nhiều lúc xài chung với thằng mail man hay thằng Mễ hàng xóm... lại cứ nghĩ là cuốc của mình

nad
12/13/2011, 03:55 AM
chỉ sợ rằng... mà cứ tưởng là trân châu bảo ngọc thật ? :wub: :wub: bây giờ hàng giả trung quốc lại quá nhiều? :wub: mà canh lo...có canh nổi thằng ăn trộm đầu đường xó chợ không??? :wub: :wub: :wub: :wub:

nad
12/13/2011, 03:57 AM
anh pdk có gì mà bức xúc hỉ? có xin phép chưa mà đòi kéo lưới...Có thì nói không ai ép !!:wub: :wub:

PDK
12/13/2011, 06:24 AM
anh pdk có gì mà bức xúc hỉ? có xin phép chưa mà đòi kéo lưới...Có thì nói không ai ép !!:wub: :wub:


Chị nad ... quen xin phép ... nên tưởng ai cũng phải xin phép như mình :D Ha ha.

Em ... lang thang ... không Cha, không Mẹ khi tuổi bắt đầu lớn ... nên cái tính độc lập nó cao lắm :wink:
:D :D :D

bilu
12/13/2011, 09:10 AM
Đơn ... nộp hoài ... chính phủ hổng cứu xét đơn and BL quơi :D Chính phủ xem xong ... đợi ... rùi chính phủ ... liệng vô thùng rác :sweatingb
<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="90%"> <tbody><tr><td> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td valign="bottom" width="75"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="50"><tbody><tr><td class="smallfont" valign="top" width="28"> http://quangngai.net/forum/images/styles/ongdo/misc/quotes/quot-top-left.gif</td><td class="smallfont" style="background-image: url('/forum/images/styles/ongdo/misc/quotes/quote-bg.gif'); background-position: center;" valign="middle" width="100%"> Trích:</td><td class="smallfont" valign="top"> http://quangngai.net/forum/images/styles/ongdo/misc/quotes/quot-top-right.gif</td></tr></tbody></table> </td><td style="background-image: url('/forum/images/styles/ongdo/misc/quotes/quot-lr-bg.gif')" align="left" valign="bottom">
</td><td align="left" valign="bottom" width="0"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="200"><tbody><tr><td class="smallfont" valign="top"> http://quangngai.net/forum/images/styles/ongdo/misc/quotes/quot-by-left.gif</td><td style="background-image: url('/forum/images/styles/ongdo/misc/quotes/quot-bye-bg.gif')" align="left" nowrap="nowrap" valign="middle" width="100%"> Nguyên văn bởi bilu</td><td class="smallfont" valign="top"> http://quangngai.net/forum/images/styles/ongdo/misc/quotes/quot-by-right.gif</td></tr></tbody></table> </td><td align="right" valign="bottom" width="100%"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td width="100%"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td style="background-image: url('/forum/images/styles/ongdo/misc/quotes/quot-top-bg.gif')" valign="middle" width="100%">
</td><td class="smallfont" align="left" valign="top"> http://quangngai.net/forum/images/styles/ongdo/misc/quotes/quot-top-right-10.gif</td></tr></tbody></table> </td></tr></tbody></table> </td></tr></tbody></table> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td style="background-image: url('/forum/images/styles/ongdo/misc/quotes/quoting-left.gif')" width="10">
</td><td bgcolor="#ffffff" valign="top" width="100%">
</td><td style="background-image: url('/forum/images/styles/ongdo/misc/quotes/quoting-right.gif')" width="10">
</td></tr><tr><td style="background-image: url('/forum/images/styles/ongdo/misc/quotes/quot-left-bg.gif')" width="10">
</td><td class="smallfont" bgcolor="#ffffff" valign="top" width="100%">
Tui mới tin thầy PDK và ngừ kia đều nói thật !!!
</td><td style="background-image: url('/forum/images/styles/ongdo/misc/quotes/quot-right-bg.gif')" width="10">
</td></tr><tr><td valign="bottom" width="10"> http://quangngai.net/forum/images/styles/ongdo/misc/quotes/quot-bot-left.gif</td><td style="background-image: url('/forum/images/styles/ongdo/misc/quotes/quot-bot-bg.gif')" width="100%">
</td><td valign="bottom" width="10"> http://quangngai.net/forum/images/styles/ongdo/misc/quotes/quot-bot-right.gif</td></tr></tbody></table> </td> </tr> </tbody></table>
Em có bao giờ em nóa dốc với thầy BL đâu mòa thầy cứ tưởng em hay nói dốc :sweatingb Dù vẽn biêt rèng ... thật thà ... là Cha đứa dại :D Thui ... kệt mother nó, làm ... Cha trước đã :D ha ha.
Hay ... thầy BL ... suy bụng ta ra bụng người ? :innocent:Em ... lang thang ... không Cha, không Mẹ khi tuổi bắt đầu lớn ... nên cái tính độc lập nó cao lắm :wink:Bút sa gà chết??? :sweatingb độc lập chuyện gì, chứ chuyện đi đứng là phải có giấy thông hành...mới được??? :innocent:

Bét chước chị nad... Có thì noái, không ai ép !!!

:D :D :D

PDK
12/13/2011, 09:29 AM
No Comment :D

Sư huynh đọc lại mấy cái phần sư huynh đã trích ra ... xong nghiệm thử lại ... nó sai/đúng ở chổ nào :D

Dân giỏi toán ... đừng nóa ... nghiệm hổng ra nghen :D Ha ha.:D :D :D

bilu
12/13/2011, 09:38 AM
Châu báu nhiều khi hổng mất vì chủ châu báu thường biết cái giá của nó mà (lo canh)
Cuốc cùn nhiều lúc xài chung với thằng mail man hay thằng Mễ hàng xóm... lại cứ nghĩ là cuốc của mình

ha ha ha... Có sức chơi có sức chịu mà liệu mà chơi...đừng có đi méc vốn nghen??? :rolleyes:

Hèn chi đi đâu cũng ôm chặt, giữ cứng ngắt !!! :sweatingb

cùn mà được thèng Mailman hay thèng Mễ để ý tới cũng đáng lắm??? cũng còn xử dụng được, còn có ích cho nhân loại??? :rolleyes:

còn hơn không biết châu báu có giá sống giá chín cỡ nào...cứ ôm khư khư giữ trong rương...thành cơm nguội bún thiêu...chẻng ai thèm xơi...mòa cứ bao bọc trong lồng son cóc tía !!! :innocent:

tui thì: cuốc cùn dễ bấu, kiếm con dzợ xâu xấu dễ sai ...nấu cơm nấu nước !!! :thumbsup:

còn các thầy các chú thì: châu báu phải lo canh, lấy bà dzợ lanh ( ranh ) đi đâu cũng xanh cả mặt??? :innocent::rolleyes:

ha ha ha

( trời sinh doankiem mà sao còn sinh bilu??? )

:D :D :D

PDK
12/13/2011, 10:04 AM
( trời sinh doankiem mà sao còn sinh bilu??? )

:D :D :D


Tốt nhứt ... Trời ... đừng sanh thèng nào cả ... để mấy mụ dzợ ... khỏi bị ... dần lên, dần xuống :D he he.

Mụ dzợ sư huynh BL hổng có ở đây nên sư huynh ... thoải mái ra vô, đi dzìa :D Nhưng tui nhớ ... có lần ... sư huynh than ... bị bẽ lọi tay :wub: [hổng biết có ... được/bị gọi lòa ... bẽ thương/yêu hay hông :wub:]:D :D :D

bilu
12/13/2011, 10:07 AM
noái có sách mách có chứng đi ông thầy qu*o*i...????

tui than chuyện gì, chứ chuyện đó nếu có cũng chẳng bao giờ than hòn gai quảng ninh với ông thầy đâu???

ha ha ha

:D :D :D

PDK
12/13/2011, 11:29 AM
noái có sách mách có chứng đi ông thầy qu*o*i...????

tui than chuyện gì, chứ chuyện đó nếu có cũng chẳng bao giờ than hòn gai quảng ninh với ông thầy đâu???

ha ha ha

:D :D :D


Tui có bộ nhớ ... cũng dai lắm sư huynh :D [nậu ĐP thù dai mòa :D]. Made in QN :D.

Nhưng khổ nỗi cái QNN này search ... dở như hạch.

Bài thầy viết đâu khoảng năm 2007 ...

Thử nhớ xem ... có viết ... đại khái như dzì ...

Có lần tui chỉ bà xã tui cái nick này là ai, cái nick kia là ai ... v.v...

Sư huynh ... nhớ lại ... thử coi :D he he.


:D :D :D

bilu
12/13/2011, 11:38 AM
Tui có bộ nhớ ... cũng dai lắm sư huynh :D [nậu ĐP thù dai mòa :D]. Made in QN :D.

Nhưng khổ nỗi cái QNN này search ... dở như hạch.

Bài thầy viết đâu khoảng năm 2007 ...

Thử nhớ xem ... có viết ... đại khái như dzì ...

Có lần tui chỉ bà xã tui cái nick này là ai, cái nick kia là ai ... v.v...

Sư huynh ... nhớ lại ... thử coi :D he he.dzậy lòa ông thầy 111%...đến tuổi rùi !!! :innocent:

tui chẻng bao giờ đưa bả vào trong ni cả...he he he, bả cũng chẻng bao giờ để ý nick của tui là cái chi chi nữa :thumbsup:...( nên tui mới mạnh miệng mà tố các thầy??? :innocent::sweatingb), lấy dzợ xâu xấu, nó sướng là cái chổ đó...be be be

:D :D :D

PDK
12/13/2011, 12:44 PM
dzậy lòa ông thầy 111%...đến tuổi rùi !!! :innocent:

tui chẻng bao giờ đưa bả vào trong ni cả...he he he, bả cũng chẻng bao giờ để ý nick của tui là cái chi chi nữa :thumbsup:...( nên tui mới mạnh miệng mà tố các thầy??? :innocent::sweatingb), lấy dzợ xâu xấu, nó sướng là cái chổ đó...be be be

:D :D :D


Thua, tìm đế ra. Phạt xếp XT 2 roi cái tội ... biển thủ tài liệu, cắt dấu bài viết của người khác ... làm của riêng. Tương đương với tội ... Intellectual Property Piracy :D

Thì bởi, hổng có mụ dzợ nên nóa mạnh miệng lắm. Có mụ dzợ liếc qua, liếc lại ... đố mà sư huynh dốm mạnh miệng kiểu ni. Thở ... dốm cũng đế dốm thở :sweatingb chứ ở đó mòa nóa :D hê hê. chị Đoản liếc liếc, chị Tôm ... nghía nghía ... Tôm Cá ... thành khúc ... ngắn ráo trọi :D Ha ha.
:D :D :D

bilu
12/13/2011, 01:20 PM
Cho nên tui phải chia thời gian ra... xong nhiệm dzụ, phải có thời gian riêng cho mình...muốn đi/làm gì tùy ý ...

chư' còn đi đánh/đá banh ...mà có rờ mọt một bên thì làm sao mà đánh/đá khéo được ??? :sweatingb

chung đụng tùm lum tùm la chưa đủ sao...mòa đến nỗi nick cũng phải chung, email cũng phải chung.... còn hơn cs nữa, còn đ gì là tư sản nữa ???

:D :D :D

lê hồng khánh
12/13/2011, 02:20 PM
Cho nên tui phải chia thời gian ra... xong nhiệm dzụ, phải có thời gian riêng cho mình...muốn đi/làm gì tùy ý ...

chư' còn đi đánh/đá banh ...mà có rờ mọt một bên thì làm sao mà đánh/đá khéo được ??? :sweatingb


:D :D :D

- Phải có rờ, móc (remorques) rồi mới đánh khéo được!
:rolleyes:

bilu
12/13/2011, 03:11 PM
rờ, móc nhiều quá...kho ra sua...đóa ông thần !!!

:D :D :D

doankiem
12/13/2011, 07:44 PM
ha ha ha... Có sức chơi có sức chịu mà liệu mà chơi...đừng có đi méc vốn nghen??? :rolleyes:

Hèn chi đi đâu cũng ôm chặt, giữ cứng ngắt !!! :sweatingb

cùn mà được thèng Mailman hay thèng Mễ để ý tới cũng đáng lắm??? cũng còn xử dụng được, còn có ích cho nhân loại??? :rolleyes:

còn hơn không biết châu báu có giá sống giá chín cỡ nào...cứ ôm khư khư giữ trong rương...thành cơm nguội bún thiêu...chẻng ai thèm xơi...mòa cứ bao bọc trong lồng son cóc tía !!! :innocent:

tui thì: cuốc cùn dễ bấu, kiếm con dzợ xâu xấu dễ sai ...nấu cơm nấu nước !!! :thumbsup:

còn các thầy các chú thì: châu báu phải lo canh, lấy bà dzợ lanh ( ranh ) đi đâu cũng xanh cả mặt??? :innocent::rolleyes:

ha ha ha

( trời sinh doankiem mà sao còn sinh bilu??? )

:D :D :D

Chán cho thầy quá... cứ lấy thước của mình mà đo người khác...

Cứ làm như bà xã tui hổng biết surf net... Con cái thì cũng đâu còn nhỏ để bận bịu nữa... Công việc của bã còn nhẹ nhàng hơn của tui :)

Vợ chồng tui chỉ trừ cái working emails với hai cái company laptops là phần ai nấy xài (tại vì hai vợ chồng làm hai hãng , hai việc khác nhau), còn computers ở nhà mấy cái, xài chung, ai xài cái nào cũng được, email accounts chung, bank accounts cũng chung... Cái gì tui biết, bả biết, chả có cái gì riêng hết...

Tui thấy nhiều cặp vợ chồng cưới nhau mà vẫn để tiền riêng... làm cái gì cũng dấu nhau cứ như mèo dấu cứt... vậy thì cưới làm quách gì cho mệt. Hôn nhân mà hổng có commitment. Lúc nào cũng thấy vợ mình là cuốc cùn... mà vẫn cứ phải cuốc... Khổ thật :sweatingb

bilu
12/14/2011, 09:09 AM
Chán cho thầy quá... cứ lấy thước của mình mà đo người khác...

Cứ làm như bà xã tui hổng biết surf net... Con cái thì cũng đâu còn nhỏ để bận bịu nữa... Công việc của bã còn nhẹ nhàng hơn của tui :)

Vợ chồng tui chỉ trừ cái working emails với hai cái company laptops là phần ai nấy xài (tại vì hai vợ chồng làm hai hãng , hai việc khác nhau), còn computers ở nhà mấy cái, xài chung, ai xài cái nào cũng được, email accounts chung, bank accounts cũng chung... Cái gì tui biết, bả biết, chả có cái gì riêng hết...

Tui thấy nhiều cặp vợ chồng cưới nhau mà vẫn để tiền riêng... làm cái gì cũng dấu nhau cứ như mèo dấu cứt... vậy thì cưới làm quách gì cho mệt. Hôn nhân mà hổng có commitment. Lúc nào cũng thấy vợ mình là cuốc cùn... mà vẫn cứ phải cuốc... Khổ thật :sweatingb

đọc cái này của quí ngài đại gia trí thức...mòa tui méc cừ muốn té ghế...vì không biết anh hay chị đại gia trí thức...bức xúc quá mà có thể viết những câu đá khéo lộn tùng phèo với nhau !!! :sweatingb

1) Trước hết tui và ANH trí thức ( tui nhấn mạnh ANH ) hoàn toàn khác nhau xa lắc xa lơ, không cùng "đơn vị", của anh trí thức thì còn dùng thước để đo, chứ của tui thì không thể đo bằng thước được thì lồm sao mà dùng thước tui để đo cho ngài đại gia trí thức được??? :innocent:

2) Có ai bảo bà tổ của anh trí thức không biết surf net đâu mà phải cứ lo sợ mọi người nghĩ mình như thế hê? Ở Mỹ cũng cả mười mấy năm rồi chứ lồm như còn ở Ba gia Đồng Ké ? Mà ngay cả Ba Tơ, Trà Bồng bây chừ các cô, các cậu còn chit chat trên mạng muốn nổ màn hình...cứ phải mà lo. Mà surf net có gì ghê gớm vĩ đại đâu? thì cũng như lội nước...lưới cá??? :rolleyes:

3) Thời buổi này, nhà nào mà không hai ba hay cả chục cái computers,... một người ( như anh TC ) cũng cả đống email ids ... mà phải trói buộc trong 1 cái email id.

4) Ai giấu như mèo giấu cứt vậy ngài đại gia? Mà Chuyện tiền nong riêng tư của người khác sao ngài đại gia biết rành quá dzậy??? Thiệt là Lanh Ranh??? :innocent:

Bây giờ mới bàn tới chữ COMMITMENT của ngài trí thức nè???
Thế nào là COMMITMENT vậy ngài trí thức??? COMMITMENT là phải chung đụng hết tất cả hả thưa ngài trí thức??? Cái này nói thật, tui cừ muốn sặc đó thưa ngài !!!

Tụi Mỹ, vợ chồng account riêng là chuyện thường, đi ăn vợ trả, chồng trả riêng cũng là chuyện thường...Thế hỏi ngài đại gia tụi Mỹ có COMMITMENT không? ( lâu nay tui thấy ngài trí thức có vẻ associate với tụi Mỹ nhiều và chê các người VN già chỉ lẩn quẩn ở Bolsa...hay chỉ biết đọc báo Việt, không biết coi CNN hay đọc NY Times v.v....) :sweatingb

Commitment là một sự engage, một pledge chứ không phải là sự chung đụng...ngay cả cái nick và cái email id.

Còn ngài đại gia trí thức muốn biết HÔN NHÂN là gì? Theo tui một cách đơn giản là lấy cái thừa lấp cái thiếu !!!:innocent:

Commitment to hôn nhân là thực hiện lời hứa yêu thương tôn trọng, tin tưởng lẫn nhau . Cùng chung xây dựng một tổ ấm, nhưng cũng tôn trọng những cái riêng của nhau . Commitment to hôn nhân là sự TIN TƯỞNG lẫn nhau, vì có tin tưởng thì mới TÔN TRỌNG nhau ???
như vợ chồng Bill Gates có giao ước với nhau, mỗi năm, bà Gates sè để cho ông Bill một tháng ...để ông tự do sống với cõi riêng của ông ta ... Vợ chồng Bill Gates có commitment không vậy thưa ngài trí thức ???:thumbsup:

chứ hôn nhân không phải là cái gông cùm xiềng xích như con chó, lúc bà vui bà thảy cho cục xương hay miếng thịt ... lúc bà buồn bà quất cho vài roi??? :sweatingb:sweatingb

Commitment to hôn nhân nên vợ mình có cùn mình cũng vẫn cứ cuốc. Đó chính là COMMITMENT đó thưa ngài. Và có CUỐC thì nó mới CÙN. :thumbsup:

Chứ cưới về mà cứ treo giàn bếp cho nó mốc thì nói theo kiểu thầy "cưới làm quách gì cho nó mệt"??? Thấy ngài trí thức tự mâu thuẩn với ngài chưa???:sweatingb Còn ai khổ thì tự nấy biết??? tui thấy ngài đại gia trí thức, Tây không ra Tây, Ta không Ta...nưa nạc nửa mỡ...thiệt lòa choán đó thưa ngài !!! :sweatingb:innocent::cool:

Cái này, bây giờ mới nói chuyện serious nè !!!
Làm ơn trả lời giùm: Tui đang tán dóc với anh doankiem hay chị doankiem đây???
Nếu anh doankiem thì tui tán dóc tiếp, còn chị doankiem thì làm ơn mở cái nick khác...như Bob ...Bob gì đó thì tui trả lời, bằng không xin miễn. Vì tui tuy tôn trọng người đa hệ bẩm sinh (trời sinh ra,) chứ tui không chơi hay đối thoại với kẻ tự đa hệ, hay "người hai mặt kẻ hai lòng" !!! Sorry !!!:innocent::sweatingb

Vì đây là chổ đàn ông con trai nói chuyện, cho tui được "văng tục chửi thề" với nhau thoải mái... chổ này chổ công ( public ) nhưng cần riêng tư mỗi người, còn mấy mụ dzợ cứ lẻo đẻo thì lồm ơn về nha` đóng cửa lại muốn chung đụng gì đó thì cứ việc chung..., bữa nào quên giặt đồ, lấy quần xà lỏn của chồng mặc cũng được, chẻng ai thèm đếm xỉa??? :innocent:

ha ha ha

( trời sinh doankiem, sao còn sinh bilu? )

:D :D :D

PDK
12/14/2011, 01:47 PM
Úi chu choa, sư huynh lồm sô mòa ... bức xúc [đọc theo tiếng quê vợ ... thì đọc lồm sô hỉ anh TC ? :D] ... dzử dzị hỉ ?

Anh ĐK nóa đúng rùi, sư huynh đem cái thước của sư huynh ra đo người khác. Chỉ tội cái ... thước của sư huynh nó hơi dài ... nên đo ... rộng hơn :innocent: Dzìa chẹc bớt cho nó ngăn ngắn lại, hay dùng thước ... dây thun ... thì đem đo ai ... cũng đúng :wink: he he.
:D :D :D

IceMan
12/14/2011, 08:19 PM
Úi chu choa, sư huynh lồm sô mòa ... bức xúc [đọc theo tiếng quê vợ ... thì đọc lồm sô hỉ anh TC ? :D] ... dzử dzị hỉ ?

Anh ĐK nóa đúng rùi, sư huynh đem cái thước của sư huynh ra đo người khác. Chỉ tội cái ... thước của sư huynh nó hơi dài ... nên đo ... rộng hơn :innocent: Dzìa chẹc bớt cho nó ngăn ngắn lại, hay dùng thước ... dây thun ... thì đem đo ai ... cũng đúng :wink: he he.
:D :D :D

Đúng rồi.... anh BL đếch có còm mít mền gì hết... chỉ có còm bếu tờ cùn mòa cứ cuốc hoài.....hết IP đến ID
Ha.... Ha

THN
12/15/2011, 12:45 AM
Cái này, bây giờ mới nói chuyện serious nè !!!
Làm ơn trả lời giùm: Tui đang tán dóc với anh doankiem hay chị doankiem đây???
Nếu anh doankiem thì tui tán dóc tiếp, còn chị doankiem thì làm ơn mở cái nick khác...như Bob ...Bob gì đó thì tui trả lời, bằng không xin miễn. Vì tui tuy tôn trọng người đa hệ bẩm sinh (trời sinh ra,) chứ tui không chơi hay đối thoại với kẻ tự đa hệ, hay "người hai mặt kẻ hai lòng" !!! Sorry !!!

Vì đây là chổ đàn ông con trai nói chuyện, cho tui được "văng tục chửi thề" với nhau thoải mái... chổ này chổ công ( public ) nhưng cần riêng tư mỗi người, còn mấy mụ dzợ cứ lẻo đẻo thì lồm ơn về nha` đóng cửa lại muốn chung đụng gì đó thì cứ việc chung..., bữa nào quên giặt đồ, lấy quần xà lỏn của chồng mặc cũng được, chẻng ai thèm đếm xỉa???

ha ha ha

( trời sinh doankiem, sao còn sinh bilu? )

đang tranh luận hay đang cãi nhau dzị?

nước mặn
12/15/2011, 07:01 AM
Bác nào ưa cãi nhiều thì nhớ đi thăm Bác sĩ để kiểm tra blood pressure (tăng xông máu) nghen :D :D.
Phải cool như anh TC thời nhỏ dzị. Không thích thì thụi một cái :thumbsup: :thumbsup: . Thột qua thột lại tốn thì giờ.
Tới giờ đi LA gặp mấy cốt đột ở geotech dept. Chúc một ngày vui.

bilu
12/15/2011, 07:59 AM
Hai ba năm ( nhiều khi lười để tới 4, 5 năm )...tui mới đi khám một lần, mà lúc nào bác sĩ cũng "chê" "máu thấp" ( low pressure ) nên đang kiếm cách cho máu lên đây anh NM qu*o*i :rolleyes:

:D :D :D

bilu
12/15/2011, 11:27 AM
giáo sư toán chứng minh đàn bà là gì ?
9136

Nhà hóa học phân loại đàn bà?
9137

Kĩ sư âm thanh có thiết kế:
9138

Thầy PDK thì kinh nghiệm:
9139

Còn đại gia trí thức doankiem thì...?
9140

PDK
12/15/2011, 01:38 PM
Dạ ... theo em nghĩ ...


Đàn bà ... đàn bà là những niềm đau ... khôn nguôi ... :wub:

Và ... dân chủ ... thành công mọi chổ. Độc tài, độc quyền, gia trưởng ... trươc sau gì cũng lâm vào đại nạn.


Hồi em có email [hi-tech guy :D], chị tổ chưa biết email lòa gì, một hôm chị tổ ... đòi xem email của em. Em OK. Chị tổ liếc qua, liếc lại ... xong hỏi em.

- Thèng ni lòa thèng nào mòa ... nó đòi bán Viagra cho anh ?

Tui ... cười cười:

- Để anh ... gởi email lại hỏi nó đã nghen :D

Xong ... chị tổ lại hỏi tiếp:

- Còn con này là con nào ... mà nó lại gởi hình hở hang như vầy ?

- Ờ ờ, để anh hỏi thử coi nó ở đâu nghen :D

Sau, chị tổ hỏi email account của tui, tui OK, here you go :D

Chị tổ xem ... một thời ... rùi chán chê ... bởi ... sao có nhiều thèng chẳng những đòi bán Viagra mà còn đòi bán luôn cả Cialis :wub: Mấy con nhỏ chẻng những cho coi hình hở hang ... mà mời luôn cả phim Sex.

Sau đó tui lồm cho chị tổ 1 cái email account. Rùi từ đó ... email của ai, mạnh nấy coi :D

Y choang trên Facebook :D Ủa sao anh quen con nhỏ này ? Ai biết, ai ... muốn làm bạn với anh ... lòa anh làm liền :D Đâu có chết đâu mà sợ.

Chả có gì mà cần phải dấu, càng dấu mấy chị tổ phó càng ... lẽo đẽo theo sau. Chẻng những chị tổ phó mà cả luôn Bi Bo cũng biết cái QNN ni nhưng chẻng ai thèm vô. Bi Bo thì ... mù chữ :D Còn Mẹ Bi Bo thì ... vô đây hổng biết coi cái gì, để coi ... đồ Online ... mua sướng hơn :D Vì vậy, cái hình anh BL doán lên lòa ... lạc hậu lắm rùi nghen :D Giờ chị tổ phó toàn ... Shopping Online !
:D :D :D

bilu
12/15/2011, 02:03 PM
Nhưng mỗi lần thầy PDK chở chị tổ vượt biên giới qua Mẽo shopping... chị tổ cho thầy PDK ngồi chờ dài cổ???

:D :D :D

TomCat
12/15/2011, 07:40 PM
Úi chu choa, sư huynh lồm sô mòa ... bức xúc [đọc theo tiếng quê vợ ... thì đọc lồm sô hỉ anh TC ? :D] ... dzử dzị hỉ ?

Anh ĐK nóa đúng rùi, sư huynh đem cái thước của sư huynh ra đo người khác. Chỉ tội cái ... thước của sư huynh nó hơi dài ... nên đo ... rộng hơn :innocent: Dzìa chẹc bớt cho nó ngăn ngắn lại, hay dùng thước ... dây thun ... thì đem đo ai ... cũng đúng :wink: he he.
:D :D :D

Các em có đủ vở chưa, em nào chưa đủ thì ra xúc cát ! :D:D:D

TomCat
12/15/2011, 07:43 PM
- Phải có rờ, móc (remorques) rồi mới Đánh thèng Khéo được!
:rolleyes:

:D:D::D:sweatingb :sweatingb :sweatingb

PDK
12/15/2011, 07:45 PM
Thư gởi ... Bạn Ta ...

Ha ha :D

Nghe sô giống Béc Kỳ nóa đúng giọng quá :wub: Thương chết đi được :wub::D :D :D

-------

Bùi Bảo TrúcNgày 13 tháng 12 năm 2011Bạn ta,


Có lẽ ít người được như Nguyễn Khuyến, lúc gần bẩy chục, ngồi xuống làm một bài thơ dặn dò con cháu không thiếu một điều gì để làm đúng theo khi qua đời. Từ đồ khâm liệm (chớ nề xấu tốt, kín chân tay đầu gót thì thôi) đến cỗ bàn, văn tế (đừng có viết văn mà đọc, trướng đối đừng gấm vóc làm chi) phúng viếng (chớ thu, chẳng qua nợ để cho người sống, chết đi rồi còn ngóng vào đâu) nhưng lại đòi rước cờ biển vua ban, thuê thợ kèn thổi hai bên, mỗi bên dăm thằng, chôn xong rưới cho một ít rượu hoa, bia đề giản dị (rằng: Quan nhà Nguyễn cáo về đã lâu.)Dặn dò, trối trăng như vậy là quá kỹ, không như bao nhiêu người khác chết không kịp trối, trong khi có biết bao nhiêu điều cần phải nói lại với người sống mà không nói kịp.


Chúc thư thì lại thường dính đến chuyện tiền bạc, tài sản, pháp lý nhiều hơn. Ai lại viết chúc thư nói như lời cà chớn của bài Lời Người Ra Đi của Trần Hoàn, người nhạc sĩ vỏn vẹn sáng tác được có hai ba bài, nhưng lại được trao cho trách nhiệm trông coi văn hóa nước ta bao giờ. Kiểu "đừng có cúng, đừng làm gà, mà có cúng, đừng mời thầy, đừng mời ai cả em ơi..." Nghe bần tiện thấy rõ.


Những dặn dò như vậy nay đã có thể làm được dễ dàng bằng dịch vụ của một công ty nhỏ mới ra đời ở California, công ty Final Thoughts. Công ty này nhận lưu giữ những lời dặn dò, những ý tưởng cuối cùng (final thoughts), và khi người viết qua đời, những điều dặn dò này sẽ được gửi đi bằng e-mail cho những địa chỉ đã được cung cấp từ trước. Đến nay, đã có trên mười ngàn người sử dụng dịch vụ e-mail này của Final Thoughts, mà đa số là những thành phần dưới bốn mươi tuổi.


Đây là một chi tiết đáng nói, vì xã hội Mỹ là một xã hội không chịu chấp nhận cái chết. Già thì không muốn cũng phải chấp nhận. Nhưng trẻ thì thường hay nghĩ rằng không thể nào có chuyện chết. Vậy thì tại sao đa số lại là những thành phần chưa đến bốn mươi như bài báo trong tờ LA Times cho biết? Hay cái chết vẫn được nghĩ tới, nay mới lộ ra khi những người này sử dụng dịch vụ của Final Thoughts? Mà khi những người chưa già lắm này ghi lại những dặn dò, trăng trối thì họ viết những gì? Chắc chắn không dặn dò kiểu hỏa thiêu đem tro ném xuống chân cầu Madison County như Robert Kincaid và Francesca Johnson trong tiểu thuyết dựng thành phim của Robert James Waller.


Có thể là những điều khác, như: "... Em cấm anh không được cho con mẹ T. đến nhà quàn. Em ghét cái mặt nó không chịu được. Nó mà dẫn xác đến, em trợn mắt lè lưỡi ra là nó đứng tim, nó chết ngay tại chỗ cho coi. Đám tang xong thì anh phải bán nhà đi khỏi cái xóm mình đang ở. Em không muốn anh tiếp tục sống cạnh nhà con mẹ B. nữa. Em thấy nó gian lắm. Nó thấy em đi qua là nó nhổ nước miếng xuống đất rồi quay ngoắt vào nhà, mà nó thấy anh thì nó cười ngỏn ngoẻn nhe răng ngựa ra trong khi em thì có làm gì nó đâu. Sau ba năm, anh muốn lấy ai thì lấy, em không cấm, nhưng anh không được lấy con mẹ N., con mẹ L., con mẹ C. Anh mà lấy một trong mấy con mẹ này thì em hiện hồn về em bóp cổ anh, em xé xác mấy con voi dầy ngựa xé này ra chứ đừng có mà trêu ngươi em. Quần áo của em, anh đem cho Salvation Army, cấm không được cho mấy con chằng ăn trăn quấn ấy đụng tới. Nữ trang thì đeo hết cho em rồi hãy chôn. Cái hộp bích qui em cất trong garage, dưới mấy thùng bột giặt, bọc bằng bao plastic thì mang đốt đi cho em. Cấm anh không được mở ra coi. Anh mà không nghe lời em, đêm em hiện về em lấy dây điện em xiết cổ anh. Trong ấy chỉ có đống hình và thư của mấy con đĩ bạn anh thôi. Không cần phải xem nữa. Ảnh chúng nó bị vẽ râu và chọc mắt rồi thì xem làm gì nữa. Luôn cả quyển sổ điện thoại mà anh tưởng mất, đi kiếm cả tháng không ra hồi đó nữa. Chúng nó ở trong đó hết. Hơn nữa, mấy con đĩ ngựa ấy cũng đâu còn ở những số điện thoại cũ nữa mà kiếm. Bây giờ em đã ra đi, anh muốn làm gì với những đứa khác thì làm, em không biết thì không sao, nhưng cấm anh không được lạng quạng trở lại với mấy con đĩ ngựa kia. Em nghĩ tới chúng nó mà vẫn còn lộn ruột. Có đứa dám gọi em là sư tử trong thư viết cho anh mà em bắt được. Chúng nó hỗn như thế sao chịu được. Anh phải nghe lời em: chủ nhật phải ra thăm mộ em, đi một mình, không được hẹn hò đứa nào trong ngày hôm ấy. Có đi chơi với con nào thì cấm không được đeo mấy cái ca vát em mua cho, mấy cái sơ mi, giầy, jacket em chọn cho anh hồi em còn sống. Em thiêng lắm, nói cho anh biết trước. Đừng có chọc em cho em điên tiết lên, nghe chửa..."


Tưởng tượng người còn sống mà nhận được những cái e-mail như thế thì sống làm gì cho mệt.


---


Còn đây là bài thơ của Nguyễn Khuyến, kèm vô cho đủ bộ :D:
Kém hai tuổi xuân đầy chín chục.
Số thầy sinh phải lúc dương cùng[1] (http://vi.wikisource.org/wiki/Di_ch%C3%BAc#cite_note-0).
Đức thầy đã mỏng mòng mong,
Tuổi thầy lại sống hơn ông cụ thầy.
Học chẳng có rằng hay chi cả.
Cưỡi đầu người kể đã ba phen[2] (http://vi.wikisource.org/wiki/Di_ch%C3%BAc#cite_note-1);
Tuổi là tuổi của gia tiên,
Cho nên thầy được hưởng niên lâu ngày.

Ấy thuở trước ông mày chẳng đỗ[3] (http://vi.wikisource.org/wiki/Di_ch%C3%BAc#cite_note-2),
Hóa bây giờ cho bố làm nên;
Ơn vua chửa chút báo đền,
Cúi trông hổ đất, ngửa lên thẹn trời.
Sống không để tiếng đời ta thán,
Chết được về quê quán hương thôn;
Mới hay trăm sự vuông tròn,
Sống lâu đã trải, chết chôn chờ gì?
Đồ khâm liệm chớ nề xấu tốt,
Kín chân tay đầu gót thời thôi;
Cỗ đừng to lắm con ơi,
Hễ ai chạy lại, con mời người ăn.
Tế đừng có viết văn mà đọc,
Trướng đối đừng gấm vóc làm chi;
Minh tinh[4] (http://vi.wikisource.org/wiki/Di_ch%C3%BAc#cite_note-3) con cũng bỏ đi,
Mời quan đề chủ[5] (http://vi.wikisource.org/wiki/Di_ch%C3%BAc#cite_note-4) con thì chớ nên.

Môn sinh[6] (http://vi.wikisource.org/wiki/Di_ch%C3%BAc#cite_note-5) chớ bổ tiền đặt giấy,
Bạn của thầy cũng vậy mà thôi;
Khách quen chớ viết thiếp mời.
Ai đưa lễ phúng con thời chớ thu.
Chẳng qua nợ để cho người sống,
Chết đi rồi còn ngóng vào đâu!
Lại mang cái tiếng to đầu,
Khi nay bày biện, khi sau chê bàn.
Cờ biển của vua ban ngày trước,
Khi đưa thầy con rước đầu tiên;
Lại thuê một lũ phường kèn,
Vừa đi vừa thổi mỗi bên dăm thằng.
Việc tống táng nhung nhăng qua quýt,
Cúng cho thầy một ít rượu hoa;
Đề vào mấy chữ trong bia,
Rằng: "Quan nhà Nguyễn cáo về đã lâu".

PDK
12/15/2011, 07:47 PM
Các em có đủ vở chưa, em nào chưa đủ thì ra xúc cát ! :D:D:D


Văn ôn, võ luyện ... hàng đêm có khác :thumbsup: he he.:D :D :D

TomCat
12/15/2011, 07:50 PM
Bác nào ưa cãi nhiều thì nhớ đi thăm Bác sĩ để kiểm tra blood pressure (tăng xông máu) nghen :D :D.
Phải cool như anh TC thời nhỏ dzị. Không thích thì thụi một cái :thumbsup: :thumbsup: . Thột qua thột lại tốn thì giờ.
Tới giờ đi LA gặp mấy cốt đột ở geotech dept. Chúc một ngày vui.

hehehe Anh NM lâu lâu vô thoi tui một cái rồi bỏ chạy mất tiêu, bữa nào tui xuống đó nói tiếng huệ với anh đóa nghen :wink:

TomCat
12/15/2011, 08:03 PM
Văn ôn, võ luyện ... hàng đêm có khác :thumbsup: he he.:D :D :D

Thầy K có đủ...chưa? bỏ lâu lụt nghề đóa nghen :wink:
Tui mới đêm về nữa thùng Silver Oak napa valley 2006, chừng nào thầy K qua đập vài ve đây???

PDK
12/15/2011, 08:12 PM
Thầy K có đủ...chưa? bỏ lâu lụt nghề đóa nghen :wink:
Tui mới đêm về nữa thùng Silver Oak napa valley 2006, chừng nào thầy K qua đập vài ve đây???


Wow, nghe hấp dẫn dzử à nghen :thumbsup:

Silver Oak thấy có 2 loại, mòa loại nào cũng méc tiền:

http://lcbo.com/lcbo-ear/lcbo/product/searchResults.do?ITEM_NAME=silver+oak&ITEM_NUMBER=&language=EN:thumbsup:


:D :D :D

PDK
12/15/2011, 08:18 PM
Lại ... gởi tiếp cho bạn ta :D


-----------------Ngày 14 tháng 12 năm 2011Bạn ta,


Thomas Vinciguerra, một cây viết của tờ The American Spectator, có những câu trả lời thật tuyệt cho câu hỏi mà ông ta thỉnh thoảng bị hỏi.


Câu hỏi mà ông ta rất ghét là câu ông có vợ chưa, đã lập gia đình chưa. Càng gần đây, ông càng bị hỏi thường hơn, bất cứ lúc nào trong ngày, câu hỏi đó cũng có thể nhẩy ra, từ những người quen cũng như những người không quen hay không quen lắm.


Vinciguerra trả lời như thế này: "I am happy."


Có người sẽ coi đó là một câu trả lời lãng xẹt. Câu đó không hề là câu trả lời cho câu hỏi "Are you married?" bao giờ, ít ra thì cũng là theo những cuốn sách học tiếng Anh là sinh ngữ hai của chúng ta.


Bị hỏi có vợ chưa, mà trả lời là tôi sung sướng, vui vẻ, hạnh phúc lắm, thì câu trả lời đó quả là có lạ kỳ và lãng xẹt thật. Ông có vợ chưa? Dạ tôi vui lắm, hạnh phúc vô cùng...


Như vậy là có hay không? Vui vẻ hạnh phúc vì nhờ có một người đàn bà đằm thắm, dịu dàng ở bên cạnh? Hay vui vẻ hạnh phúc vì không có một người đàn bà đằm thắm, dịu dàng ở bên cạnh hai mươi bốn tiếng đồng hồ mỗi ngày, bẩy ngày một tuần, mỗi tháng ba mươi ngày, một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày, từ sáng đến tối, từ trưa tới chiều, ngày nghỉ liên bang cũng như ngày nghỉ tiểu bang, sinh nhật Martin Luther King cũng vui, sinh nhật Robert E. Lee, sinh nhật tổng thống, nữ hoàng Anh, kỷ niệm Mao Trạch Đông chết... ngày nào cũng vui luôn.


Nghe trả lời như vậy, tôi nghĩ mãi mà không biết là ông có vợ hay không nữa.


Mãi đến khi đọc câu trả lời thứ hai của ông thì tôi mới biết rõ về tình trạng gia đình của ông. Hỏi ông có vợ chưa, ông đáp "Not, since breakfast", rằng thưa chưa, kể từ lúc ăn sáng đến bây giờ thì chưa. Như thế là ông chưa có vợ, và như thế cũng có nghĩa là từ nay đến chiều, tình trạng đó có thể đổi khác. Bàn tay ông có thể có người đến xin, và có thể được ông đem cho luôn, hào phóng thì quăng hết cả cái cánh tay và tất vả những gì còn bám vào cái cánh tay đó luôn về phía người xin.


Thomas Vinciguerra khai tiếp rằng ông là một bachelor, và cẩn thận ghi chú thêm ngay rằng ông không thích dùng chữ single để nói về tình trạng gia đình của ông từ bữa sáng tới lúc cung khai.


Như vậy, bachelor và single không là một như chúng ta vẫn hiểu hay sao?


Single, theo Vinciguerra, là một mình, là không có một cái khế ước nào ràng buộc. Vậy thôi. Trong khi muốn có cái khế ước ấy lắm.


Nhưng bachelor thì khác. Bachelor không thích có cái khế ước đó. Bachelor là một tay bon vivant, sống hết mình. Hugh Hefner, người đàn ông làm tờ báo có cái đầu con thỏ ngoài bìa, niềm mơ ước thầm kín và gian ác của nhiều người đàn ông, là bachelor. James Bond 007, người lái chiếc Aston Martin DVB hai chỗ ngồi, khẩu Beretta hay Walther PPK 9 mm trong cái bao đeo dưới nách, ly Martini trong tay, quần áo của Brioni, giầy của Church Luân Đôn, lúc nào cũng một, hai chị não nùng bên cạnh... là bachelor.


Là bachelor thì khó, nhưng là single thì dễ, cái giấy chứng nhận cũng rẻ rề. Tại một văn phòng luật sư nọ, làm một tấm giấy chứng nhận là single, giá chỉ có $250. Ngày xưa, có lúc thứ này rẻ hơn nhiều:... ba đồng một chục đàn ông
chị bỏ vào lồng, chị xách đi chơi
đi qua vũng lội đánh rơi
nó bò lom ngổm mỗi nơi một thằng...Mà đó không phải là chỉ cái giấy. Chắc tại vậy nên Thomas Vinciguerra mới nhắng lên nhận là bachelor chăng?


Mấy câu trả lời của Vinciguerra coi vậy mà có lý hết sức. Từ sáng tới giờ, tôi cũng vui vẻ vậy.
Bùi Bảo Trúc

TomCat
12/15/2011, 08:19 PM
Wow, nghe hấp dẫn dzử à nghen :thumbsup:

Silver Oak thấy có 2 loại, mòa loại nào cũng méc tiền:

http://lcbo.com/lcbo-ear/lcbo/product/searchResults.do?ITEM_NAME=silver+oak&ITEM_NUMBER=&language=EN:thumbsup:


:D :D :D

Napa Valley
...đang thử...khá ngon đóa thầy :thumbsup:

bilu
12/16/2011, 01:28 PM
Lễ này, anh TC có chạy qua Nam Cali trốn tuyết ( hay thăm lại đại ca xưa ) không? thì mang theo vài chai !!!

:D :D :D

TomCat
12/16/2011, 01:50 PM
Lễ này, anh TC có chạy qua Nam Cali trốn tuyết ( hay thăm lại đại ca xưa ) không? thì mang theo vài chai !!!

:D :D :D

Đại ca của em chơi toàn Cognac không à!

PDK
12/16/2011, 03:55 PM
chừng nào thầy K qua đập vài ve đây???
Có nhiều khả năng mùa hè này vọt qua bên thầy chừng 3 ngày.

- 1 ngày cho 2 chị tổ phó đi shopping

- 1 ngày đi câu [thầy có thuyền, hay mướn thuyền đi câu được hông ?]

- 1 ngày ... lảng vảng ...

Đang thử ... đo đường :D [ngày/giờ, vé máy bay, etc. :D]


Sound likes a plan :D he he.:D :D :D

TomCat
12/16/2011, 11:19 PM
Có nhiều khả năng mùa hè này vọt qua bên thầy chừng 3 ngày.

- 1 ngày cho 2 chị tổ phó đi shopping

- 1 ngày đi câu [thầy có thuyền, hay mướn thuyền đi câu được hông ?]

- 1 ngày ... lảng vảng ...

Đang thử ... đo đường :D [ngày/giờ, vé máy bay, etc. :D]


Sound likes a plan :D he he.:D :D :D

Any time baby!

IceMan
12/17/2011, 04:10 PM
:D:D::D:sweatingb :sweatingb :sweatingb

Ha ha.... đánh thèng kh.....
Gậy ông đập lưng ông :D

bilu
01/05/2012, 11:05 AM
Dạ ... theo em nghĩ ...


Đàn bà ... đàn bà là những niềm đau ... khôn nguôi ... :wub:


Hồi em có email [hi-tech guy :D], chị tổ chưa biết email lòa gì, một hôm chị tổ ... đòi xem email của em. Em OK. Chị tổ liếc qua, liếc lại ... xong hỏi em.

- Thèng ni lòa thèng nào mòa ... nó đòi bán Viagra cho anh ?

Tui ... cười cười:

- Để anh ... gởi email lại hỏi nó đã nghen :D

Xong ... chị tổ lại hỏi tiếp:

- Còn con này là con nào ... mà nó lại gởi hình hở hang như vầy ?

- Ờ ờ, để anh hỏi thử coi nó ở đâu nghen :D

Sau, chị tổ hỏi email account của tui, tui OK, here you go :D

Chị tổ xem ... một thời ... rùi chán chê ... bởi ... sao có nhiều thèng chẳng những đòi bán Viagra mà còn đòi bán luôn cả Cialis :wub: Mấy con nhỏ chẻng những cho coi hình hở hang ... mà mời luôn cả phim Sex.

Sau đó tui lồm cho chị tổ 1 cái email account. Rùi từ đó ... email của ai, mạnh nấy coi :D

Y choang trên Facebook :D Ủa sao anh quen con nhỏ này ? Ai biết, ai ... muốn làm bạn với anh ... lòa anh làm liền :D Đâu có chết đâu mà sợ.

Chả có gì mà cần phải dấu, càng dấu mấy chị tổ phó càng ... lẽo đẽo theo sau. Chẻng những chị tổ phó mà cả luôn Bi Bo cũng biết cái QNN ni nhưng chẻng ai thèm vô. Bi Bo thì ... mù chữ :D Còn Mẹ Bi Bo thì ... vô đây hổng biết coi cái gì, để coi ... đồ Online ... mua sướng hơn :D Vì vậy, cái hình anh BL doán lên lòa ... lạc hậu lắm rùi nghen :D Giờ chị tổ phó toàn ... Shopping Online !thầy PDK, giáo sư Stephen Hawking, một nhà vật lý nổi tiếng ngang hàng với Newton, người đưa ra giả thuyết về nguồn gốc của vũ trụ... mà khoa học ngày nay tạm chấp nhận cũng phải thừa nhận ... Đàn bà là điều khó hiểu nhất của nhân loại !!!

Thì thầy lồm sao mòa hiểu nổi chị tổ ???

:D :D :D

http://news.yahoo.com/women-mystery-british-physicist-hawking-135814776.html

Women are a mystery to British physicist Hawking

TomCat
01/05/2012, 07:38 PM
Women are a mystery to PDK
Vì thầy PDK tìm điểm G hoài mà không ra :sweatingb

IceMan
01/06/2012, 08:48 PM
Vì thầy PDK tìm điểm G hoài mà không ra :sweatingb

Có.... khám phá ra rồi... nhưng roáng hoài mòa đụng hông tới :D :D

PDK
01/07/2012, 10:31 PM
Vì thầy PDK tìm điểm G hoài mà không ra :sweatingb


Có.... khám phá ra rồi... nhưng roáng hoài mòa đụng hông tới :D :DG-String là cái gì và G-Point là điểm gì dzị hỉ 2 sư huynh ?thầy PDK, giáo sư Stephen Hawking, một nhà vật lý nổi tiếng ngang hàng với Newton, người đưa ra giả thuyết về nguồn gốc của vũ trụ... mà khoa học ngày nay tạm chấp nhận cũng phải thừa nhận ... Đàn bà là điều khó hiểu nhất của nhân loại !!!

Thì thầy lồm sao mòa hiểu nổi chị tổ ???

:D :D :D

http://news.yahoo.com/women-mystery-british-physicist-hawking-135814776.html

Women are a mystery to British physicist Hawkinghttp://www.jokelibrary.net/yyDrawings/math/math5b-Einstein2.gif


No choice :D


http://www.cartoonstock.com/newscartoons/cartoonists/shr/lowres/shrn788l.jpg

doankiem
01/18/2012, 05:52 PM
http://news.yahoo.com/g-spot-science-cant-60-years-study-says-155202501.html

PDK
01/18/2012, 07:51 PM
http://news.yahoo.com/g-spot-science-cant-60-years-study-says-155202501.html


Ha ha. Phước cho ai ... hổng sờ được mà tin :wub:

Mấy cha kia ... tự sướng ... cứ như lòa thiệt dzị :innocent::D :D :D

xì trum
01/18/2012, 11:15 PM
Hổng biết tiếng Việt mình dịch cái spot đó là gì nhỉ? :D

PDK
01/19/2012, 05:45 AM
Hổng biết tiếng Việt mình dịch cái spot đó là gì nhỉ? :D


Chổ nới mấy cha mình ... tự sướng.

Thui thì gọi ... mother ... nó lòa ... điểm sướng và tự sướng :wub:

Dù rèng điểm sướng thì hổng có mòa ... tự sướng ... thì hơi nhiều :D Ha ha.:D :D :D

bilu
01/20/2012, 01:46 PM
thầy PDK lồm sao mòa tìm điểm G hoài không ra....để chị tổ phải mày mò tìm kiếm lung tung bị dính virus...phát tán email bậy bạ khắp nơi !!! :sweatingb

Cái đó thiệt lòa chuyện nhỏ như con thỏ, thầy PDK cứ đem rượu qua hỏi anh TC...ảnh lấy sách ra ảnh chỉ cho chứ khó gì hê??? :rolleyes:

:D :D :D

PDK
01/21/2012, 08:17 AM
thầy PDK lồm sao mòa tìm điểm G hoài không ra....để chị tổ phải mày mò tìm kiếm lung tung bị dính virus...phát tán email bậy bạ khắp nơi !!! :sweatingb

Cái đó thiệt lòa chuyện nhỏ như con thỏ, thầy PDK cứ đem rượu qua hỏi anh TC...ảnh lấy sách ra ảnh chỉ cho chứ khó gì hê??? :rolleyes:

:D :D :D


Còn anh tổ trưởng nhòa mình đõa tìm ra điểm G chưa mòa để chị tổ phó phải nửa đêm thức dậy chong đèn xem chuyện đuổi hoa, bắt bướm ... mình ênh dzị hỉ anh tổ trưởng ? :wub:

Chuyện nhỏ như con thỏ ... sô mòa kỳ dzị hỉ anh ... tổ trưởng :sweatingb


:D :D :D