PDA

View Full Version : Happy New Year!!Yellow-Rose
01/01/2012, 12:13 AM
belated HO HO HO bà con & Happy New Year :wub:

năm mới nhiều an vui và hạnh phúc hén

PDK
01/02/2012, 06:37 AM
Happy New Year, everyone !

xì trum
01/02/2012, 04:07 PM
Have a Happy and Prosperous New Year all QNers!!!

xt

hoang_philong
01/09/2012, 09:16 PM
Tác giả: Lê Đức Long

Ha a... ha a.. ha ha...
Ha a... ha a.. ha ha...
Ha a... ha a.. ha ha...
Ha a... ha a.. ha ha...

Em, này em, chiều nay mây có về bên ấy
Đưa đường cho mưa rơi xuống đời chiều nay
á a a... a... ạ..
Ôi nhớ.. ơ...
Ôi ta nhớ con đường đường quê xưa
Mưa rơi ướt áo nàng để anh che
Che đời đời ai.. á..a...a... à
Nhớ... ơ...

Cali xuân đang về
Đâu thấy hoa mai nở bên đường
Đâu ngờ em khoác áo dài xinh
Em thiết tha đi với mẹ già
Em, đẹp đẹp làm.. sao
Tay em mang cây dù
Bong bóng bay bay ở trên đầu
Cặp bờ mi xinh quá là xinh
Em hé môi thêm lún đồng tiền
Aạ. tình tình làm sao
Tên em tên hoa dại
Em bước đi si trong quãnh đường
Bên đường đi bóng mát nhiều ghê
Anh xót xa không thấy đường về
Ộ. buồn buồn làm sao

Anh, chiều nay, nhìn mưa nơi xứ người
Anh nhớ con đường đường quê xưa
Ta gặp gặp nhau.. á..ạ.ạ.à
Ô nhớ..ợ.
Cô em nhé giữ tình tình cho anh
Anh sẽ viết viết bài bài ca xinh
xin tặng tặng em.. á..ạ.ạ.à
Nhớ..ợ.

Ha a ha ha ha...
Ha a ha ha ha...

Em, này em, chiều nay mây có về bên ấy
Đưa đường cho mưa rơi xuống đời chiều nay
á..ạ.ạ.à
Ôi nhớ..ợ.
Ôi ta nhớ con đường đường quê xưa
Mưa rơi ướt áo nàng để anh che
Che đời đời ai.. á..ạ.ạ.à
Nhớ..ợ.

Cali xuân đang về
Đâu thấy hoa mai nở bên đường
Đâu ngờ em khoát áo dài xinh
Em thiết tha đi với mẹ già
Em, đẹp đẹp làm.. sao
Tay em mang cây dù
Bong bóng bay bay ở trên đầu
Cặp bờ mi xinh quá là xinh
Em hé môi thêm lún đồng tiền
Aạ. tình tình làm sao
Tên em tên hoa dại
Em bước đi si trong quãnh đường
Bên đường đi bóng mát nhiều ghê
Anh xót xa không thấy đường về
Ộ. buồn buồn làm sao

Anh, chiều nay, nhìn mưa nơi xứ người
Anh nhớ con đường đường quê xưa
Ta gặp gặp nhau.. á..ạ.ạ.à
Ô nhớ..ợ.
Cô em nhé giữ tình tình cho anh
Anh sẽ viết viết bài bài ca xinh
xin tặng tặng em.. á..ạ.ạ.à
Nhớ nghe em
Um..úm..um..um..ùm
Mãi mãi yêu em.. a... a.. a a...


Nhớ nhớ nghe không
Um..úm..um..um..ùm
Mãi mãi yêu em.. a... a.. a a...
Ha a... ha a.. ha ha...
Um..úm..um..um..ùm
Úm..um..um.. á..ạ.ạ.à..


http://www.youtube.com/watch?v=IAvKWGR9acY

PDK
01/16/2012, 09:17 PM
Hai đứa cháu bên vợ ở trên Ottawa [Hội chợ Tết Ottawa].


http://www.youtube.com/watch?v=Q8CtqmNXMS4


:thumbsup::thumbsup::thumbsup:

bilu
01/18/2012, 11:06 AM
sao chưa thấy cu bi cu bo lên trình diễn hội xuân???

:D :D :D